PROSJEKTNR: 3112

Urfolks rettigheter og kultur

Det finnes en stor urfolksgruppe i Kongo-Brazzaville. De ble tidligere kalt pygméer, men navnet oppfattes som nedsettende, derfor brukes ganske enkelt «urfolk». De er de opprinnelige innbyggerne av Kongo og har lidd mye under diskriminering.

Urfolket bor stort sett i egne landsbyer, noen få bor i byene. De har fått evangeliet gjennom både Kongos Evangeliske Kirke (EEC) og Misjonskirken Norge, og en del menigheter er grunnlagt. Integrering i andre menigheter har vært en utfordring. Vi har støttet dem i en vanskelig situasjon helt siden vi kom til Kongo – med vann, skoler og helsetjenester.

Les om arbeidet for urfolks rettigheter her.

Etter en spørreundersøkelse blant deler av urbefolkningen fikk en rede på hvor utfordringene var størst. På bakgrunn av det ble ett område – Plateau-departementet – valgt ut for et pilotprosjekt. Det startet i 2014 og omfattet seks landsbyer. På grunn av erfaringer fra tidligere prosjekter, har urfolket vent seg til at ethvert prosjekt inneholder konkrete gaver som kontanter, bygg eller redskaper. Dette prosjektet er annerledes, og tar sikte på å gi dem verdighet og rettigheter. Det tar tid å skape forståelse for det, fordi dette er mer abstrakte og langsiktige resultater. I en av landsbyene ble de tilbudt penger gjennom et annet prosjekt. Noen mente at de da burde droppe rettighetsprosjektet de var en del av, men en urfolkskvinne reiste seg og sa: «Skifter vi prosjekt nå, kan vi kjøpe litt mer av det vi trenger. Men, takket være dette rettighetsprosjektet har vi fått tilgang til restauranter og vi kan gå med hevet hode blant dem som diskriminerer oss. Verdighet kan ikke kjøpes med penger». Hele landsbyen ville fortsette rettighetsprosjektet.

For å legge til rette for verdighet og rettigheter må menneskene som diskriminerer involveres like mye som urfolket selv. Derfor henvender prosjektet seg like mye til myndighetene og lokalbefolkningen, som til urbefolkningen. Vi har sett  at deres livssituasjon allerede har blitt forbedret i løpet av pilotprosjektet. Fra 2018 ble prosjektet utvidet med fem år, og en går ut til andre urfolkslandsbyer samtidig som arbeidet for forståelse blant bantubefolkningen fortsetter.

Prosjektet er støttet av NORAD.