PROSJEKTNR: 3100

«For å komme til kilden må du gå mot strømmen»
– Afrikansk ordtak

I Kongo setter vi tabubelagte tema på agendaen, og utfordrer etablerte systemer som undertrykker grupper av mennesker.  Kirken våger å være en stemme i saker som gjelder korrupsjon, rettigheter og kjønnsbasert vold.