Lønnsoppgjør 2020

Mandag 19. oktober ble det gjennomført lønnsforhandlinger for Misjonskirken Norge.

Lønnsavtalen ligger tilgjengelig på intranettet. Tillegg som Staten gir direkte på lønnstrinnene gjøres gjeldende fra 1. mai 2020, sammen med det øvrige resultatet av oppgjøret.

Partene ble i tråd med det øvrige arbeidslivet enige om et moderat lønnsoppgjør.

Dette er endringene:

  • Stige for master utvides fra 12 til 16 år med +1 lønnstrinn for 16 års ansiennitet. Dette gjelder lønnsgruppa 2c, 3 og 4.
  • Stige for «Inntil 3-års U/H-utdanning etter vgs (uten grad)» utvides fra 12 til 16 år med +1 lønnstrinn på år 16. Dette gjelder for lønnsgruppe 2b og 3.
  • Klargjøring av ansiennitetsberegning for deltidsstillinger under 50% (avtalen pkt 4.2.3). Stillinger t.o.m. 25% godtgjøres med ett år ansiennitet pr tredje arbeidsår, stillinger 26-29% godtgjøres med ett år ansiennitet pr andre arbeidsår. Stillinger 50% og over endres ikke.

Oppgjøret er godt innenfor en ramme på 1,7%.

Alle endringer i pensjonsgrunnlaget for ansatte må meldes til Misjonskirken Norges hovedkontor. 

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X