Koronasituasjonen februar/mars

Fra midnatt, natt til tirsdag 23.02.2021, trådte det i kraft en viktig endring i de nasjonale smittevernreglene som gjør det mulig at inntil 100 personer kan samles til gudstjeneste:

  • Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. På innendørs arrangement er begrensningen nå maks 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Regjeringens anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, har ført til flere henvendelser om hvordan dette skal forstås.

Norges Kristne Råd (NKR) kom med følgende oppdatering 23.02.2021:

«NKR får mange henvendelser om Regjeringens anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra ulike kommuner.  Dette er et råd som må vurderes i hvert tilfelle utfra lokale forhold og lokal smittesituasjon. Anbefalingen innebærer at det ikke er tilrådelig å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement i nabokommunen. Dette gjelder også for arrangementer for barn og unge.

Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner og beslutte avlysning eller utsettelse. Dette er til syvende og sist en skjønnsvurdering ettersom det ikke er regulert gjennom Covid-19-forskriften.

Det er eksempler på menighetshus som er lokalisert i nærheten av en kommunegrense og hvor de fleste menighetsmedlemmene faktisk er bosatt i nabokommunen.

Merk at enkelte kommuner kan innføre forbud mot å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement.

Anbefalingene gjelder deltakelse på arrangementer og ikke reise for å utføre tjeneste som prest eller forkynner. Dette er definert som nødvendig reise og omfattes ikke av anbefalingen.»

Lokale variasjoner kan forekomme, så følg med i din kommune

På grunn av økt lokal smittespredning er det i noen kommuner innført smittevernforskrifter som er strengere enn den nasjonale Covid-19-forskriften. Vi ber alle sørge for at de er godt oppdatert på eventuelle lokale forskrifter i kommuner hvor dere har arbeid.

Supplerende råd

Hvis ansatte eller frivillige bosatt utenfor kommunen har ansvar for gjennomføring av arrangement, må det utvises særlig grad av aktsomhet med hensyn til smitteforebygging:

  • Kom i god tid før arrangementet starter og ikke dra derfra sammen med de andre.
  • La din plass være på plattformen og ikke bland deg med de møtebesøkende.
  • Begrens egen sosial fysisk kontakt når du oppholder deg i egen hjemkommune.

Dersom det i bostedskommunen er strengere smitteverntiltak enn de nasjonale retningslinjene, kan man ikke være med som arrangør for arrangement utenfor egen bostedskommune.

Ved spørsmål, send e-post til yngve@mknu.no.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X