Vekst 2020 – statistikk og vekstkurver

Satsningen «Vekst 2020» er en konkretisering av Misjonskirken Norges visjon for tiåret 2010-2020. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud.

I november hvert år gjennomfører menighetene i Misjonskirken Norge en telling på fire hovedområder: gjennomsnittlig gudstjenestebesøk, antall personer i smågrupper, antall frivillige medarbeidere i menighetene og antall barn og unge som deltar i aktiviteter.

Les mer om bakgrunnen for Vekst 2020.

Hva har skjedd i perioden fra 2010?

Statistikken er oppdatert i 2019 og gjelder t.o.m. 31.12.2018.

Gudstjenestebesøket: I 2010 var det 4 839 personer i gjennomsnitt til stede i en gudstjeneste et eller annet sted i landet i våre menigheter. I 2017 var det 6 071 personer, og i 2018 var det 6 061 personer.

Smågrupper i menighetene: I 2010 var 2 475 personer i smågrupper. I 2017 var det 3 418 personer, mens det i 2018 var 3 632 personer. Det er dermed 1 157 flere i grupper enn i 2 010. Andre navn for smågrupper er cellegrupper, husgrupper, småfellesskap.

Frivillige medarbeidere i menighetene: I 2010 var det 2 881 personer i frivillige oppgaver, mens det i 2017 var 4 574 personer. I 2018 har dette økt til 4 876 frivillige, som da er 1 995 flere enn i 2010.

Barn og unge: I 2010 da det registrert 5 365 barn og unge i Misjonskirken UNG. I 2014 var det hele 6 909 registrerte barn og unge, men fram til 2017 var det en nedgang til 6 237. I 2018 har medlemstallet økt igjen til 6 574 barn og unge.

UNG-grupper: I 2010 var det 137 UNG-grupper (lokallag). I 2018 er det 227 UNG-grupper.

Medlemmer i trossamfunnet: I 2010 var det 9 723 medlemmer. Dette har økt jevnt, så i 2016 var det 11 009 medlemmer, og i 2018 var det 11 275 medlemmer. Det gir en netto vekst på 1 552 flere medlemmer i 2018 enn i 2010.

Antall frivillige medarbeidere:

Klikk på bildet for stort format.

Vekst 2020-statistikk for 2018

6 061  Antall besøkende ved en gudstjeneste, en søndag
3 632  Antall personer i smågrupper
4 876  Antall frivillige medarbeidere
6 574  Antall barn og unge

Menighetene teller statistikken i løpet av november hvert år.

Gi en gave for vekst i Misjonskirken Norge.