SØNDAGSSKOLEN: Hvilke ressurser og materiell er aktuelle å bruke i våre misjonsmenigheter?


SØNDAGSSKOLE DEL 2:

Hva gir vi barna i kirka?

Over femti søndagsskoler er registrert i Misjonskirken UNG. Dette er kanskje den viktigste satsingen vi gjør for å skape en levende menighet med alle generasjoner. Hvilke hjelpemidler bruker vi for å gir barna det beste?

De tre mest brukte ressursene for søndagsskolen er Sprell levende, samt materiell fra Awana og Jesus Kids. I to artikler har vi snakket med lederne for ressursene om hva som er viktig å formidle til barna. Og vi har fått innspill fra ledere i misjonsmenighetenes søndagsskoler hva de tenker om ressurser de benytter.

DEL 1 Sprell Levende, Søndagsskolen Norge

DEL 2 Awana og Jesus Kids

Bli sett og skape tilhørighet

– Jeg tror det er avgjørende at barn og unge blir sett og møtt når de kommer til kirka. I tillegg bør de være med å tjene når de er klare for det. Det skaper tilhørighet, sier Anne Lene Otterøen som er daglig leder i Awana Norge og familiepastor i Fredheim Arena, et bedehus i Indremisjonsforbundet.

Anne Lene Otterøen er daglig leder i Awana Norge.

Stadig flere misjonskirker benytter nettopp alderstilpasset materiellet fra Awana.

Tenke annerledes om medarbeidere

-Vi hører ofte om at det er vanskelig å få med seg frivillige medarbeidere i barnearbeid, men jeg tror vi som menigheter gjør lurt i å dreie tenkningen rundt dette fra å spørre etter frivillige til å spørre etter mødre og fedre som vil utvide hjertet sitt for flere barn enn sine egne.

Da får vi en helt annen tilnærming til det å være med å tjene. Da handler det ikke om å fylle et hull på medarbeiderlista, men det handler om å få lov til å være med å elske, se og investere tid sammen med verdifulle barn og unge som vi ønsker at skal bli kjent med Jesus, sier Anne Lene.

Awana har også et helhetlig undervisningsopplegg for alderen 2-19 år med ressurser for både hjem og menighet som henger sammen. Målet er at når 19-åringen drar hjemmefra, har den unge en tro som tåler forflytning.

– Jeg opplever en positiv dreining fra at det handler om å finne undervisningsopplegg til en enkelt aldersgruppe til at menigheter spør etter redskaper som kan hjelpe dem i å disippelgjøre barn og unge, sier Anne Lene.

Misjonsbefalingen er sentral

– Søndagsskolen er en helt sentral del av menighetenes respons på Jesu store misjonsbefaling om å «lære dem å holde alt jeg har befalt dere». Opplæringen er derfor ikke et tilbud, men et påbud, sier Kåre Skuland, daglig leder av Jesus Kids.

– Ressursene i Jesus Kids kan man få på en egen app, forteller Kåre Skuland.

– I ressursene fokuserer vi på å lære barna alt Jesus har befalt oss som er ledere og foreldre. Det betyr Kirke + Hjem. Det betyr Høre + Gjøre. Det betyr spontane erfaringer + langsiktige planer og prosesser. Det betyr Tradisjon og Innovasjon.

Kåre forklarer at undervisningsopplegget i Jesus Kids vektlegger bibeltroskap, åndskraft og nestekjærlighet slik Jesus selv demonstrerte disippelgjøring. Materiellet og ressursene har de ordnet blant annet med en egen appen og utvikler stadig sin nettside.

Et sted å bli kjent med Jesus

– Vi i Randesund misjonskirke bruker ressurser fra Awana i alle grupper på søndagsskolen, forteller Hannah Træen som er barne- og familiepastor. Menigheten kalle søndagsskolen for BT-kirka, og samlingene legger vekt på å bli kjent med Jesus gjennom kreativ formidling, lovsang, samtale og lek.

Det er alltid trygge voksne til stede som ønsker at barna skal føle seg sett og velkomne. De har delt inn BT-kirka i tre deler: Minikirka for barn under skolealder, Barnekirka for barn fra 1.-4. klasse og Tweens for barn fra 5.-7. klasse.

Bruker ulike ressurser

Torunn Fidje Lian i Ytre Randesund misjonskirke, kan fortelle at de bruker materiell fra Awana for de minste barna og eget opplegg fra 1. klasse og oppover. Marita Antonsen i Søgne misjonskirke bruker også opplegg fra Awana.

– I Froland misjonskirke bruker vi materiell fra «Kreative barnesamlinger» av Janne og Kåre Skuland, Willow Creek, Jarle Waldemar, Btweens hefter og bibelhistorie med egne opplegg rundt, forteller familiepastor Kristine Lauvrak.

Av Trond Filberg

Les også: DEL 1 Intervju med Søren Nielsen i Søndagsskolen Norge – klikk her.

«Sprell Levende» er et læringsverktøy for barn fra 3-10 år. Materiellet utgis av Søndagsskolen Norge som er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper. De bygger på en evangelisk-luthersk basis, og er økumenisk orientert. Sprell Levende kan tegnes som abonnement ved å velge en av tre pakker avhengig av omfanget. Les mer klikk her.

«Aldri alene» er trosopplæringsmateriell for tweens, utarbeidet av Søndagsskolen Norge, Acta (Normisjon) og NLM ung. Blå Kors og NLA Høgskolen har bidratt med faglige ressurser. Les mer klikk her. 


Awana Norge har inndelt sine ressurser i seks aldersgrupper med materiell fra 2 til 19 år. Awana, en internasjonal misjonsorganisasjon, har en baptistisk tradisjon, og er åpne for at ulike kirkesamfunn får prege undervisningen med sin egen teologi. Awana Norge ble tilrettelagt og driftes av Indremisjonsforbundet og ImF-UNG, med Fribu (Frikirken) som samarbeidspartner. Bibelsynet uttrykker at Bibelen er fundamentet for materiellet. Les mer klikk her.


«Jesus Kids» som har materiell for barn fra 0 til 14 år. Det inneholder en trosopplæringsplan med mål og tiltak for hjem og kirke. Kåre Skuland som er hovedpersonen bak ressursene, er for øvrig barnepastor i pinsemenigheten Jesus Church. Janne og Kåre Skuland har tidligere utgitt heftene «Kreative barnesamlinger», et opplegg for søndagsskolebarn (4-12 år) i 21 uker. Les mer klikk her. 


«Bare en fase» er materiell utarbeidet for å beskrive barnas fokus og hva vi som voksne i hjem og kirke bør tenke på for å møte barna i deres egen utvikling. Les mer klikk her.

Misjonskirken UNG har per 31.12.219 registrert 52 lokallag som søndagsskoler og barnekirker. Menigheter må selv vurdere og sjekke teologien og innholdet i materiell som benyttes.

På Facebook har UNG ei lukket gruppe som heter «Barne- og familieansatte i Misjonskirken». Gruppa administreres av Linda A. Johannesen, Levende tro-konsulent i UNG. Der deles tips og erfaringer. I dag har gruppa nærmere 80 medlemmer.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X