THE SEND: Hele salen og alle på scenen tok av seg skoene og løftet dem i været, som et tegn og bekreftelse på å gå ut og dele evangeliet med mennesker som enda ikke har hørt om Jesu frelse. (Foto: Trond Filberg) 


Tid for å sende ut en ny generasjon 

Sist lørdag samlet over 9 000 kristne seg på The Send, men målet var ikke å samle flest mulig til en konferanse. Det var starten på å sende flest mulig ut med evangeliet!

Ifølge hovedarrangøren, Ungdom i Oppdrag Norge og The Send Norge, var det lørdag 25. juni solgt billetter til 9.380 deltagere fra over 40 land. Det var blant annet deltagere fra de nordiske landene, Romania, Ukraina, Spania, Tyskland, Frankrike, Portugal, England, USA og Brasil. Arrangementet ble holdt i Telenor Arena på Fornebu i Bærum.

De aller fleste var ungdommer, men også en stor gruppe voksne. Fra Misjonskirken Norge deltok både lokale pastorer og voksenpersoner. For ungdommer fra misjonskirkene som deltar på Across i disse dager, var det et eget lederteam tilgjengelig, som blant annet bestod av Svein Aksel Nakkestad, Johnny Omdal, Stein Bjørkholt, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen og Anne Hansli. Dessuten deltok Siri Iversen som en av hovedtalerne. I forkant av konferansen var det en lederdag med om lag 250 personer til stede fra 17 land.

Bak arrangementet The Send Norge stod 29 samarbeidspartnere, blant annet Misjonskirken UNG og en rekke kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.

Under hele konferansedagen gikk programmet non-stopp i tolv timer. Tidspunktet for pauser for mat og besøk på de mange stands, valgte deltagerne selv. Underveis var det lovsang, appeller og vitnesbyrd, bønn og undervisning. I tillegg ble alle jevnlig utfordret til å gi respons ved å melde seg på til seks ulike oppfølgingsprogrammer, to for egen del (Bibel og bønn) og fire områder for å tjene andre: nabolag, skoler, sårbare barn og folkeslagene. Innholdet i undervisningen hadde fokus både på det personlige forholdet til Jesus, å følge Guds kall og gå ut med evangeliet til alle som enda ikke har hørt evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn.

Pastor Siri Iversen var en av hovedtalerne under The Send 2022. (Foto: Trond Filberg)

Svinge Åndens sverd

– Det er herlig å være her og kjenne det bruse i fellesskapet i lovsang og bønn, men hva sier vi om vårt liv  med Jesus om tjue, tretti år, innledet pastor Siri Iversen sin tale om ettermiddagen til deltagerne på The Send. Hun fikk ordet etter en helt spesiell stund der tusenvis i forsamlingen selv ledet lovsangen i tilbedelse mens de sang navnet Jesus.

-Hva sa Paulus i slutten av sitt liv? Han kunne ha skrytt av alle sine gjerninger om helbredelser og alle brevene han hadde skrevet. I stedet sa han: «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.» (2. Timoteus brev 4,7). Siri håpet at alle på dagens konferanse kunne si det samme som Paulus, på en reunion for The Send om tretti år!

– Jeg tror Gud er her også for å fornye din tro! For det er så mange stemmer rundt oss som kan gi oss tvil. En av de tingene vi kan gjøre for å bevare troen, er å svinge Åndens sverd som er Guds ord! (Efeserbrevet 6,17)

– Det er mange her som elsker å lese Bibelen. Også er det noen her med dårlig samvittighet fordi man leser for lite, eller ikke forstår, eller kanskje har dysleksi og strever med å lese. Da har jeg et bilde som jeg vil dele med dere: et nådebudskap om Guds ord. Jeg tror Ånden vil hjelpe oss med å skape et rom i ditt liv der du kan lytte til Hans stemme.

Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, Den hellige er hans navn: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust. (Jesaja 57:15)

Siri tok fram et colombiansk sverd og svingte det i luften for å skjære ut et vindu, en illustrasjon for å høre Jesu stemme til oss om ikke å være redde, om å vite at han er nær oss, om at vi ikke skal bli til skamme som tror på Jesus (Romerbrevet 1:16).

Ordet og Åndens samspill

– Jeg tror Guds ord er sannhet, men også at jeg ikke alltid skjønner den sannheten. Derfor må vi alltid lese og dele sannheten med ydmyket, sa Siri og minnet om balansen mellom både å kjenne Bibelens ord og å slippe til Åndens kraft.

– Ånden og Ordet jobber sammen! Men hvis man bare leser, kan man tørke ut (dry up). Og blir det bare snakk om Åndens kraft, kan vi blåses opp (blow up). Men om Ånden får virke sammen med Guds ord, blir vi modne kristne (grow up).

– Dere under 35 år skal være den generasjonen som verker tørker ut eller blåses opp. Dere skal vokse opp og en dag se dere tilbake og si: jeg har fullført løpet og bevart troen, sa Siri som en profetisk hilsen til den unge generasjonen.

Tilstede på The Send, tekst og foto av Trond Filberg

Christine Caine talte om å være lydig det kallet Gud har lagt ned i ditt hjerte. Vi må lære av Jonas som flyktet fra Guds kall om å forkynne omvendelse til folket i Ninive, men i stedet flyktet mot Tarsis. (Foto: Trond Filberg)

Andreas Nordli, leder i Ungdom i Oppdrag Norge, utfordret deltagerne til å respondere på utfordringene til å få hjelp til å lese Bibelen og et godt bønneliv. (Foto: Trond Filberg)

Hvem skal vi sende?

Av verdens befolkning på 7,9 milliarder mennesker, er det i dag om lag 3,3 milliarder mennesker (cirka 42 prosent) som regnes som unådde med evangeliet om Jesus. Dette er oppdaterte tall ifølge The Joshua Project, som publiserer statistikk om utbredelse av den kristne tro.

I følge peoplegroups.org regnes en folkegruppe for unådd når det ikke er kristne fellesskap som selv er i stand til å drive menighetsplanting. Vanligvis er det snakk om at det da er mindre enn to prosent evangelikale kristne i folkegruppen.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X