Vekst 2020 – statistikk og vekstkurver

Satsningen «Vekst 2020» er en konkretisering av Misjonskirken Norges visjon for tiåret 2010-2020. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud.

I november hvert år gjennomfører menighetene i Misjonskirken Norge en telling på fire hovedområder: gjennomsnittlig gudstjenestebesøk, antall personer i smågrupper, antall frivillige medarbeidere i menighetene og antall barn og unge som deltar i aktiviteter. I tillegg er det stort fokus på å plante nye menigheter.

Les mer om bakgrunnen for Vekst 2020.

Statistikken nedenfor er oppdatert 28.05.2020.

Hva har skjedd i perioden 2010-2019?

Nøkkeltall fra fire av årene; 2010, 2013, 2016 og 2019 (per 31.12) – klikk på bildet for større versjon:

Nøkkeltall for veksten i 10-årsperioden 2010-19:

Antall besøkende på en gudstjeneste har økt med 1099, fra 4839 til 5938.

Antall personer i smågrupper har økt med 1266, fra 2475 til 3741.

Antall frivillige medarbeidere har økt med 1990, fra 2881 til 4871.

Antall medlemmer i UNG har økt med 618, fra 5365 til 5983.

Antall medlemmer i trossamfunnet har økt med 1693, fra 9723 til 11416.

Antall nye menigheter tatt opp i kirkesamfunnet i perioden og som fortsatt er aktiver, er 9: Vågsbygd misjonskirke (2010), Justnes misjonskirke (2013), Ytre Randesund misjonskirke (2013), Flekkerøy misjonskirke (2015), Hånes misjonskirke (2017), Misjonskirken Follow (2018), Lillesand misjonskirke (2018), Misjonskyrkja Voss (2018), Hellemyr misjonskirke (2019).

Antall nasjonale planteprosjekter i Misjonskirken Norge har i perioden vært 14. Av disse er 3 fortsatt planteprosjekter, 7 er etablert som menigheter, mens 4 prosjekter er avsluttet eller lagt på is.

Opplysninger oppgitt på denne nettsiden er opplysninger Misjonskirken Norge har registrert, har fått rapporter fra menighetene og fra felles databasesystem og menighetenes protokoller. Antall besøkende til gudstjenester, frivillige medarbeidere og personer i smågrupper er samlet ut fra rapporter, men det er noe usikkerhet knyttet til tallene ut fra svarrespons. For disse tre områdene er det derfor mer riktig å lese tendenser enn eksakte tall.

Antall medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge er unike personer og inkluderer voksne og barn. Medlemmer tatt opp i en misjonskirke kan være medlem av annet trossamfunn, og vil dermed ikke være med i antallet for trossamfunnet.

Antall medlemmer i Misjonskirken UNG er ikke unike personer, slik at ett barn kan stå som medlem i flere UNG-grupper og telles på nytt i hver av gruppene. Medlemstallet er ikke det samme som «tellende medlemmer» som det settes krav til ift. alder og kontingentbetaling. Det foreligger ikke tall på unike personer i UNGs medlemsstatistikk.