Vekst 2020 – statistikk og vekstkurver

Satsningen «Vekst 2020» er en konkretisering av Misjonskirken Norges visjon for tiåret 2010-2020. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud.

I november hvert år gjennomfører menighetene i Misjonskirken Norge en telling på fire hovedområder: gjennomsnittlig gudstjenestebesøk, antall personer i smågrupper, antall frivillige medarbeidere i menighetene og antall barn og unge som deltar i aktiviteter. I tillegg er det stort fokus på å plante nye menigheter.

Les mer om bakgrunnen for Vekst 2020.

Statistikken nedenfor er oppdatert 20.05.2020.

Hva har skjedd i perioden 2010-2019?

Nøkkeltall fra fire av årene; 2010, 2013, 2016 og 2019 (per 31.12) – klikk på bildet for større versjon:

Nøkkeltall for veksten i 10-årsperioden 2010-19:

Antall besøkende på en gudstjeneste har økt med 1 099.

Antall personer i smågrupper har økt med 1 266.

Antall frivillige medarbeidere har økt med 1 990.

Antall medlemmer i UNG har økt med 618.

Antall medlemmer i trossamfunnet har økt med 1 693.

Antall nye menigheter tatt opp i kirkesamfunnet er 8.

Antall planteprosjekter er 15, hvorav 3 fortsatt er planteprosjekter, 7 er etablert som menigheter, mens 5 prosjekter er avsluttet.

Antall medlemmer og menigheter per 31.12.2019:

11 416 medlemmer registrert i trossamfunnet.

91 menigheter og foreninger i kirkesamfunnet.

219 UNG-grupper (lokallag).

(Presentasjon kommer, er under utarbeiding.)