SØSTERKIRKER: Vi er takknemlige for en lang historie og et godt samarbeid med Kongos Evangeliske Kirke (EEC). I mai var kirkepresident, Alain Bakoua, og visepresident, Guy Loko-Elenga, på Norgesbesøk og delte fra misjonsarbeidet og samarbeidsprosjektene våre.

F.v.: Internasjonal leder i MKN, Jon-Arne Hoppestad, tidligere Kongomisjonær og tolk under besøket, Eilif Tveit, Guy Loko-Elenga (EEC), Alain Bakoua (EEC) og rådgiver for misjon, Øyvind Slåtta. Foto: NC.


 

Det gode samarbeidet fortsetter

-Samarbeidet mellom søsterkirkene våre er virkelig bra. Det at vi står her i dag og deler fra arbeidet og at Misjonskirken Norge kommer på årlig besøk til oss i Kongo, understreker en god samarbeidsrelasjon, forteller kirkepresident, Alain Bakoua, og visepresident, Guy Loko-Elenga, under et Norgesbesøk i mai. 

Siste offisielle besøk fra Kongo var i 2017. -Vi har forsøkt å invitere til et fellesarrangement som Liv og Vekst eller generalforsamling, men det har ikke latt seg gjennomføre, forklarer Internasjonal leder, Jon-Arne Hoppestad, fra Misjonskirken Norge.

I mai hadde vår svenske søsterkirke, Equmeniakyrkan, en stor konferanse med alle sine internasjonale samarbeidspartnere. I forbindelse med det passet det fint at Bakoua og Elenga også kom innom Norge.

Les også: Etterlengtet besøk fra Kongo.

Trepartsmøter

Hvert år arrangerer EEC trepartsmøte i Kongo med representanter fra søsterkirkene, Kongos Evangeliske Kirke (EEC), Equmeniakyrkan i Sverige og Misjonskirken Norge (MKN).

Det årlige besøket holdes stort sett i februar og på programmet er trepartsmøtet mellom søsterkirkene, årsmøte i vår felles nødhjelpsorganisasjon ASUdh, statusoppdatering fra samarbeidsprosjekter, oppfølging av prosjekter med Norad-støtte, gudstjenester og fellesskap med våre kongolesiske og svenske medarbeidere.

Under årets besøk i februar hadde EEC også besøk av en delegasjon fra nabolandet DR Kongo. Bildet er tatt en søndag etter gudstjenester og felles lunsj på hovedkontoret i Brazzaville. Fra MKN deltok Internasjonal leder Jon-Arne Hoppestad og Øyvind Slåtta og Naomi Curwen fra Internasjonal avdeling.

Samarbeidsprosjekter

I over 80 år har MKN vært engasjert i Kongo og det er det landet vi har hatt flest utsendte misjonærer til. EEC ble etablert som en selvstendig kirke i 1961 og teller i dag et sted mellom 300 000 og 400 000 medlemmer. Samarbeidet fortsetter med ulike diakonale og menighetsbyggende prosjekter.

Se beskrivelse av Kongo-prosjektene her.

Diakonalt arbeid

I samarbeid med EEC støtter MKN et prosjekt for sårbare barn i bydelen Ngamaba, dette inngår i vårt fadderprogram. Vi jobber og med to større rettighetsprosjekter som får Norad-støtte. Et prosjekt for urfolks rettigheter og et som forebygger kjønnsbasert vold.

Norad-prosjekter har fått støtte for fem år av gangen, og de to sistnevnte prosjektene har i vår fullført sine prosjektperioder. De har levert sluttrapporter, gjennomført ekstern evaluering av arbeidet og begge prosjektene har levert svært gode resultater.

EEC ønsker å bygge videre på arbeidet og vil fortsatt sette søkelys på urfolkets situasjon i Kongo og vold mot kvinner og barn. Vi jobber nå sammen om søknader for nye prosjektperioder.

Kamp mot kjønnsbasert vold: Gjennom omfattende bevisstgjøringskampanjer har kirken lykkes med å bryte stillheten og starte viktige samtaler i menigheter, familier, media og klasserom. De har og bidratt til å utvikle myndighetenes nasjonale handlingsplan mot kjønnsbasert vold i Kongo. Foto: MKN

Urfolks rettigheter og kultur: Urfolket har lidd mye under diskriminering i Kongo. Verdighet for urfolket vil ta generasjoner å oppnå, men det langsiktige arbeidet for å bedre urfolkets situasjon begynner å bære frukt. Bildet er fra et klasserom med både urfolk og bantu elever. Foto: EEC

Menighetsbyggende arbeid

Innen menighetsbyggende arbeid samarbeider vi om pastorutdanning, trosopplæring og evangelisering.

-EEC opplever stor vekst, men vi ser oss ikke blinde på tall, understreker kirkepresident Bakoua. -Mengde og størrelse er en ting, men den neste utfordringen er om vi fostrer kristne som vokser i tro og engasjerer seg i tjeneste. Blir de nye som kommer til tro, grunnfestet i troen? spør Bakoua.

Satser på evangelisering

MKN støtter et evangeliseringsarbeid blant urfolk i nord og Teke-folket midt i landet, særlig i Djambala.

-Når noen blir kristne i Kongo får de ett års dåpsundervisning, forklarer visepresident Elenga. -I april reiste vi og utrustet flere ungdommer og frivillige medarbeidere til å drifte denne dåpsundervisningen.

I Djambala har vi ikke ansatte evangelister, derfor gjør vi det på denne måten med å utruste frivillige ledere, som så underviser de som er nye i troen. Det vil bli startet flere menigheter i Djambala fremover, forteller Elenga engasjert.

Stort pastorbehov

En kirke på størrelse med EEC har et stort leder- og pastorbehov. -Vi er ca. 400 pastorer i dag, men vi ønsker å gi mange flere mulighet til å ta pastorutdanning ved vår høyskole og bibelskole, forteller Bakoua.

MKN støtter bibelskolen på Ngouédi, der de som ikke har nok studiekompetanse for å studere ved det teologiske seminaret, kan ta en treårig pastorutdanning i praktisk teologi.

Visepresident Guy Loko-Elenga (t.v) og kirkepresident Alain Bakoua (t.h.) foran Ansgarskolen, tirsdag 16. mai. Foto: NC

Mandag 15. mai var det lunsj og misjonsinfo med deler av staben og Oslo-pastorer på hovedkontoret.

-Utfordringen er ikke å holde teologiutdanningen sammen med det faktiske livet og realiteten i menigheten, det går hånd i hånd. Men utfordringen vår er å kunne tilby levelønn for alle som har et pastorkall, forklarer kirkepresident Bakoua.

Særlig på landsbygda er dette en utfordring for vår søsterkirke. -Mange pastorfamilier flytter til byene for at barna skal få gå på skole, ha bedre tilgang til helsevesen, mer stabil lønn osv. Derfor må vi jobbe med rekruttering av pastorer og medarbeidere til menighetene på landsbygda, forteller Bakoua.

Visepresident Elenga studerer for tiden en doktorgrad i teologi, delvis støttet av MKN. -Jeg er første pastor fra nord i Kongo som tar utdannelse på dette nivået og jeg jobber hardt for å lykkes med studiene. Jeg vil personlig takke for støtten, det betyr mye og jeg håper virkelig utdannelsen kan brukes i tjeneste for kirken.

Elenga studerer hvordan vi håndterer trosangrep i en sekulær kontekst.

Et hyggelig gjensyn mellom Guy Loko-Elenga og tidligere misjonær Nils Johanson, som var lærer for Elenga ved det teologiske seminaret. Foto: NC

Søndag 14. mai talte kirkepresident Alain Bakoua i Misjonskirken Drammen, med tidligere Kongomisjonær Viggo Koch som tolk. Foto: NC

Trosopplæring

Utenom ansatte pastorer trengs det og mange frivillige ledere i menighetsarbeidet.

-Et prosjekt som MKN har et stort hjerte for er trosopplæringsarbeidet, forteller Internasjonal leder, Jon-Arne Hoppestad. -Det begynte med en søknad om støtte for en portabel kopimaskin, men utviklet seg til å bli et trosopplæringskurs for frivillige ledere. Kurset varer i tre timer hver ettermiddag, fem dager i uka, i 18 måneder! forklarer Jon-Arne.

Kurset begynte i Brazzaville i 2019 med deltagere fra ulike menigheter i hovedstaden. Ett år senere startet de i kystbyen Pointe-Noire og høsten 2022 startet de første kurs på Gamboma. EEC vil tilby kurset i nord, i Ngo, men de trenger flere undervisningskrefter før det kan starte opp der.

Bevar troen!

«Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til…» (1. Tim. 6,12).

Pastor Bakoua talte ut ifra Paulus brev til unge Timoteus i Misjonskirken Drammen søndag 14. mai og oppmuntret til å ta vare på troen.

«Vi skal være verdens lys, vi må skinne som disse lysene på scenen. Det vil være prøvelser og lidelse i dette livet. Omstendighetene våre kan gjøre at vi glemmer eller mister troen. Men, som et tre med dype røtter er det viktig at vi er rotfestet i Guds ord. Rotfestet så vi ikke mister troen, håpet om evigheten og fokuset på det som er vår oppgave».

Av misjonskonsulent Naomi Curwen.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X