DRIVKRAFT I MENIGHETEN: Hva skal vi legge vekt på i en menighet for at den er tiltrekkende på nye mennesker som kan komme til gudstjenestene? Bildet er fra Kristiansand misjonskirke Salem. (Foto: Trond Filberg).


Hva er viktig i en menighet?

Hva må til for at en menighet utvikler seg sunt, at folk er engasjerte og menigheten er tiltrekkende for nye? Store spørsmål som påvirkes av mange ytre og indre faktorer. Vi har spurt Eilif Tveit, Stein Bjørkholt og Martin Daland om hvilke drivkrefter de mener bør prege en menighet.

– Drivkraften først og sist, er å nå fram med evangeliet til dagens mennesker, sier Eilif Tveit som er pastor i Misjonskirken Lyngdal og har tidligere vært internasjonal leder i Misjonskirken Norge. Han har dermed god kjennskap til både våre egne og menighetsliv i våre søsterkirker i utlandet. Eilif forteller at Misjonskirken Lyngdal har nylig utformet en ny visjon som lyder: «Nå mennesker for Jesus og å tjene andre med glede».

Foto av Eilif

Pastor Eilif Tveit i Misjonskirken Lyngdal.

Oppdaterte ord og uttrykk 

– Gudstjenesten er menighetens hovedarena der vi treffer flest mennesker. For å nå både nye og de som har vært med lenge, må vi kommunisere med dagens ordbruk, bildebruk og lydbruk. Dette er tre elementer vi bruker aktivt i gudstjenesten, sier Eilif. Han mener at ordene må være forståelige, bildebruken må være tiltrekkende og vekke gode assosiasjoner til det det skal beskrive. I Lyngdal vil de ha et musikk- og sanguttrykk som er forholdsvis moderne og tiltrekkende på yngre generasjoner.

-Gudstjenesten skal altså være tiltrekkende og vende seg mot nye. Vi forventer ikke at de som kommer søndag formiddag har greie på Bibelen og bruker en del forberedelse rundt det, forklarer Eilif. De legger i stedet vekt på oppfølgingen etterpå.

Hver søndagspreken har et tilrettelagt opplegg for husgruppene med leseplan og gjerne spilleliste av sanger på Spotify. I tillegg filmer de prekenene og legger dem ut på nettsiden, både som film og som lydspor på podcast.

– Vi forsøker å bygge menigheten tydelig og enhetlig ut ifra gudstjenesten, i gruppesamlinger og samtaler.

Den diakonale tjenesten er viktig for menigheten i Lyngdal.
– Det skal være plass for alle å komme inn i vårt fellesskapet, med hele sitt liv, sier Eilif. Han mener det derfor er viktig å være relevant i forhold til de behov som finnes.
– Vi legger vekt på gode samtaletilbud for single og ektepar. Dessuten har øynene åpne for dem som faller utenfor, særlig økonomisk og sosialt. Dermed må menigheten med sine aktiviteter ha øynene åpne for de som trenger ekstra støtte.

I de ulike tilbudene som menigheten har ellers i uka, jobber lederne derfor enda mer målrettet i kommunikasjon og aktiviteter i forhold til aldersgruppa de leder.

Foto av Stein Bjørkholt.

Menighetsrådgiver Stein Bjørkholt var tidligere pastor i Ytre Randesund misjonskirke og vært misjonær i Colombia.

Møte folk med raushet 

– Jeg tror at et sunt engasjement i en menighet for eksempel kan skapes gjennom å praktisere verdiene rotfestet, raus og relevant, sier Stein Bjørkholt som er en av menighetsrådgiverne i Misjonskirken Norge. Tidligere var han menighetsplanter og pastor i Ytre Randesund misjonskirke, samt erfaring fra pastortjeneste i Randesund misjonskirke og menighetsbyggende misjonærtjeneste i Colombia.

Stein understreker at en menighet først og fremst må være rotfestet i evangeliet.

– Menigheten må forkynne de gode nyhetene om Jesus Kristus slik at de blir forstått og tatt imot, og får prege vår hverdag og virkelighetsforståelse. Steins erfaring er at mennesker som lever ut Jesus-livet på en naturlig måte, er utrolig «smittsomme og tiltrekkende» og kan påvirke et helt miljø.
– I lys av nådebudskapet tenker jeg også at mennesker alltid trenger å bli møtt med raushet. Vi trenger å oppleve oss sett og møtt som dem vi er. Antagelig er dette behovet enda sterkere i en tid der vi opplever at vi må prestere på så mange andre arenaer.

Et miljø som virkelig bryr seg om mennesker, mer enn aktiviteter og hva vi kan levere, vil være tiltrekkende. Gode relasjoner og vennskap vil forsterke engasjementet og lysten til å bidra. Dersom aktivitetene er til for menneskene, og ikke motsatt, vil fellesskapet også oppleves mer relevant for folk, sier menighetsrådgiveren.

Stein er opptatt av at den enkelte får tjenestegjøre ut i fra sine nådegaver og utrustning. Da vil også menigheten vokse og utvikles på en sunn måte. Til daglig møter han lederskap i om lag tretti av misjonsmenighetene, og han har et særlig ansvar for å følge opp arbeidet med menighetsplanting.

Foto av Martin.

Pastor Martin Daland i Skien misjonskirke.

Sjekke ut hva vi gjør 

– To hjelpespørsmål som jeg har med meg i menighetslivet er for det første at vi legger til rette for at mennesker kan komme og se (Joh. 1,39). For den andre at vi legger til rette for at mennesker kan følge etter Jesus, sier Martin Daland og mener en menighet må ha oppdraget klart for seg.

Martin er hovedpastor i Skien misjonskirke som har lange, historiske røtter og fortsatt har mye liv og engasjement som generasjonsmenighet.

– Vi må som menighet våge å stille spørsmål til oss selv om hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor er vi menighet? Hva er det vi vil og hva er det Gud vil? Det vil si, hva er det vi holder på med?

Martin tenker at det å speile menighetens aktiviteter og gudstjenester i disse spørsmålene er viktige tema med jevne mellomrom. Han vektlegger samtidig at svarene ikke må gi smalere handlingsrom eller mindre fleksibilitet. Fokuset må være at oppdraget blir tydelig og klart.

– Dersom vi får tak i at kristenlivet vårt handler om å følge etter himmelens og jordens Skaper, vil det handle om å leve et liv der himmelen flytter inn i oss, sier Martin, som er en av hovedtalerne på kommende Liv & Vekst sommerfestival i Stavern.

Av Trond Filberg

Hjerteformet luftballong svever over landskap. Tekst på bildet: Fokus: Hva driver oss?

Temaserie: Drivkraft i våre liv og menigheter

Våren 2019 setter vi fokus på drivkraft. Det kan være godt å reflektere over hvorfor vi gjør det vi gjør i yrkeslivet, i hverdagslivet og i menighetslivet. Er vi opptatt av å lykkes og å realisere oss selv? Og hvilken plass har egentlig det dobbelte kjærlighetsbudet i våre liv?


Les bloggen til Torben Martin Joswig, leder Nasjonal avdeling, med overskriften «Kjærligheten som drivkraft».

Misjonsbladet nr. 1 som ble utgitt i april har flere artikler med dette temaet. Les Misjonsbladet på nett her.

Gi en gave
til det nasjonale arbeidet
for å styrke menighetsarbeidet
og satsingen på å plante
flere menigheter.
Gi med kort eller Vipps
med en trygg overføring.

Menighetsskolen er et viktig prosessverktøy som Misjonskirken Norge bruker for å hjelpe menighetene til en sunn utvikling. I tillegg er menighetsplanting det mest strategiske satsingen vi har for å gi evangeliet om Jesus til flere mennesker der det er få eller ingen lokale menigheter. 

Les mer om nasjonale satsinger på menighetene her.


Visjon og verdier

Misjonskirken Norge har siden 1884 hatt følgende overordnet visjon:

Guds barns enhet og menneskers frelse.

Verdiene uttrykkes i tre nøkkelord: rotfestet, raus og relevant. For hvert av nøkkelordene er det underpunkter som utdyper hva som ligger bak begrepene, for å bygge sunne og misjonale menigheter.

Les mer om visjon og verdiene på nettsiden mknu.no/verdiene.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X