PROSJEKTNR: 3112

Urfolks rettigheter og kultur

Det finnes en stor urfolksgruppe i Kongo-Brazzaville. De ble tidligere kalt pygméer, men navnet oppfattes som nedsettende, derfor brukes ganske enkelt «urfolk». De er de opprinnelige innbyggerne av Kongo og har lidd mye under diskriminering.

Urfolket bor stort sett i egne landsbyer, noen få bor i byene. De har fått evangeliet gjennom både Kongos Evangeliske Kirke (EEC) og Misjonskirken Norge, og en del menigheter er grunnlagt. Integrering i andre menigheter har vært en utfordring. Vi har arbeidet for å støtte dem i en vanskelig situasjon helt siden vi kom til Kongo – for vann, skoler og helsetjenester.

Etter en spørreundersøkelse blant deler av urbefolkningen fikk en rede på hvor utfordringene var størst. På den bakgrunn ble ett område – Plateau-departementet – valgt ut for et pilotprosjekt. Det omfatter seks landsbyer. På grunn av erfaringer fra tidligere prosjekter, har urfolket vent seg til at ethvert prosjekt inneholder konkrete gaver som kontanter, bygg eller redskaper. Dette prosjektet er annerledes, og tar sikte på å gi dem verdighet og rettigheter. Det tar tid å skape forståelse for det, fordi dette er mer abstrakte og langsiktige resultater. For å legge til rette for verdighet og rettigheter må menneskene som diskriminerer involveres like mye som urfolket selv. Derfor henvender prosjektet seg like mye til myndighetene og lokalbefolkningen som til urbefolkningen. Vi ønsker at deres livssituasjon blir forbedret i løpet av prosjektet.

Prosjektet er støttet av NORAD.