SPEIDERDAGEN: På med speiderskjerfet i dag, oppfordrer lederne i Misjonskirken Speiderkorps (MSK), fra venstre speiderkonsulent Helene M. Gundersen, korpsleder Helene Bjørsvik og speiderkonsulent Anita Dencker Isaksen. Bildet ble tatt på korpsstyremøte høsten 2020 i Gjerpen. (Foto: MSK)


På med speiderskjerfet i dag

I dag, 23. april, er det den internasjonale speiderdagen, og alle speidere oppfordres til å bære speiderskjerfet hele dagen. Korpslederen i Misjonskirken Speiderkorps er stolt av alle lederne som står på for speidergruppene.

Fredag 23. april 2021 markeres St. Georgsdagen som en internasjonal feiring i speiderbevegelsen. Dagen markeres på flere måter, blant annet med å bære skjerfet og fornye speiderløftet. Dette er en festdag som vanligvis samler speiderne, men under pandemien er disse mulighetene begrenset.

Anita med det colombianske speiderskjerfet.

Alle speiderne oppfordres til å ta på deg speiderskjerfet i dag, for å markere å være med i verdens største og beste barne- og ungdomsbevegelse!

– Om du har forelesning hjemmefra eller skal på skolen, om du har hjemmekontor eller skal på jobb, gå gjerne med speiderskjerfet fra du står opp til du legger deg, oppfordrer speidersjef Håvard Djupvik i Norges speiderforbund (NSF).

Speiderskjerfet hele dagen

– Speiderskjerfet skaper en fellesskapsfølelse. Det er veldig kjekt å se andre på gaten bære speiderskjerfet, det knytter oss sammen. Det er også et bevis på at man er tatt opp i speideren og avgitt speiderløftet. Det er ikke mange i samfunnet som kan bære et synlig merke på at de «lover etter beste evne å hjelpe andre». Der skiller vi speiderne oss ut, på en meget god måte, sier speiderkonsulent Anita D. Isaksen.

– Vi bærer skjerfet med stolthet for det speiderløftet og speiderloven står for. Vi skal og vil, etter beste evne, hjelpe andre. Det er viktig og det er en stor del av hva det vil si å være speider, sier Anita som viser det colombianske speiderskjerfet på bildet.

Imponert over lederne

– Dette året har vi sett hvor viktig det er for barn og unge å ha en aktivitet å gå til. Jeg er utrolig imponert over det lederne i MSK får til og den innsatsen som blir lagt ned. Dere betyr utrolig mye for speiderne, om det kommer mange eller få på møtene og turene. Jeg vil bare si tusen takk for den jobben dere legger ned uke etter uke.

Helene Bjørsvik er korpsleder i MSK.

I året som kommer seg jeg fram mot både å kunne arrangere falkeleir og nytt kombikurs på Hovden, samt å høre om all den gode speideraktiviteten som skjer rundt i gruppene våre, skrev korpsleder, Helene Bjørsvik i sin speiderhilsen til Korpstinget i mars.

Daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad, skrev i sin hilsen om viktigheten av å drive kristen speiding.

– Vi er speidere for Kristus og menigheten! Dagens situasjon krever ledere som bestemmer seg for at sin MSK-gruppe skal bli et sted der speiderne lærer Jesus og Bibelen å kjenne, understreket Svein Aksel.

Korpstinget i to deler

Korpstinget (KT) er MSK sitt øverste organ. På grunn av pandemien var det planlagte, ordinære Korpstinget i mars 2020, avlyst. I stedet ble tinget gjennomført i to deler. Det første Korpstinget i september 2020 ble holdt på Hovden. Da ble det gjennomført valg av ny korpsleder og korpsstyret. Det ble også bestemt at øvrige saker skulle behandles senere.

Les også: Valgte korpsstyret på Hovden – klikk her.

Del to ble gjennomført 20. mars i år, der blant annet årsrapporter og satsingsområder ble behandlet og vedtatt. Dette ble gjennomført digitalt. Rapporter og statistikk for MSK viser at for året 2020 er det nå 19 speidergrupper. Til sammen er det 633 aktive speidere, mens det i 2019 var 686 aktive medlemmer. Det var 82 færre betalende MSK-medlemmer i 2020 enn i 2018. MSK har for tiden to speiderkonsulenter, Anita D. Isaksen og Helene M. Gundersen. Misjonskirken Speiderkorps er ett av fem korps i NSF, som til sammen utgjør over 18 000 medlemmer.

Engasjert for misjon

MSK vedtok på Korpstinget fire satsingsområder. De har nå prioritert misjonsengasjement som eget satsingsområde. I 2020 samlet speidergruppene inn 54 500 kroner til misjon, og i 2019 ga de 27 820 kroner. MSK har vil særlig følge opp misjonsarbeidet i Onesti i Romania. Misjonsfokuset er den del av satsingsområdet «Samfunnsengasjement». Innsamlingsaksjonen kalles «Kroner for misjon».

Les om MSK-speidernes besøk i Onesti i 2019 – klikk her.

MSK har dessuten lederutvikling, kristen trening og samfunnsengasjement som sine viktigste satsingsområder for perioden 2021-2024. Blant annet vil de øke kvaliteten på egne kurs og oppfordrer til å delta på NSFs lederkurs. MSK vil tilby kristen trening på flere områder enn i dag, og oppfordrer alle speiderne til å søke Gud og lese Bibelen. Samfunnsengasjementet handler blant annet om miljøvern og kildesortering på leirer og turer.

Planene framover er å gjennomføre Falkeleir i begynnelsen av august på Vegårshei, samt kombikurs i september på Hovden. For året 2022 planlegges Korpsting og stabslederhelg i mars, og i oktober håper de å få til team-tur til Onesti i Romania.

Av Trond Filberg

Hvorfor feire St. Georgdagen?

St. Georgsdagen er speidernes internasjonale festdag, og i Norge ble den første gang feiret i 1914.

Patruljemerket for St. Georgdagen.

Georg var en kristen med kristne, greske foreldre fra byen Cappadocia som ligger i dagens Tyrkia. Georg var offiser i den romerske hæren, og døde som martyr 23. april i år 303 e.Kr. Han ville ikke fornekte sin tro på Jesus og ble dermed dømt til døden og drept ved halshugging.

Det er flere varianter av legenden om Georg. Trolig den eldste, som ble skrevet på 600-tallet og er bevart, handler om at Georg reddet en prinsesse fra å bli ofret til en drage. Men Georg maktet å drepe dragen, og da kongen ville belønne ham rikelig med skatter, ville ikke Georg ha disse. I stedet gav han belønningen til de fattige og fortalte alle innbyggerne på stedet om Jesus. De lot seg døpe og ble kristne.

Budskapet om Georg symboliserer for oss i dag verdiene om å stå opp imot det som er dårlig og ondt i vårt samfunn, og kjempe for det som er godt, edelt og sant. Georg står for det uselviske og ha hjerte for å hjelpe fattige mennesker, samt iveren med å dele budskapet om Jesus og stå fast i troen på ham.

Derav markeringen for speiderbevegelsen akkurat denne datoen.

Bildet er fra feiringen av St Georgsdagen i 1961 med friluftsgudstjeneste i Frognerparken, Oslo. Over 2000 speidere var til stede. Så gikk alle til Frogner hovedgård for speideruka som startet med å fornye speiderløftet. (Foto: Skjermdump fra NRKs filmarkiv) Se innslaget i NRKs arkiv – klikk her. 

Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er en del av Misjonskirken UNG og er ett av speiderkorpsene i Norges speiderforbund (NSF).

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X