Bibelen som rettesnor

Blogg av

Torben Martin Joswig

NASJONAL LEDER,
MISJONSKIRKEN NORGE

Sist høst var jeg med familien i Det jødiske museum i Berlin. Jeg ble sittende lenge foran en utstilling om jødenes Hellige Gud. Det var en presentasjon av deres forhold til Guds hellige navn, hellige skrifter, hellige hviledag og hvordan det hellige blir forstått som annerledes og adskilt fra omverden.

I vår tid er vi ikke lenger så opptatt av begrepet «hellig». Samfunnet bruker andre begreper. For å beskrive det som skiller seg positivt ut, har vi erstattet hellig med ord som verdifull, enestående, ekte, verifisert, bærekraftig, unikt, verdi og sunt. Jeg liker alle disse ordene, men savner noen ganger det «hellige».

I vår tid er vi ikke lenger så opptatt av begrepet «hellig».

I min tro er den dypeste kjernen mitt møte med den Hellige Gud. Dette møtet preger hele min livsanskuelse og gjør at noen ting rett og slett er hellig for meg – for eksempel min relasjon til Gud, Hans Ord, livet og mine nærmeste.

Jeg lar med fascinere av jødenes forhold til Guds hellighet. Når de avslutter et arbeid med hellige skrifter, blir de ikke kastet, men samlet sammen, får en seremoni og deretter arkivert på en måte som de kaller «genizah». Jeg gjør det ikke helt slik, men mitt forhold til Bibelen karakteriseres nok også av både nysgjerrighet, nøysomhet og verdighet.

I femte Mosebok 6,4-9 står det blant annet: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.  Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.»

Lesevaner med Bibelen

I vår familie har vi gjort det til en vane etter helgefrokosten å lese søndagens bibeltekst med en liten bibelsamtale i etterkant. På mange måter er det blitt en hellig stund for familien, og jeg blir ofte forundret over unge og gamles evne til å grave frem dybder i teksten.

Jeg har flere ganger hørt: «Jeg forstår ikke det som står skrevet i Bibelen». Kanskje er det timevis med ferdigtygde taler og tekstutlegginger som gjør at folk tenker at de ikke kan lese Bibelen. Min erfaring er at de som leser Bibelen også vil finne noe i teksten. Det at vi ikke forstår hele teksten betyr ikke at vi ikke evner å legge merke til ting.

I Misjonskirken Norge ønsker vi at Bibelen skal være rettesnor for liv og lære. Jeg oppfordrer derfor alle til å lese i Bibelen. Still deg selv spørsmålet: Er det noe jeg la merke til i teksten og er det noe jeg tror Gud ønsker å si til meg gjennom det jeg leste?

God lesning!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X