Koronasituasjonen oktober

«Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg.» Rom 13,4.

«Nå strammer vi til for å kontrollere smitten. Håpet er at vi kan unngå å innføre enda strengere tiltak.» Statsminister Erna Solberg, regjerningens pressekonferanse 26. oktober.

Vi har nå en situasjon der vi må oppdatere oss på både nasjonale og lokale smittevernregler.  Det er viktig at menigheten holder seg godt orientert om situasjonen i egen kommune.

Med økt smitte i samfunnet, er det større risiko for utbrudd over hele landet. Denne høsten har vist oss at utbrudd kan skje hvor som helst.

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Innstrammingene gjøres for å redusere smittespredningen og for å lette arbeidet for de som skal spore og kontakte alle nærkontaktene raskt nok til å få stoppet smitten.

Hvilke nasjonale innstramminger får direkte konsekvenser for arbeidet i menighetene?

 • At man ikke bør ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, må hensyntas i forhold til cellegrupper, styremøter o.l.
 • Utover innskrenkningen for smågrupper, gjelder inntil videre de samme råd og anbefalinger som tidligere for barn og unge. Vi er kjent med at Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) vil revidere sin smittevernveileder i løpet av den kommende uken. Vi vil holde menighetene oppdatert på aktuelle endringer.
 • Gudstjenester for opptil 200 personer kan fortsatt avholdes når det er faste plasser.

Gudstjenester er et offentlig arrangement. Oppfordringen til å treffe færre mennesker er derfor ikke ment som en oppfordring til å droppe gudstjenestedeltagelse. Men det er særs viktig at reglene under følges nøye:

Det bør være minst en meter mellom de møtebesøkende når disse ikke tilhører samme husstand. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.

Møtebesøkende må ha mulighet til å sprite hender når de ankommer.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon, må holde seg hjemme til de symptomfrie.

Hvordan skal vi som kirke forholde oss i pandemisituasjonen?

 1. Vi skal oppdatere oss på både nasjonale og lokalesmittevernregler.
 2. Vi skal være lojale mot myndighetenes råd og følge smittevernreglene.
 3. Vi skal takke og be for:

– Forskere som jobber med å utvikle vaksine

– Helsearbeidere som står midt i kampen mot viruset

– Politikere og andre beslutningstakere

– Mennesker som direkte og indirekte er rammet av viruset

– De mange som lider og kjenner på utrygghet i disse tider.

Helt til slutt minner jeg om at informasjon og nye oppdateringer blir gjort tilgjengelig på: mknu.no/korona-anbefalinger. På denne siden finner dere også linker til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Norges kristne råd og LNU.

Ved spørsmål, send e-post til yngve@mknu.no.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X