MENIGHETSRÅDGIVER: Kjell Birkeland (midten) er menighetsrådgiver sammen med Anne Margrethe Mandt-Anfindsen og Stein Bjørkholt. (Foto: Naomi Curwen).


En ressurs for menighetene

Hvordan er det å være menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge? Vi har fulgt Kjell Birkeland i noen av hans oppgaver. Han har mange usynlige oppgaver, men kanskje er det denne innsatsen som er med å bygge sunne felleskap i menighetene.

Kjell legger merke til at det er mye godt, frivillig arbeid i våre menigheter.
– Dyktige og dedikerte medarbeidere gjør mye for menigheten på fritiden. Det rører meg at så mange har et stort engasjement for sin menighet, sier han.

Kjell har et særlig ansvar for satsingsområdet menighetsutvikling, med blant annet Menighetsskolen.

Han deler villig av egne erfaringer som tidligere menighetspastor og kompetanse han har tilegnet seg som menighetsrådgiver. Kjell synes å spore en positiv retning der stadig flere menigheter jobber grundig med seg selv. Særlig legger han merke til gode samtaler i gruppene fra menighetene som deltar på Menighetsskolen. Samtidig er det også utfordringer.

– Ut fra de mange menighetsundersøkelsene vi nå har gjennomført, kan jeg si at mitt generelle inntrykk er at vi har en tendens til å være sterkere på det som skjer innad i menigheten enn utad. Vi er for eksempel sterke på bibelundervisning, og strever mer med å dele troen utad. Dette gjelder både på individnivå og som menighet, mener menighetsrådgiveren, som også ser et gryende engasjement for å rette blikket utover.

Kjell samtaler med pastor Tore Mersland om menighetsutvikling.

Varierte oppgaver 

Strategiske møter med lederskap i menighetene, en pastorinnsettelse, dokumentbehandling for trossamfunnet eller samlinger med pastorer i et distrikt. Lista er lang med oppgaver som Kjell følger opp. Han er en av tre heltidsansatte menighetsrådgivere som betjener misjonskirkene.

Det blir en god del personlige samtaler med lokalt ansatte. Det skjer via telefon, videosamtaler eller møter på en kafé eller et kontor. Når han drar til en region har han gjerne et tettpakket program, for å møte flest mulig i de rundt tretti menighetene han særlig følger opp.

I Grimstad, der han bor, har han eget kontor i Grimstad misjonskirke. Det gir ham et fellesskap med staben i menigheten når han har kontordager. Da har Kjell fokus på administrative oppgaver eller faglig fordypning.

Ikke lenge etter at en reiseregning er skrevet, så pakkes reiseveska enda en gang. Avtaler med menigheter og personer i Telemark, Agder eller Østlandet står på kalenderen. Hverdagene er mangfoldige med nye møter med lederskap eller undervisning.

Utruste til tjeneste

Kjell brenner for å se menigheter der mennesker synes det er godt å være og samtidig når ut til nye. Han vet noe om motgang også. Fersk i tjenesten som menighetsplanter i Oslo, så han at andre hadde vekst, og kjente seg mislykket. Det ble en troskrise, men han fikk god hjelp på Modum. Et møte Gud gav ham dessuten et nytt bilde av Guds nåde, der han kunne få motta og bare være Guds barn av bare nåde.

Kjell har solid fartstid i Misjonskirken Norge. Han har vært pastor i Grimstad misjonskirke, Frimisjonen i Tromsø og Misjonskirken Oslo Syd. Han var også ungdomsarbeider i Misjonskirken Betel Mjøndalen og har vært timelærer i sjelesorg ved Ansgar Bibelskole. Sine studier har han fra Ansgar Teologiske Høgskole.

– Både som pastor og som menighetsrådgiver er det et bibelavsnitt jeg gjerne trekker fram i min tjeneste, forklarer Kjell. Det handler om å utruste mennesker til tjeneste, slik Paulus beskriver det i kapittel fire i sitt brev til efeserne:

«Han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde».

Godt teamarbeid

En person Kjell gjerne tar en kopp kaffe med, er hans overordnede, Torben Martin Joswig, leder i Nasjonal avdeling.

– Torben betyr mye for det gode samarbeidet vi har som menighetsrådgivere. Vi er mye på farten i hvert vårt område av landet, men Torben er alltid tilgjengelig for oss, sier Kjell, som er full av lovord om sin leder og resten av den nasjonale staben. Han tror at uten det gode arbeidsfellesskapet de deler, kunne livet som menighetsrådgiver fort blitt litt ensomt.

– Teamet er dessuten utrolig gode på å hjelpe hverandre. Vi har en lav terskel for å ta kontakt og gi hverandre råd i saker som vi jobber med. Vi treffes jevnlig med faste videomøter, og vi har egne samlinger som er planlagt i god tid i et årshjul. Det betyr mye for meg, avslutter Kjell.

Av Trond Filberg


Artikkelen har stått på trykk i Misjonsbladet nr. 3, 2018, side 32. Les bladet her.

Kjell Birkeland underviser på Menighetsskolen.

Hvordan arbeider vi?

Misjonskirken Norge vil gjennom bønn og arbeid, utvikle sunne, misjonale menigheter, slik våre verdier formulerer dette.

Helt sentralt i dette arbeidet er Vekst 2020 og våre fem satsingsområder.

Strategiplanen for 2019-22 gir arbeidet retning og prioriteringer, gjennom å mobilisere, utvikle og utruste personer og menigheter.

Misjonskirken Norge ønsker at alle våre menigheter skal berøre enda flere mennesker og at hver enkelt vil fordype sine liv enda mer i Gud.


© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X