Vårt arbeid i Kongo

Vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke (EEC), ble selvstendig i 1961 og består i dag av 185 menigheter og mellom 300- og 400 000 medlemmer. Det er en stor og innflytelsesrik kirke, som er til stede i alle deler av landet. EEC opplever vekst og mange nye mennesker kommer til tro gjennom arbeidet som drives. Kirken våger å være en viktig stemme i vanskelige saker som gjelder korrupsjon, menneskerettigheter og kjønnsbasert vold.

Misjonskirken Norge støtter menighetsbyggende og diakonalt arbeid i Kongo. I samarbeid med vår søsterkirke støtter vi i dag prosjekter for trosopplæring, evangelisering og pastorutdanning. Et prosjekt for sårbare barn i bydelen Ngamaba inngår i vårt fadderprogram. I tillegg setter vi tabubelagte temaer på agendaen og utfordrer etablerte systemer som undertrykker grupper av mennesker. Dette gjøres særlig gjennom arbeid for urfolks rettigheter og i kampen mot kjønnsbasert vold.

Bibelen er klar på at vår oppgave som kristne er å kjempe mot alle former for undertrykkelse og samtidig gi mennesker verdighet. Det legges merke til at kirken i Kongo, ut fra sitt verdigrunnlag, er pådriver i prosjekter som gir en stemme til urfolk, kvinner og barn. Utover EEC samarbeider vi og tett med vår søsterkirke i Sverige, Equmeniakyrkan, om arbeidet i Kongo.

Bakgrunn for arbeidet

Norske misjonærer begynte arbeid i Kongo i 1939 og samarbeidet med det som den gang het Svenska Missionsforbundet. De norske misjonærene jobbet for å dele evangeliet og med diakonalt arbeid innen utdanning og helse, særlig nord i Kongo. Kongo er det landet Misjonskirken Norge har hatt flest utsendte til, men vi har ikke hatt langtidsmisjonærer i Kongo siden 2012. Vi har hatt utsendinger i korttidstjeneste som blant annet har holdt ekteskapskurs i samarbeid med Kongos Evangeliske Kirke.


Misjonshistorie – hvordan startet misjonsarbeidet i Kongo? Les mer >>

Se historisk film: Håp – Lys og skygge over Kongo-Brazzaville >>

Nytt fra Kongo

SØSTERKIRKER: Vi er takknemlige for en lang historie og et godt samarbeid med Kongos Evangeliske…

NORGESBESØK: Kirkepresident, Alain Bakoua (t.h), og visepresident, Guy Loko-Elenga (t.v.), fra vår kongolesiske søsterkirke (EEC)…

Av Jon-Arne Hoppestad, leder av Internasjonal avdeling Du er min datter! «Du er min datter,…