VIL GI EN «REALITY-CHECK»: Hvilke prioriteringer kan vi gjøre, for å bedre nå vårt lokalsamfunn? Nasjonal leder Torben Joswig oppfordrer menighetene til å sende hele lederskapet til Vekstakademiet 2018, for å jobbe med dette temaet. Her underviser han ved forrige Vekstakademi i 2013.
FOTO: ØYVIND HARALDSEID


Endelig nytt Vekstakademi

– Vi oppfordrer menighetene til å sende hele lederskapet til Vekstakademiet. Sammen ønsker vi å virkelig ta pulsen på lokalmenighetens arbeid, og samtidig se fremover og stille oss spørsmålet: Hvilke prioriteringer kan vi gjøre, for å bedre nå vårt lokalsamfunn?

17.-20.juni 2018 inviteres våre menigheter til en ny utgave av Vekstakademiet. Planleggingen er i full gang, og nasjonal leder Torben Joswig forteller at arrangementet vil være en viktig satsing i 2018. Målet med akademiet er å være en katalysator, et sted hvor deltakermenighetene opplever å få en ny fart og retning i sitt lokale arbeid.

Tydelighet og prioriteringer 

Akademiet vil denne gang være et samarbeid mellom Baptistsamfunnet, Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, med Ansgarskolen og Randesund misjonskirke som vertskap. Arbeidet med å få på plass seminarholdere er i gang, og vil bli publisert på mknu.no/vekstakademiet fortløpende. Joswig forteller at de er i kontakt med kirkeledere som har gjort drastiske grep i egen kirkesammenheng, for å navigere menigheten tilbake inn til kjernen av det som er menighetens oppdrag. Ledere som har turt å stille spørsmålene: Hva er det egentlig vi driver med? Når vi de menneskene vi er kalt til å nå? Joswig håper at disse ledernes erfaringer skal inspirere og utfordre deltakermenighetene på tydelighet og prioriteringer i deres lokalarbeid.

– Menighetsarbeidet kan lett drives av gammel vane, forventninger og tradisjoner. Vi ønsker at Vekstakademiet skal være et sted hvor man inspireres til å gjøre prioriteringer, for å faktisk være  det vi er kalt til å være, og gjøre  det vi er kalt til å gjøre, forklarer Joswig.

Unik mulighet for team-building

Joswig anbefaler menighetenes pastorer og lederskap å ta turen til Ansgarskolen, for å bruke tid sammen sosialt, i bønn og i prosessarbeid. Det er viktig at barne- og ungdomsledere inkluderes, og det vil også være egne samlinger/spor for UNG-ledere.

– Vi ønsket at dette skal være et sted hvor menighetslederskapene opplever at de blir enda mer ristet sammen som team, og at det og at det tennes en ny brann for det lokale menighetsarbeidet. Det legges derfor opp til god til med prosessarbeid mellom fellessamlingene.

Av Rachel E. Olsen

Vekstakademiet 2018 arrangeres på Ansgarskolen i Kristiansand den 17.-20. juni.

Dette vil være en møteplass for motiverte menighetsledere og -lederskap. For mange vil det være nødvendig å ta fri fra jobb for å delta. Det vil derfor være avgjørende at menighetsstyrene og -ansatte tar samtalen seg i mellom tidlig, om dette er noe man ønsker å prioritere i fellesskap.

Se priser, påmelding og informasjon om seminarholdere på mknu.no/vekstakademiet.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X