FÅR GÅ I FRED: Inntil nylig var det vanlig at urfolk som spaserte med hendene i lomma ble banket opp. Nå er dette slutt og de får gå gjennom byen i fred, et direkte resultat av prosjektet for urfolks rettigheter og kultur i Kongo. 


«Nå kan vi gå i gata uten å bli banket opp»

Tre menn spaserer gatelangs med hendene i lomma. Det ser hverdagslig ut, men for dem er det banebrytende at de kan gå i fred uten å bli banket opp. Prosjektet for urfolks rettigheter og kultur i Kongo melder om svært positive endringer i urfolks livssituasjon.

I mai fikk vi en evalueringsrapport fra prosjektet «Urfolks rettigheter og kultur» i Kongo. Dette prosjektet bygger på et langsiktig og nitidig holdnings- og rettighetsarbeid i landet (se historisk film i bunnen av artikkelen). Urfolket i Kongo har lidd mye under diskriminering, og i 2014 startet et nytt pilotprosjekt som satte søkelys på urfolkets situasjon. Det langsiktige målet er å gi urfolket verdighet og rettigheter, og skape bedre sameksistens mellom urfolket og bantu-befolkningen. Et tilbakeblikk viser at mye har endret seg til det bedre, og rapporten inkluderer flere flotte eksempler.

Får gå i fred

Urfolket bor stort sett i egne landsbyer, og en gåtur gjennom byen har vært forbundet med stor risiko for juling. Før kunne ikke urfolk og bantuer gå på samme side av veien, da måtte urfolk bytte side for å gi plass. Inntil nylig var det heller ikke mulig for urfolk å spasere med hendene i lomma uten å bli banket opp. Det ble ansett som overlegent og bantuer nølte ikke med å sette urfolk på plass. -Nå får vi gå i fred, og det er et direkte resultat av holdningsarbeidet til prosjektet, forteller Alfred Ngampio. Alfred tilhører urfolket og sitter i styringsgruppen for prosjektet. Urfolk opplever og at de i dag får spise på restauranter og overnatte på hoteller de tidligere ble nektet adgang til.

Et fotballag sammensatt av urfolk og bantuer er en svært ny hendelse i Gamboma-området.

Marleine Nguie, fra styringsgruppen til prosjektet, sammen med elever fra både urfolket og bantuer ved Gambia General Education College.

På samme fotballag og i samme klasse

En annen direkte konsekvens av prosjektet er at det nå finnes et sammensatt fotballag der bantuer og urfolk spiller sammen! Etnisk mangfold uten diskriminering i klasserommet er og en ny situasjon. Før prosjektet startet valgte for eksempel mange urfolk fra distrikts-hovedstaden Gamboma å ikke fullføre skolen eller ta videregående og høyere utdanning. Barneskolen ligger i landsbyen til urfolket så det gikk fint, men ungdomsskolen og videregående ligger på andre siden av byen og de fryktet å bli slått hvis de gikk gjennom byen. Prosjektet har fokusert mye på bevisstgjøring i skolen, og i dag sitter bantuer og urfolk side om side i klasserommet.

Symbolsk vennskap

Marleine Nguie (t.h.) tilhører urfolket og sitter i styringsgruppen til prosjektet for urfolks rettigheter. Hennes barndomsvenninne Farina (t.v.) er bantu og har opplevd mye mobbing av andre bantuer på grunn av vennskapet med Marleine. I byen Gamboma er det mange som har kritisert Farina for å vise seg sammen med og spise av samme tallerken som ei jente fra urfolket. Marleine og Farina er pionérer som har bidratt til å bryte diskrimineringen urfolket blir utsatt for, og prosjektet er avhengig av flere slike rollemodeller som kan sette et godt eksempel for kommende generasjoner.

Endring tar tid

Undersøkelsen viser at mye positivt har skjedd, men det er fortsatt en vei å gå til alle former for diskriminering av urfolk tar slutt. Begrepet «pygmé» brukes fortsatt av noen bantuer som et skjellsord for urfolk. Tilgang til landrettigheter er vanskelig og ved flere serveringssteder ser man at urfolk får tilgang, men de må spise og drikke av egne fat og kopper. De eldste blant urfolket, som har opplevd den verste diskrimineringen, sier at holdningsendring og verdighet for urfolket vil ta generasjoner å oppnå, men at resultatene av prosjektet viser at vi er på rett vei.

Tekst: Naomi Curwen
Foto: Marleine Nguie


Løp for Kongo!
Årets misjonsløp under Liv & Vekst i Stavern er dedikert til vårt arbeid i Kongo. Prosjektet for urfolks rettigheter og kultur er kun en liten del av dette arbeidet.


Langsiktig arbeid

Prosjektet for urfolks rettigheter bygger på en lang histore med nitidig arbeid for holdnings-og rettighetsarbeid i Kongo. I denne filmen fra 2001 får du et godt overblikk over Misjonskirken Norges engasjement i landet.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X