UNGDOMSKONFERANSE: De siste fire årene har Misjonskirken Norge vært med å arrangere konferanse for ungdom fra menigheter fra hele Calarasi-regionen i Romania. Hvert år har vi sett nye ungdommer komme til tro. Foto: Ragnhild Stensrud.


Ny giv for arbeidet i Calarasi!

Etter tre krevende år for arbeidet i Calarasi, ofte kjent som Romania Sør, har det vært en fryd å kunne vende blikket framover i 2023!

Romania er et av Europas fattigste land, sterkt preget av korrupsjon, arbeidsledighet og sosial ulikhet. Innad i Romania er det store kontraster mellom moderne storbyer og fattige landsbyer, mellom noen som opplever en rivende økonomisk utvikling og andre som lever fra hånd til munn.

Over én million rom-folk bor i Romania. De tilhører Europas største minoritetsgruppe og er en folkegruppe med lav sosial status, som lenge har vært utsatt for stigmatisering og diskriminering. I denne konteksten ønsker Misjonskirken Norge (MKN) å bringe et budskap om håp for alle mennesker. Vi vil satse på menighetsbygging og diakonalt arbeid som kan hjelpe mennesker ut av fattigdom. Misjonsengasjementet foregår hovedsakelig på to steder, Onesti og Calarasi.

Ser framover

I begynnelsen av mars i år arrangerte vi en Romania-samling på Ansgarskolen. Det er første gang siden MKN engasjerte seg i Romania, fra 2011 i Onesti og 2015 i Calarasi, at medarbeidere fra alt vårt misjonsarbeid i landet var samlet.

Det ble spennende samtaler om samarbeid mellom de ulike delene av misjonsarbeidet i Romania og veien videre. Denne samlingen ble på mange måter startskuddet for den nye given for misjonsarbeidet i Calarasi.

Alle medarbeiderne som var til stede disse dagene uttrykte stor takknemlighet, glede og begeistring for videre samarbeid i Calarasi, og over at MKN fortsatt vil være en ledende aktør i regionen helt sør i Romania.

Romania-samling på Ansgarskolen i mars 2023, med medarbeidere fra misjonsarbeidet i Onesti og Calarasi. Foto: Geir Myra.

Flere kommer til tro gjennom misjonsarbeidet. Her døper misjonær Terence Boucher-Van Niekerk i landsbyen Obor.

Hva satser vi på de neste ti årene?

Vi vil være med å lede nye mennesker til tro på Jesus, vi vil sende ut flere medarbeidere og vi vil plante nye menigheter og diakonale tiltak. Dette må selvsagt skje gjennom lokale samarbeidspartnere, men vi vil aktivt være med å tilrettelegge og støtte dette gjennom økonomi, personer som reiser ut og forbønn.

Vår hovedsamarbeidspartner er nå Calarasi United (CU), som består av flere organisasjoner med en felles visjon om å være en velsignelse for byen og dele evangeliet med folket i regionen Calarasi. CU ledes av Terence og Nelia Boucher-Van Niekerk, som har tjent som misjonærer i Calarasi de siste 20 årene.

Vi fortsetter også samarbeidet med menigheter og enkeltpersoner som vi har bygget en god relasjon til de siste ti årene, slik som Valentin og Estera Anghel fra Spantov og Marinela og Vasilica Vasile fra Slobozia.

Det er også ønskelig å knytte arbeidet tettere på misjonsarbeidet i Onesti og bygge på verdiene til vårt internasjonale kirkenettverk IFFEC.

Misjonærene Terence og Nelia Boucher-Van Niekerk, sammen med Markus Kleppe fra Farsund misjonskirke, foran det nye senteret Calarasi United. Foto: Jens Kåre Lindal.

Nytt senter i hjerte av byen

Calarasi United er også navnet på et helt nytt senter som bygges i Calarasi by, der det vil være ulike tjenester og tilbud for lokalbefolkningen. Ut fra det nye senteret er det helt konkrete planer om en ny menighetsplanting fra og med høsten 2024, som skal rette seg mot studenter og mennesker i etableringsfasen.

Samarbeidspartnere i CU har også startet menighetsplanter blant rom-folk i slumområdene i Calarasi. I tillegg ønsker vi å fokusere på ledertrening av unge kristne ledere og på sikt etablere bibelskole.

Kombinasjonen av gymsal med garderober, konferansesal og kafe, og overnatting for inntil 40 personer på familiesenteret i Rasa like i nærheten, gjør at forholdene ligger svært godt til rette for misjonsarbeid. Det diakonale arbeidet har alltid vært sterk til stede i Terence og Nelias tjeneste.

Dette vil fortsette med uforminsket styrke utfra det nye senteret, hvor det blant annet er etablert en helseklinikk som kan betjene de fattigste med gratis helsehjelp.

Team med konfirmanter på besøk i menighetsplantingen i Slobozia. Foto: Jens Kåre Lindal.

I august 2024 sender vi familien Jortveit og familien Stensland til Calarasi for å bidra i misjonsarbeidet med særlig fokus på menighetsplanting. Foto: privat.

Utsendinger fra Norge i 2024

Ekstra spennende er det at vi i august 2024 planlegger å sende ut familien Jortveit og familien Stensland til Calarasi, i samarbeid med Familiekirka Lindesnes! De skal ha særlig fokus på menighetsplanting og er for tiden deltakere på et ni måneders forberedelseskurs for menighetsplanting. Dette gjør de sammen med Terence og Nelia, og undertegnede, Jens Kåre Lindal, fungerer som veileder.

I første omgang sendes de ut i volontørtjeneste, men med mål om langtids misjonstjeneste. Vi blir bedre kjent med dem under Julekampanjen i desember og de kommer på Liv og Vekst 2024 i Stavern.

Menighetsplanting og diakonalt arbeid

Vi vil fortsette å støtte opp om menighetsplantingen i landsbyen Trianu i Slobozia, om lag en times kjøring fra Calarasi by.  Den ble startet av Marinela og Vasilica Vasile i 2017. Mer enn 70 voksne er kommet til tro og blitt døpt i løpet av disse årene, i tillegg er det mange barn og unge i menigheten.

De driver evangelisering i flere omkringliggende landsbyer og har akkurat begynt å bygge ut slik at de kan få plass til klasserom og kantine. Når misjonskirker sender team til Calarasi, vil også Trianu være innen rekkevidde.

F.v.: Stig Marius Haugland, Ragnhild Stensrud, Maria Sandvik og Shekinah Lokoto fra Touchpoint-miljøet i Randesund bidro på ungdomskonferansen i august 2023. Foto: Ragnhild Stensrud.

Flere misjonskirker sender team til Calarasi for å se hva vårt felles misjonsarbeid bidrar til. Her er konfirmanter fra Vågsbygd i sving med aktiviteter for barn. Foto: Jens Kåre Lindal.

Ungdomskonferanse hvert år

De siste fire årene har MKN sammen med Oppdal Kristne Senter vært med å arrangere en konferanse for ungdom fra menigheter fra hele Calarasi-regionen.

Sist i august 2023 var rundt 200 ungdommer med og fire studenter fra Touchpoint-miljøet i Randesund misjonskirke bidro. Hvert år har vi sett nye ungdommer komme til tro! Vi ønsker i årene fremover å styrke samarbeidet om denne konferansen og flere regionale ungdomssamlinger i løpet av året på Calarasi United.

Team og bidrag fra Norge

I årene 2013-2019 var det mange menigheter som sendte team med ungdommer og familier til Calarasi, og dette vil vi fortsette med i årene som kommer. Allerede i 2024 er det så langt syv misjonskirker som har planlagt team-tur med konfirmanter, ungdom og flere generasjoner. Tjenestemulighetene er mange, alt fra praktisk hjelpearbeid, husbesøk og forbønn – til ungdomsarbeid, bibelundervisning, menighetsplanting og helsehjelp. Ta kontakt ved interesse for team!

Be for misjonsarbeidet i Calarasi, våre lokale medarbeidere og våre utsendinger. Arbeidet trenger også et økonomisk løft i 2024 når vi skal være med å sende ut to familier.

Av Jens Kåre Lindal, misjonskonsulent Romania.

Årets julekampanje går til misjonsarbeidet i Calarasi!

→ Gi med bankkort eller Vipps via vår giverside >>

→ Vipps en gave til #117008

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X