Vekst 2020 – statistikk og vekstkurver

Satsningen «Vekst 2020» er en konkretisering av Misjonskirken Norges visjon for tiåret 2010-2020. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud.

I november hvert år gjennomfører menighetene i Misjonskirken Norge en telling på fire hovedområder: gjennomsnittlig gudstjenestebesøk, antall personer i smågrupper, antall frivillige medarbeidere i menighetene og antall barn og unge som deltar i aktiviteter.

Les mer om bakgrunnen for Vekst 2020.

Hva har skjedd i perioden fra 2010 til 2018?

Gudstjenestebesøket har økt med 1 232 flere besøkende på gudstjenestene i våre menigheter. I 2010 var det 4 839 personer i gjennomsnitt til stede i en gudstjeneste et eller annet sted i landet i våre menigheter. I 2017 var det 6 071 personer som gikk til gudstjeneste.

I menighetene er det smågrupper. Andre navn for dette er cellegrupper, husgrupper, småfellesskap. I 2010 var 2 475 personer i smågrupper, og i 2017 var det 943 flere, det vil si 3 418 personer.

Menighetene er avhengig av frivillig innsats. Antall personer som er frivillige medarbeidere økte med 1 693 flere personer i perioden. I 2010 var det 2 881 personer, og i 2017 var det 4 574 personer.

Satsingen på barne- og ungdomsarbeidet gir vekst. Det er 872 flere i 2017 enn i 2010 da det var 5 365 barn og unge registrert i Misjonskirken UNG. I 2014 var det hele 6 909 registrerte barn og unge, så tallene viser en nedgang de siste årene. En av forklaringene på dette handler om at noen større enheter ikke har rapportert inn sine tall, slik at nedgangen ikke kan tolkes som en reell nedgang i forhold til hvor mange barn og unge som faktisk er i menighetene.

Statistikken gjelder t.o.m. 31.12.2017.

Antall frivillige medarbeidere i menighetene har økt med 59 prosent fra 2010 til 2017.

Vekst 2020-statistikk for 2017.

6 071  Antall besøkende ved en gudstjeneste, en søndag
3 418  Antall personer i smågrupper
4 574  Antall frivillige medarbeidere
6 237  Antall barn og unge

Menighetene teller statistikken i løpet av november hvert år.

Gi en gave for vekst i Misjonskirken Norge.