Felles profil og logoer

Felles profil for menigheter og sentralt

Vi har en felles profil som gjelder for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Speiderkorps. Profilen er også tilgjengelig og ønskelig for misjonskirker som vil benytte profilen.

Kommunikasjonsleder ansvarlig for å følge opp og yte hjelp for å bruke vår profilmanual. Vedtatte retningslinjer regulerer hvordan logo, farger og fonter (skrifttyper) skal benyttes, samt bruk av disippelkorset.

Profilmanualen inneholder retningslinjene og grafiske beskrivelser for vår profil. Denne kan lastes ned fra ressursarkivet.


Våre sentrale logoer

Under følger våre tre hovedlogoer. Disse skal kun benyttes for skjerm (internett, PowerPoint o.l.), men ikke til trykk. Klikk på lenken, høyreklipp på logoen og velg «Lagre bildet som»:

Flere formater og andre aktuelle logoer og ikoner til bruk for skjerm, trykk m.m. (jpg, png) kan lastes ned fra ressursarkivet.

Logo for misjonskirkene

Menighetene som tilhører og er godkjent i trossamfunnet Misjonskirken Norge, kan benytte vår felles profil der disippelkorset inngår i en logo. Enhver menighet som skal benytte profilen, må følge retningslinjene og profilens beskrivelser, blant annet når det gjelder bruk av disippelkorset  og profilfarger.

Menigheter eller andre enheter innen kirkesamfunnet som lager egne varianter av den sentrale profilen, vil få beskjed om å endre eller slette slike grafiske varianter. Ta kontakt med kommunikasjonsleder i Misjonskirken Norge for utarbeiding eller godkjenning av logo og profil-produkter.


Ny nettside for menigheten? Se mer >>