Logo, profil og nettside

Profil

Kommunikasjonstjenesten i Misjonskirken Norge er ansvarlig for å følge opp og yte hjelp for å bruke vår profilmanual, inklusiv Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNGs logoer. Retningslinjene regulerer hvordan logo, farger og fonter (skrifttyper) skal benyttes, samt bruk av disippelkorset.

Profilmanualen inneholder retningslinjene og alle detaljerte grafiske beskrivelser for vår profil. Denne kan lastes ned fra ressursarkivet.

Logoer

Under følger våre tre hovedlogoer. Disse skal kun benyttes for skjerm (internett, PowerPoint o.l.), men ikke til trykk. Klikk på lenken, høyreklipp på logoen og velg «Lagre bildet som»:

Flere formater og andre aktuelle logoer og ikoner til bruk for skjerm, trykk m.m. (.jpg og .png) kan lastes ned fra ressursarkivet.

Logo for misjonskirkene

Menighetene som tilhører og er godkjent i trossamfunnet Misjonskirken Norge, kan benytte vår felles profil der disippelkorset inngår i en logo. Enhver menighet som skal benytte profilen, må følge retningslinjene og profilens beskrivelser, blant annet når det gjelder bruk av fonter (skrifttyper) og profilfarger. Menigheter eller andre enheter som lager egne varianter av den sentrale logoene/profilen, vil få beskjed om å endre eller slette slike grafiske varianter. Ta kontakt med kommunikasjonsleder i Misjonskirken Norge for utarbeiding eller godkjenning av logo og profil-produkter.

Ny nettside for menigheten?

Vi anbefaler alle misjonskirker å ha velfungerende og oppdaterte nettsider. Ulike menigheter vil ha ulike behov og kompetanse på dette. Kommunion, som står bak databasevektøyet Cornerstone, har utviklet tre maler for nettsider, tilpasset behovene og ressursene til små, mellomstore og større menigheter. Driftskostnadene for nettside i Cornerstone er inkludert i kostnadene som menighetene allerede betaler for bruk av programvaren. I ressursarkivet ligger det i mappe 3, en veiledning for hvordan menigheten kan utvikle og fornye sin nettside, samt en presentasjon av variantene på nettsider som Kommunion leverer.