GJØR DISIPLER: Det en viktig del av misjonsbefalingen å ikke bare dele evangeliet om Jesus, men også gjøre disipler av alle folkeslag, forteller vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke. Foto: Øyvind Haraldseid


 

Gjør disipler av alle folkeslag

Kongos Evangeliske Kirke opplever at mange mennesker kommer til tro i deres menigheter. Da er det viktig at de nye troende blir disippelgjort og grunnfestet i troen.

– For oss som kirke, er det en viktig del av misjonsbefalingen å ikke bare dele evangeliet om Jesus, men også gjøre disipler av alle folkeslag. Vi må ivareta de nye i troen på en god måte, slik at de får vokse i troen, forteller Huguette Blandine Mouanda née Moukietou.

Huguette har hovedansvaret for trosopplæringen i Kongos Evangeliske Kirke.

Huguette har teologisk utdannelse og har bak seg mange år som pastor. I ett års tid har hun hatt hovedansvaret for trosopplæringen i Kongo-kirken.

Bibelkurs for frivillige

– Vi er en stor kirke med flere tusen medlemmer og mange frivillige medarbeidere som bidrar i ulike tjenester. Det kan for eksempel være dåpsundervisning, korledelse, diakoni, forkynnelse, søndagsskole eller ungdomsarbeid, forteller Huguette.

– Men flertallet har ikke noen teologisk utdannelse eller trening. For å utruste dem bedre til tjeneste har vi utviklet et bibelkurs for frivillige medarbeidere, forklarer hun videre.

I 2019 startet vår kongolesiske søsterkirke undervisning for menighetsmedarbeidere i hovedstaden Brazzaville. Temaer er blant annet disippelskap, kristent lederskap, Bibelen, kontekstuell teologi, religionskunnskap og bibelsk historiefortelling. I 2020 startet de i tillegg kurs i byen Pointe Noire. Akkurat nå er 32 medarbeidere i gang med bibelkurs i kirkens regi.

Økt frimodighet

Anne Marie er en av de frivillige som deltar på bibelkurset.

– Bibelkurset har betydd mye for meg personlig og i tjenesten. Det har gitt meg mer iver og frimodighet til å dele troen med andre, forteller Anne Marie fra menigheten i Météo. Hun er 50 år og engasjert som leder for seniorkoret, i dåpsundervisning og i søndagsskolen.

– Nå tar jeg meg selv i å dele evangeliet om Jesus overalt hvor jeg befinner meg! Bibelkurset har lært meg mye om bibelsk historiefortelling og gitt meg gode ideer til hvordan jeg kan formidle evangeliet på en god måte, deler Anne Marie videre.

Theodoré sier seg enig i at kurset har gitt mer frimodighet til å dele tro med andre. Han er 60 år og går i menigheten i Bacongo.

– Jeg har lært mer om hvordan lese og bruke Bibelen og om evangelisering. Bibelkurset har utfordret meg til å dele troen med andre, også på offentlige steder, som på bussen. Jeg har fått en nød og sterk lengsel etter å dele evangeliet, forteller Theodoré.

Lederskap og fellesskap

– Det er veldig fint å få bibelundervisning sammen med medlemmer fra andre menigheter. Vi deler Guds ord, styrker troen og bygger fellesskap, forteller Anne Marie.

– Ja, det er virkelig fint å samles på tvers av menigheter rundt Bibelen og Guds ord, legger Theodoré til.

Ved å samle medarbeidere fra ulike menigheter har bibelkursene bidratt til økt enhet menighetene i mellom. Deltagere trekker også frem at undervisningen har utrustet dem som ledere og vært nyttig i deres tjeneste i menighetene.

– Det har gitt meg ny kunnskap. Modulene om kristent lederskap og kontekstuell teologi har særlig utrustet meg til å bli en bedre leder, understreker Anne Marie.

Første gruppe som fullførte bibelkurset i Brazzaville. Foto: EEC

En av årets grupper har fullført bibelkurset i Brazzaville. Foto: EEC

Ønsker å utvide tilbudet

– Det er vanskelig å beskrive med bare noen få ord hva disippeltreningen har betydd, for det har påvirket flere deler av livet mitt. Vi er veldig takknemlige for at kirken har startet disse bibelkursene, avslutter Anne Marie.

Kongos Evangeliske Kirke ser at dette har vært en viktig satsing. I tiden fremover ønsker de å jobbe for å utvide tilbudet, slik at flere medarbeidere fra andre steder i landet også kan få del i bibelkursene.

I tillegg til å fortsette i Brazzaville og Pointe Noire, planlegger de å starte opp på Owando og Ewo, nord i Kongo. Dette er en satsing Misjonskirken Norge ønsker å stå sammen med dem om i tiden fremover.

Link til julekampanje side

Gi en julegave til Kongo!

 Gi via innsamlingsaksjonen på Facebook

 Vipps en gave til 117008 – merk «Julekampanjen»

 Gi med bankkort eller Vipps via vår giverside

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X