NORGESBESØK: Kirkepresident, Alain Bakoua (t.h), og visepresident, Guy Loko-Elenga (t.v.), fra vår kongolesiske søsterkirke (EEC) var på Norgesbesøk i mai og delte fra misjonsarbeidet. Her fra en samling på Ansgarskolen med tidligere Kongomisjonærer, volontører og sentralt ansatte i MKN og UNG. Foto: NC


 

Etterlengtet besøk fra Kongo

13.-19. mai 2023 hadde Misjonskirken Norge besøk fra vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke (EEC). Kirkepresident, Alain Bakoua, og visepresident, Guy Loko-Elenga, delte fra liv og tjeneste i Kongo, og om hvordan det går med misjonsarbeidet i dag.

-Kirken lever! konstaterte Bakoua og Elenga flere ganger under besøket i Norge. De møtte tidligere Kongomisjonærer og volontører, sentralt ansatte i Misjonskirken Norge (MKN) og UNG, ansatte og medarbeidere fra flere lokale misjonskirker og ansatte ved Ansgarskolen.

-Det er store utfordringer som omfattende arbeidsledighet, gjeld og begrenset økonomi, men det går bra med oss. Misjonsarbeidet og kirken vokser stadig, delte kirkelederne til vår søsterkirke EEC.

For Bakoua var dette tredje besøk til Norge, mens det for Elenga var første.

Stor, innflytelsesrik kirke

EEC feiret 60-årsjubileum som selvstendig kirke i 2021 og er i dag den nest største organisasjonen i Kongo, etter Den katolske kirke.

-Vi er en kirke som er til stede i alle deler av landet, forteller kirkepresident Bakoua. -Vi opplever stor vekst, nye kommer til tro og vi har plantet flere små og store menigheter de siste årene. I dag er det rundt 185 menigheter i EEC, fordelt på ca. 40 distrikt.

Selv om folketallet i Kongo (5,8 mill. i 2021) og landarealet er tilsvarende Norge, har kirken helt andre dimensjoner. EEC gjennomfører nå en ny medlemstelling og lander et sted mellom 300 000 og 400 000 medlemmer!

I arkivet på Ansgarskolen fant dagens kirkepresident Bakoua (t.h.) og visepresident Elenga (t.v.) dokumenter og bilder fra selvstendighetsseremonien til EEC i 1961. Foto: NC

-Ingenting er smått hos oss, sier Bakoua med et smil. I byene har menighetene mellom 2000 og 10 000 medlemmer. For å bli regnet som en menighet i EEC må det være minst 500 medlemmer i byene og 300 på landsbygda, en viss økonomi og bosted for pastor. Alt annet regnes som utposter tilknyttet menigheter.

-Det kan være 7000 mennesker på en gudstjeneste, da skal du vite hva du gjør som pastor. Vi holder rundt 1000 gudstjenester over hele Kongo på en vanlig søndag. Normal størrelse på et kor hos oss er 300 mennesker, og det kan fint være tre ulike kor i sving på en gudstjeneste. Sist søndag var det en pastor i Pointe-Noire som døpte 506 mennesker! forteller Alain til lettere sjokkerte, norske medarbeidere.

Stor takk til Kongomisjonærer

Samlinger med tidligere Kongomisjonærer og volontører gjorde sterkt inntrykk på Bakoua og Elenga under Norgesbesøket. Det ble tid til mimring og historier fra misjonstjeneste. Alt fra bønnesvar og sterke møter med mennesker, til de mer krevende historiene om avbrutt tjeneste grunnet sykdom og borgerkrig.

-På vegne av hele Kongokirken vil vi takke dere, sa Bakoua og Elenga i sine hilsener til tidligere utsendinger.-Dere er ikke fysisk til stede i Kongo lenger, men dere ber for oss og er til stede i Ånd, derfor vokser arbeidet.

Tidligere Kongomisjonærer samlet i Mjøndalen, sammen med kirkepresident og visepresident i EEC. Misjonskirken Betel Mjøndalen har hatt et sterkt engasjement for Kongo og flere utsendte misjonærer.

Tidligere Kongomisjonærer og volontører delte historier fra misjonstjeneste i Kongo og fikk høre hvordan det går med arbeidet i dag, under en samling på Ansgarskolen.

-Arbeidet til misjonærene kan sammenlignes med å plante et tre, forteller Bakoua videre. -De som planter får ofte ikke oppleve at treet blir stort, de har reist. Men de som blir igjen kan etter hvert glede seg over frukten til det treet. Dere har hatt kall for å plante noe i Kongo, av og til har dere plantet med mange utfordringer, lidelser og offer. Men vi vil forsikre dere om at disse ofrene ikke var forgjeves, understreker kirkepresidenten.

-I dag er EEC en stor, selvstendig kirke og arbeidet har blitt kjempestort. Det er et resultat av pionerarbeidet alle misjonærene gjorde i sin tid. Det ble ikke alltid som dere hadde tenkt dere, men det viktigste er at dere tok del i Guds misjon, forteller dagens kirkeledere, dypt takknemlige til alle som valgte å følge kallet til Kongo.

Omfattende arbeid

-Kirken fungerer, både på nasjonalt og lokalt plan, forteller visepresident Elenga. -Kirken har aldri sluttet å vokse, på tross av utfordringer og prøvelser underveis.

-I dag har vi blant annet helsearbeid, kristen undervisning, musikkarbeid, ungdomsarbeid, evangelisering, arbeid for kvinner og familie, grunnskoler, søndagsskoler, speider, fengselsarbeid, teologisk seminar og bibelskole, deler visepresidenten.

-Vi har og et misjonsarbeid ut av landet der vi har sendt fire pastorer fra EEC til nabolandet Gabon. Mange kongolesere har også bosatt seg i Frankrike og Sør-Afrika, så EEC jobber med å organisere et menighetstilbud der, forteller Elenga videre.

Bønnemaraton

-I det siste har vi intensivert bønnetjenesten i menighetene og vi kaller satsingen et bønnemaraton, forteller Bakoua. -Nå ser vi at denne bønnebevegelsen vokser i hele den nasjonale kirken. Det handler ikke bare om søndager, men hver morgen ber vi sammen i menighetene, for kirken og arbeidet. Det gir oss håp om fortsatt vekst i kirken, deler Bakoua.

Kirkelederne for vår søsterkirke satte stor pris på omvisning på Ansgarskolen og hadde mange spørsmål til rektor Ingunn Folkestad Breistein. Her fra det ikoniske kapellet. 

EEC driver et teologisk seminar på Mansimou og bibelskole på Ngouédi og ble inspirert av erfaringsdeling på Ansgarskolen. Her foran arkivet, sammen med Ingunn Folkestad Breistein. 

Helse- og skoletilbud

-Helsearbeidet er en viktig diakonal tjeneste i EEC, understreker Elenga. -På steder der det ikke finnes noe helsetilbud, så er det kirken som yter disse tjenestene. -Vi har 8-10 helsesentre som tilhører kirken, men alle er underbemannet, forklarer han videre.

-De vi har utdannet nærmer seg pensjonsalder og vi må jobbe for å rekruttere kvalifisert helsepersonell. Vi ser på muligheten for et samarbeid og utveksling med vår søsterkirke i nabolandet DR Kongo for å løse denne utfordringen, og vi jobber med en plan for utdanning av eget helsepersonell fremover, forteller Elenga.

-Vi lykkes noe bedre med undervisning og fortsetter å drifte flere skoler og tjene samfunnet med grunnskoleutdanning. Veldig mange foreldre setter stor pris på kirkens skoler fordi de vet elevene får gode verdier og kvalitetsundervisning, deler visepresidenten. Han understreker at både helse- og skolearbeidet er en viktig arv fra det tidlige misjonsarbeidet, som EEC ønsker å ivareta.

Bærekraftig utvikling

Stor arbeidsledighet og en betydelig gjeld til staten resulterer i begrensede økonomiske ressurser for alt arbeidet som drives i EEC. Det har vært særlig utfordrende å klare å betale alle pastorene og ansatte lønn. I byene er den situasjonen mye bedre i dag, men det er fortsatt en vei å gå for lønnsutbetaling på landsbygda.

-Vi ønsker å jobbe for bærekraftig utvikling i EEC. Ha prosjekter som kan støtte det diakonale arbeidet og menighetsarbeidet i lang tid fremover. Vi jobber derfor med organisasjonsutvikling i kirken på mange områder, for å sikre sunn og god drift fremover, forteller kirkepresident Bakoua.

De har bygd et gjestehus på tomten til hovedkontoret i Brazzaville, kalt Sala-Sambila (bildet). Det gir noe inntekt til kirken når besøkende bor og spiser der. EEC jobber og med et prosjekt de kaller «Grønn kirke». Ved alle de tidligere misjonsstasjonene jobbes det for å plante frukt- og grønnsaksplantasjer, som kan gi inntekter til de lokale menighetene i området når de selger på markeder.

Sist, men ikke minst, satser de på å bygge et stort senter på en tomt som tilhører kirken i hovedstaden Brazzaville. Det er et viktig forretningsområde og planen er et tre-etasjes bygg med utleie til butikker i førsteetasje, konferansesal, mulighet for overnatting og utleie til ulike arrangementer.

-Vi kaller det «Troens hus» fordi det er en stor satsing vi har begynt på, også håper vi å få nok finansiering på sikt, forteller Bakoua. De har akkurat begynt å legge grunnen og holder på med innsamling i menighetene.

Godt samarbeid

-Samarbeidet mellom søsterkirkene EEC og MKN er virkelig bra! Det at vi står her i dag og deler fra arbeidet og at MKN kommer på årlig besøk til oss i Kongo, understreker en god samarbeidsrelasjon, forteller visepresident Elenga.

I over 80 år har MKN vært engasjert i Kongo og det er det landet vi har hatt flest utsendte misjonærer til. Samarbeidet fortsetter i dag med ulike diakonale og menighetsbyggende prosjekter.

-Vi har fulgt nøye med på alt dere har fortalt om misjonsengasjement i de lokale menighetene her i Norge, og det berører oss å høre hjertet dere har for Kongo og misjonsarbeidet. Det er en lang historie som fortsetter gjennom et godt samarbeid mellom kirkene våre i dag, forteller Bakoua og Elenga under Norgesbesøket.

Husk på Kongo og vår søsterkirke i bønn

-Tusen takk for forbønn. I dette samarbeidet mellom søsterkirker trenger vi å be for hverandre, og vi er veldig takknemlige for at dere husker på oss i bønn, deler kirkepresidenten og visepresidenten til vår søsterkirke.

-Sammen med den nasjonale ledelsen i EEC jobber vi for at kirken skal finne roen, freden, gleden og balansen i tjenesten. Til det trenger vi fortsatt samarbeid og forbønn, avslutter Alain Bakoua og Guy Loko-Elenga.

Av misjonskonsulent Naomi Curwen.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X