Nasjonal stab

Nasjonal avdeling jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av misjonskirkene i Norge. Avdelingen består av nasjonal leder, Torben Joswig, tre menighetsrådgivere og en administrasjonsmedarbeider.

Nasjonal stab per 2019 (fra venstre): Nasjonal leder Torben Joswig, menighetsrådgivere Kjell Birkeland, Anne Margrethe Mandt-Anfindtsen, Stein Bjørkholt og administrasjonsmedarbeider Naomi Curwen.

Slik jobber vi

Ut fra Vekst 2020-visjonen vedtok man fem satsingsområder for Misjonskirken Norge: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. Disse ble ved Generalforsamlingen 2018 vedtatt videreført inn i ny strategiperiode frem mot 2022.

Satsingsområdene har vært en viktig veileder for hvordan nasjonal avdeling har prioritert sitt arbeidet, blant annet ved å få på plass prosessverktøy og arrrangementer for de ulike områdene. Disse er i stadig utvikling, og under ser du en oversikt over aktuelle arrangementer og prossesvertøy nasjonal avdeling jobber med per 2019.

Vekstakademiet

SATSINGSOMRÅDE: LEDERUTVIKLING

Vekstakademiet er et læringsfellesskap for motiverte ledere og menighetsplantere, og skal være en katalysator for pionerskap og skaperkraft. Vi oppfordrer menighetene til å sende sitt lederskap, gjerne med hovedledere for barne-, -unge og studentarbeid, til Vekstakademiet. Se film fra Vekstakademiet 2018.

Kontaktperson: Naomi Curwen, naomi@mknu.no

Basecamp

SATSINGSOMRÅDE: LEDERUTVIKLING

Basecamp er et yrkesveiledningsprogram for nye menighetsarbeidere og pastorer. Her ønsker vi å skape et miljø for refleksjon og utvikling, slik at nyansatte kan få en god start i tjenesten. Programmet går over fire semester, med åtte til tolv deltagere. Hovedtemaene er åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse.

Kontaktperson: Torben Joswig, torben@mknu.no

Deltakere og ledere ved den første samlingen med Basecamp i Tromsø høsten 2018.

Fordypningsprogrammet

SATSINGSOMRÅDE: DISIPPELLIV

Fordypingsprogrammet er utviklet for å styrke disippellivet til våre pastorer. Programmet er modulbasert, med cirka to samlinger hvert semester over 1,5 år. Moduler og gruppesamtaler fokuserer på den enkeltes kall og spiritualitet.

Kontaktperson: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, anne.margrethe@mknu.no

Menighetsskolen

SATSINGSOMRÅDE: MENIGHETSUTVIKLING

Menighetsskolen inviterer misjonskirkene med på en reise, der målet er å se menighetene revitalisert, sunne og misjonale. Prosessen går over tre moduler. Hver modul arrangeres over en helg, og det er lagt opp til arbeidsoppgaver og veiledning mellom modulene.

Kontaktperson: Kjell Birkeland, kjell@mknu.no

Porsgrunn misjonskirke er en av menighetene som har vært gjennom Menighetsskolen. Her menighetens representanter i samtale under modul 3 på Tjøme i 2016.

Veksthuset

SATSINGSOMRÅDE: MENIGHETSPLANTING

Veksthuset følger opp våre planteprosjekter ved å legge til rette for funding, coaching, kompetanseutvikling og nettverkssamlinger. I løpet av året vil vi skape ulike møteplasser for startteam og planteledere, som stimulerer arbeidet med menighetsplanting.

Kontaktperson: Torben Joswig, torben@mknu.no

Torben Joswig i samtale med menighetsplantere på nettverssamling i 2016.

Fagdag for diakoni

SATSINGSOMRÅDE: DIAKONI

Mange av våre menigheter har et stort diakonalt engasjement. Vi tror det er mye å vinne på at ildsjeler kan møtes og inspirere hverandre. Intensjonen er at det skal finne sted mye god læring, og knyttes kontakter mellom mennesker som brenner for diakoni i menighetene.

Neste nasjonale fagdag for diakoni:  20. oktober 2018 i Lyngdal.

Les om Nasjonal fagdag for diakoni i 2017.

Gruppesamtale mellom ulike menigheter, på fagdagen for diakoni i Grimstad, høsten 2017.

Emosjonelt sunn åndelighet

SATSINGSOMRÅDE: DISIPPELLIV

Misjonskirken Norge er, i samarbeid med Luther forlag, utgiver av bøkene om Emosjonelt sunn åndelighet. I tillegg holder Misjonskirken Norge på med å oversette og gjøre tilgjengelig et tilhørende kursmateriale.

Bøkene og kursmaterialet er nyttige ressurser i satsingen på disippelliv, til bruk i storfellesskapet, i smågrupper og i den enkeltes andaktsliv.

Gi til det nasjonale arbeidet?

Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder og å støtte arbeidet med konkrete planteprosjekter.