Blogg av Torben Martin Joswig, leder Nasjonal avdeling

Jeg vil være en som våger

Hvem står opp for å dele troen på Jesus? Hvor sender vi folk ut i tjeneste? Hvilke menigheter planter vi?

Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for idealistene. De som brenner for å virkeliggjøre sine idealer. Samtidig har jeg stor respekt for realistene. De som vurderer mulighetene opp mot virkeligheten. Tross ulikheter går ikke skillet mellom idealister og realister, men mellom de som våger og de som ikke våger.

Misjonskirken Norge vil være en bevegelse som driver nybrotts-arbeid og etablerer nye kristne fellesskap, gjerne der det er lite kristen virksomhet. De ti siste årene har vi gjort dette. Noen lyktes vi med, andre ble ikke noe av.

Theodor Roosevelt holdt i 1910 en kjent tale, kalt «The Man in the Arena». Her sier han blant annet: «Det er ikke kritikerne som teller, ikke han som peker på mannen som snubler, eller som påpeker hvordan han som gjør noe, kunne gjort det bedre. Den som fortjener ære er han som er ute på banen, med støv, svette og blod i ansiktet, … som i beste fall kjenner triumfen ved å ha gjort en stor prestasjon, eller som, i verste fall, hvis han mislykkes, i det minste utviser stort mot selv om han feiler.»

Misjonskirken Norges nye satsing, Tro – Sende – Plante, ble vedtatt av generalforsamlingen høsten 2020. Det blir spennende å se hvilken kraft som kommer ut av dette. Hvem står opp for å dele troen på Jesus? Hvor sender vi folk ut i tjeneste? Hvilke menigheter planter vi? Svarene vet vi ennå ikke, men vi vet at noen vil lykkes og noen vil oppleve nederlag.

Jeg vil være med i en bevegelse som våger, selv om den kanskje mislykkes.

Jeg vil være sammen med mennesker som viser stort mot, selv om de kan feile. «Når vi tar valget om å utvise stort vågemot, legger vi opp til å få et spark bak. Vi kan velge mot, eller vi kan velge bekvemmelighet, men vi kan ikke få begge deler. Ikke samtidig» (Brené Brown 2015).

I Lukas 10.2 sier Jesus: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Vi må ta vare på dem som våger, spesielt dem i starten av et langt livsløp i troen. Så la oss komme oss ut på banen. Bli «The Man in the Arena»! Vær modig! Våg!

Torben Martin Joswig

Nasjonal leder

Nasjonal avdeling i Misjonskirken Norge jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av misjonskirkene i Norge. I tillegg til oppfølging og veiledning for pastorer og menighetsarbeidere, følger avdelingen opp konkrete planteprosjekter og utvikler ressurser, verktøy og arrangement innen satsingsområdene.

Les mer om avdelingen – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X