JULEKAMPANJEN: I dag lanseres årets julekampanje som går til misjonsarbeidet i Calarasi, Romania!


Del juleglede, skap håp i Romania!

Årets julekampanje i Misjonskirken Norge går til misjonsarbeidet i Calarasi, en region helt sør i Romania, som er preget av dyp fattigdom og stor arbeidsledighet.

I Calarasi samarbeider vi med lokale menigheter og organisasjoner om menighetsplanting, evangelisering, ledertrening, ungdomsarbeid og diakoni. Gjennom misjonsarbeidet ønsker vi å bringe et budskap om håp for alle mennesker.

Gi juleglede

En av våre samarbeidspartnere er organisasjonen Gateway to Hope, som blant annet driver et familiesenter på Rasa for kvinner og barn i sårbare livssituasjoner. Hver jul deler de ut julegaver til barn og matposer, inkludert ved for vinteren, til vanskeligstilte familier. Gateway to Hope ledes av de canadiske misjonærene Reinhard og Darcey Neufeldt.

Årets julekampanje i Misjonskirken Norge har som mål å bidra med:
• 300 julegaver til barn (90 kroner stk.).
• 80 matposer og ved til vanskeligstilte familier (300 kroner stk.).

Når gave- og matposene er dekket inn, vil overskuddet fra julekampanjen gå til det langsiktige misjonsarbeidet som drives i Calarasi gjennom året.

Sende!

Det er en stor glede at vi i august 2024 skal sende familien Jortveit og familien Stensland til Calarasi, i samarbeid med Familiekirka Lindesnes. Våre utsendinger skal ha særlig fokus på menighetsplanting og oppstart av et kristent fellesskap for studenter og mennesker i etableringsfasen i Calarasi by.

I løpet av desember vil vi bli bedre kjent med de nye misjonærfamiliene, samarbeidspartnere i Calarasi og dele historier fra misjonsarbeidet.

Du er med å gjøre en forskjell med din gave!

→ Gi med bankkort eller Vipps via vår giverside >>

→ Vipps en gave til #117008

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X