Kurs om vigsel og protokollføring

Torsdag 8. september 2022, kl. 9.30 – kl. 15.30. 

Sted: Ansgarskolen, Kristiansand

Påmelding skjer innen 31. august – og sendes til e-post: oyvind.haraldseid@mknu.no

I en årrekke har Misjonskirken Norge arrangert «Kurs for «registrerte forstandere». Med ny trossamfunnslov erstattes dette nå med «Kurs om vigsel og protokollføring». Kurset er obligatorisk for alle som skal ha vigselsrett og/eller ha ansvar for å føre trossamfunnsprotokoll.

Kurset er tredelt:

  1. Dokumenter alle må kjenne til.
  2. Kirkerett og andre lover.
  3. Protokollføring.

De som har tatt kurs for registrerte forstandere tidligere vil være kjent med del 1 og 3, men del 2 vil vektlegge gjennomgang av den nye trossamfunnsloven. Dette vil være nytt for alle. Kurset er obligatorisk for de som ikke har kurset fra tidligere. De som ikke selv har satt seg inn i den nye trossamfunnsloven anbefales å delta for å høyne sin kompetanse på dette området. Det legges opp til å kjører dette kurset annet hvert år fremover.

Kurset er gratis, og lunsj er inkludert. Den ansattes menighet dekker reise og ev. kostnader til overnatting. Kursholdere blir Gjermund Igland (styreleder for trossamfunnets styre) og generalsekretær Øyvind Haraldseid.

Velkommen til kursdag på Ansgarskolen!

Trossamfunsloven (Lovdata) >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X