Nye regler fra 1. juli 2024 om arbeidsavtaler

Det er verdt å merke seg at fra 1. juli 2024 er det nye krav til innholdet i arbeidsavtalene som arbeidsgivere skriver med alle nye arbeidstakere. Kravene gjelder blant annet varighet av prøvetid, arbeidssted, arbeidstid, rett til kompetanseutvikling og prosessen for oppsigelser. Arbeidstakere som er ansatt før 1. juli, kan be om at arbeidsavtalen (kontrakten) oppdateres med de nye kravene.

Les mer på organisasjonenes nettsider om dette:

Det kan også være nyttig å sette seg inn i «Hjemmekontorforskriften» som trådte i kraft 1. juli 2022. Der forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmekontor. Les mer om krav ved hjemmekontor:

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X