SØNDAGSSKOLEN: Hvilke ressurser og materiell er aktuelle å bruke i våre misjonsmenigheter?


SØNDAGSSKOLE DEL 1:

Hva gir vi barna i kirka?

Over femti søndagsskoler er registrert i Misjonskirken UNG. Dette er kanskje den viktigste satsingen vi gjør for å skape en levende menighet med alle generasjoner. Hvilke hjelpemidler bruker vi for å gir barna det beste?

De tre mest brukte ressursene for søndagsskolen er Sprell levende, samt materiell fra Awana og Jesus Kids. I to artikler har vi snakket med lederne for ressursene om hva som er viktig å formidle til barna. Og vi har fått innspill fra ledere i misjonsmenighetenes søndagsskoler hva de tenker om ressurser de benytter.

DEL 1 Sprell Levende, Søndagsskolen Norge

DEL 2 Awana og Jesus Kids

Barna må få eierskap

– Barna trenger å få bibelfortellingene, og at det blir gitt god plass til at barna kan møte fortellingene fra sitt eget utgangspunkt, svarer Søren Nielsen, redaktør for Sprell Levende som utgis av Søndagsskolen Norge.

Søren Nielsen i Søndagsskolen Norge (Foto: Cyan Foto)

– Skal troen være bærekraftig, tror vi det er viktig at barna får undre seg og ta inn fortellingene litt og litt, i stedet for å bare møte ferdige svar og tolkninger. Det kan være fristende som voksen å gi barna de svarene man selv har kommet fram til gjennom et kanskje langt liv med Gud. Det å møte bibelfortellingene sammen med barna, hvor det er rom for barneperspektivet, kan gi nye og verdifulle nyanser, også til oss voksne, sier Søren.

Sprell Levende er materiell som flere av våre menigheter bruker. Nå får materiellet en fornyelse.

Reviderer pedagogikken 

– Revideringsarbeidet tar først fart nå i løpet av høsten. Første steg var en større spørreundersøkelse som vi gjennomførte i våres blant abonnenter på Sprell Levende, forklarer Søren. De ser allerede at vil ha en bedre tilpasning for førskolealder i opplegget. De vil også legge vekt på å publisere materiellet på en måte så det er tilgjengelig og enkelt å bruke, uansett hvilken sammenheng barnelederne står i.

– Fordi søndagsskolene er veldig ulike i størrelse, ser vi behovet for at søndagsskoleopplegget er enkelt å tilpasse lokalt. Videre er det mange ledere som har en travel hverdag, og derfor trenger de materiell som er enkelt å gå til, uten for mange forberedelse, sier Søren.

Viggo er best for tweens

– Vårt største ønske er at barna skal bli kjent med Jesus og få en trygg tro som varer hele livet, skriver Margot Irene Amlie Dahl, barne- og familiepastor i Oslo misjonskirke Betlehem, på menighetens nettside. De har også laget en egen presentasjonsvideo som viser litt om hvordan samlingene foregår og hvordan de tenker.

Margot Dahl (foto: klipp fra OmBs presentasjonsfilm)

– Sprell Levende fungerer bra så lenge lederne tilpasser materialet. For oss har dette imidlertid ikke fungert for barn under skolealder, derfor har vi laget eget opplegg her, sier Margot. De har barnekirke hver søndag i skoleåret for barn 1-14 år parallelt med gudstjenesten.

– Vi bruker Sprell Levende for 1.-4. klasse. Under skolealder bruker vi et opplegg vi har laget selv. Tweens bruker litt forskjellig. Det vi har hatt absolutt best erfaring med er Viggo Klausens samtaleopplegg! Ikke så mange andre som treffer så godt den aldersgruppen, skryter Margot.

Mikser tema parallelt med talen

– I Os misjonskirke bruker vi Sprell Levende opp til 9 år og skal starte med Aldri Alene fra 10+, sier Jannicke Kjølås Ludvigsen. Larvik misjonskirke og Misjonskirken Notodden benytter Sprell levende.  I Flekkerøy misjonskirke forteller Cathrine Vikane at de bruker noe av materiellet fra Sprell Levende, og så utfyller og legger til eget materiale for barna.

I Grimstad misjonskirke bruker de materiell fra blant annet Willow Creek, Jarle Waldemar, Viggo for tweens og Åpent hus-serien. For tweens har de opplegg fra «Aldri alene». De minste får en blanding av bibelhistorier og ulike temaer der menighetens medarbeidere har rom for å utfolde seg etter egne ønsker.

– Vi har i større grad prøvd en stund å mikse litt selv fra ulike opplegg for å la barna få input på de samme temaene som har vært i gudstjenesten. Dermed kan hele familiene få hjelp til å «ta med seg hjem» de samme temaene, sier barne- og familiearbeider Grace S. Torsøe Johansen i Grimstad.

Av Trond Filberg

Les også: DEL 2 intervju med Anne Lene Otterøen i Awana og Kåre Skuland i Jesus Kids og erfaringer fra noen menigheter som bruker dette materiellet – klikk her.

«Sprell Levende» er et læringsverktøy for barn fra 3-10 år. Materiellet utgis av Søndagsskolen Norge som er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper. De bygger på en evangelisk-luthersk basis, og er økumenisk orientert. Sprell Levende kan tegnes som abonnement ved å velge en av tre pakker avhengig av omfanget. Les mer klikk her.

«Aldri alene» er trosopplæringsmateriell for tweens, utarbeidet av Søndagsskolen Norge, Acta (Normisjon) og NLM ung. Blå Kors og NLA Høgskolen har bidratt med faglige ressurser. Les mer klikk her. 


Awana Norge har inndelt sine ressurser i seks aldersgrupper med materiell fra 2 til 19 år. Awana, en internasjonal misjonsorganisasjon, har en baptistisk tradisjon, og er åpne for at ulike kirkesamfunn får prege undervisningen med sin egen teologi. Awana Norge ble tilrettelagt og driftes av Indremisjonsforbundet og ImF-UNG, med Fribu (Frikirken) som samarbeidspartner. Bibelsynet uttrykker at Bibelen er fundamentet for materiellet. Les mer klikk her.


«Jesus Kids» som har materiell for barn fra 0 til 14 år. Det inneholder en trosopplæringsplan med mål og tiltak for hjem og kirke. Kåre Skuland som er hovedpersonen bak ressursene, er for øvrig barnepastor i pinsemenigheten Jesus Church. Janne og Kåre Skuland har tidligere utgitt heftene «Kreative barnesamlinger», et opplegg for søndagsskolebarn (4-12 år) i 21 uker. Les mer klikk her. 


«Bare en fase» er materiell utarbeidet for å beskrive barnas fokus og hva vi som voksne i hjem og kirke bør tenke på for å møte barna i deres egen utvikling. Les mer klikk her.

Misjonskirken UNG har per 31.12.219 registrert 52 lokallag som søndagsskoler og barnekirker. Menigheter må selv vurdere og sjekke teologien og innholdet i materiell som benyttes.

På Facebook har UNG ei lukket gruppe som heter «Barne- og familieansatte i Misjonskirken». Gruppa administreres av Linda A. Johannesen, Levende tro-konsulent i UNG. Der deles tips og erfaringer. I dag har gruppa nærmere 80 medlemmer.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X