NY MISJONSKIRKE: Follow har tatt steget fra å være et planteprosjekt til å stiftes som en selvstendig menighet. Søndag 4. februar var det gudstjeneste og stiftelsesmøte i Oppegård. Foto er av noen av menighetens nye medlemmer. FOTO: TROND FILBERG


Et nytt avsnitt har begynt for Follow

En ny menighet ble stiftet sist søndag. Misjonskirken Follow er den femte menigheten som etableres i satsingen på menighetsplantinger siden 2010.

– Det er ikke vi som skal få det til, men å bringe det vi har til Jesus. Så vil han velsigne det så vi kan dele ut det han har gitt oss, sa Espen Øvergaard i sin tale under gudstjenesten sist søndag. Det ble en historisk dag da menighetsplantingsprosjektet ble til en ny menighet.
Søndag 4. februar var det først gudstjeneste, så lunsj og deretter stiftelsesmøtet av den nye menigheten som får navnet Misjonskirken Follow og har adresse i Oppegård kommune, Akershus.

Fra prosjekt til menighet
I 2013 startet de som planteprosjekt, og ble så godkjent som nasjonalt planteprosjekt med oppstartsmidler fra Misjonskirken Norge. Siden 2017 har de i overgangsfasen arbeidet for å bli en selvstendig enhet.

Julia Sakshaug er ansatt i Misjonskirken Follow.

Ekstra fart i planteprosjektet ble det da de i oktober sist år, ansatte en egen prosjektleder som fikk tid til å arbeide med alt det organisatoriske og administrative. Julia Sakshaug gikk inn i oppgavene med stort engasjement, og i stiftelsesmøtet ledet hun forsamlingen elegant gjennom de formelle sakene.

Stiftelsesmøtet godkjente vedtekter, valg ble gjennomført og 26 personer skrev seg inn på stiftelsesmøtet som medlemmer. Flere personer som ikke var til stede, har også sagt at de vil melde seg inn. Andre var ikke klare for å melde seg inn, men ønsker å motta informasjon om menighetens aktiviteter.

Det første styret i menigheten består av Regina og Espen Øvergaard, Kevin Boodhun og Alf-Inge Wilberg. I tillegg er Julia Sakshaug ansatt for å administrere og drive daglig oppfølging. Barna har en stor og viktig plass i den nye menigheten, og de hadde eget opplegg med barnekirke og aktiviteter mens de voksne fikk undervisning og var med på etableringen.

På stiftelsesdagen kunne pastor Pål Brenne overrekke en familiebibel sammen med varm hilsen. Misjonskirken Oslo Syd er modermenighet til den nye menigheten.

Følg oss
– Dette er et punktum for etableringen. Plantefasen har pågått i seks år. Nå begynner en ny fase der vi skal bygge menighet, sa Espen i sin gudstjenestetale. Han viste til bibelske paralleller i teksten om Jesus og disiplene som gav ut mat til tusener av mennesker. Han reflekterte over hendelser og reaksjoner fra den første tiden. Muligheten for å bruke lokalene i Østlikollen hadde lagt seg til rette på forunderlig vis, men det var også utfordringer med saker som hadde tatt lengre tid enn de først hadde trodd.

– En kartlegging viser at det bare er to prosent i vårt nærområde som er aktive kristne. Det vil si at i løpet av en måned går disse minst én gang til gudstjeneste eller kristent fellesskap. Veldig mange har derfor ikke et kristent fellesskap. Derfor vil vi gjøre en forskjell der vi bor. Det handler om at vi er en menighet i vår hverdag, der vi liksom Jesus kan si: følg meg!

Espen Øvergaard har sammen med startteamet jobbet i seks år for å plante ny menighet. Søndag fylte han selv ut skjemaet for å bli medlem i den nye menigheten.

Varierte møtepunkter
For ikke lenge siden begynte de med lokale samlinger noen av søndagene i Oppegård, Vinterbro og Langhus. To ganger i måneden samles alle til felles festgudstjeneste i velhuset Østlikollen.
– Vi ønsker å være relevante og tilstede der vi bor. Derfor er hjemmene og Puls-gruppene veldig viktige, påpekte Espen i sin tale. Hjemmene har gjestfrihet som kjerneverdi, og Puls-gruppene er mindre fellesskap der de møtes i hjemmene for å dele liv og tro.

Del av et større fellesskap
Misjonskirken Follow er koplet opp mot de andre misjonskirkene i området, ikke minst til modermenigheten, Misjonskirken Oslo Syd. I oktober i Oslo misjonskirke Betlehem, var de en del av fellesgudstjenesten for alle misjonkirkene i Stor-Oslo. Da var det konfirmantpresentasjon og menighetsrådgiver Kjell Birkeland talte.
På samme søndagen som stiftelsen skjedde, var Oslo misjonskirke Betlehem rause ved i sin egen gudstjeneste å samle inn en kollekt til den nye menigheten.

Espen og Regina har fra starten av vært med i plantenettverket i Misjonskirken Norge.
– Jeg har fått lov å følge dem over mange år, og dette er en gjeng med flotte mennesker. Min bønn er at de må fortsette å vokse som en god lokalmenighet til velsignelse for Follo-regionen, sier Torben M. Joswig, som leder Nasjonal avdeling og det strategiske satsingsområdet for å plante flere menigheter.

Tekst og foto: Trond Filberg

Menighetsplanting i Misjonskirken Norge

Oppdatert oversikt for satsingen med menighetsplanting i Vekst 2020.

Det er etablert fem nye menigheter siden satsingen startet i 2010. I tillegg er det to som forbereder å bli selvstendige og fire nasjonale planteprosjekter. Dessuten er det flere aktuelle planteprosjekter som foreløpig er i en start- og rekognoseringsfase. Prosessen for å være planteprosjekt beskrives i det som kalles «Veksthuset».

Nasjonale plantingsprosjekter i 2018:

  • Menighetsplanting Sandefjord (modermenighet: Skien misjonskirke)
  • Menighetsplanting Hellemyr (modermenighet: Salem misjonsmenighet, Kristiansand)
  • Menighetsplanting Bærum (modermenighet: Oslo misjonskirke Betlehem)
  • Menighetsplanting Groruddalen (modermenighet: Oslo misjonskirke Betlehem)

Nasjonale plantingsprosjekter som er på vei til å bli selvstendige menigheter:

  • Menighetsplanting Lillesand (Aust-Agder)
  • Torridal (Kristiansand)

Menighetsplantinger siden år 2010, som nå er selvstendige menigheter:

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X