Julehilsen 2021 fra generalsekretær Øyvind Haraldseid i Misjonskirken Norge og daglig leder Svein Aksel G. Nakkestad i Misjonskirken UNG.

Jesus er håpet for oss alle!

Advent og håp er tett forbundet. Det handler om å vente forventningsfullt på at frelserenredningsmannen skal komme. Selve ordet advent kommer fra latin adventus Redemptoris eller adventus Domini,  «Frelserens ankomst» eller «Herrens ankomst».

Håp er et viktig i vår tid. Det finnes knapt et politisk «jakkeslag» uten et håpstegn – FNs bærekreftsmål. Her formidlet et håp om å utrydde fattigdom, sult, helsehjelp, utdanning, rent vann til alle, stoppe klimaendringene, fred og rettferdighet og mer samarbeid. Vi har alle et håp om en bedre verden. Og vi skal jobbe aktivt for å gjøre vår verden til et bedre sted å bo for alle mennesker. Som klodens rikeste har vi et særlig og stort ansvar både som enkeltmennesker og som kirke.

På samme tid er vårt håp ikke bare knyttet til hva vi mennesker kan utrette sammen. Vårt håp er først og fremst et håp til Gud. Han som så vår verden og sendte sin egen sønn som døde i vårt sted, så vi kunne få tre inn i Guds nærhet og oppleve Hans livsforvandlende kjærlighet.

I håpet til Gud ligger vårt dypeste håp, både for oss selv og hele vår verden!

Dette håpet skal vi formidle så mennesker kommer til tro. Vi skal sende ut arbeidere som vil fortelle om dette håpet, og stadig skal vi plante nye menigheter som skal samles om Ham som er vårt håp – Jesus Kristus, Guds egen sønn – vår Herre!

Av hele vårt hjerte ønsker vi dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år! Vi hilser dere med et vers fra Lukas evangelium 1, 68: «Velsignet er Herren, Israels Gud, for Han har sett til sitt folk og forløst det».

Link til julekampanje side

Gi håpets julegave til Kongo-kirken! 

Vipps til 117008 – merk «Julekampanjen»

Giverside på nett for bankkort og Vipps >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X