TAKKNEMLIG: – Dere støtter og oppmuntrer oss til å fortsette arbeidet i dette området, hvor mennesker har blitt ofre for vold og drevet på flukt, sier pastor Carlos Diaz i Medellín. (Foto: MKN)


Takknemlig for givergleden

Nærmere 290 000 kroner kom inn til julekampanjen i 2020, og Misjonskirken Norge har opplevd økte gaveinntekter.

– Jeg vil takke alle som har latt seg berøre, og som har velsignet menneskene i Granizal, sier Carlos Diaz. Han er pastor i Misjonskirken Shalom i storbyen Medellín, som ligger nordvest for hovedstaden Bogotá i Colombia. Menigheten har et stort engasjement i en av millionbyens bydeler, Granizal. Med sine 25 000 innbyggere er denne bydelen den nest største bosetningen av internflyktninger i Colombia. Menneskene her ignoreres i stor grad av myndighetene og får ikke tilgang til grunnleggende rettigheter.

– Dere støtter og oppmuntrer oss til å fortsette arbeidet i dette området, hvor mennesker har blitt ofre for vold og drevet på flukt, som følge av situasjonen i landet vårt, forteller Carlos i en hilsen til giverne i Norge, sier Carlos.

Samtidig som mange colombianere ble rammet sterkt økonomisk, avsluttet paraplyorganisasjonen Digni sitt engasjement i Colombia. Dette har vært en viktig støttepartner i flere av de colombianske misjonskirkenes diakonale prosjekter i landet, inkludert arbeidet blant internflyktninger i Granizal.

Amparo Bairo kikker ut av vinduet sitt i Granizal

Les historien om Amparo, som bor i Granizal (link i bildet). Foto: Bairo Martínez

Fortsetter uten offentlig støtte

Misjonskirken Norge har valgt å fortsette med støtten til dette viktige arbeidet. Det var derfor fantastisk å kunne samle inn nærmere 290 000 kroner til dette arbeidet gjennom julekampanjen i 2020. Dette vil blant annet gå til et jentefotballprosjekt som har pågått gjennom flere år og som har hatt stor betydning for mange av Granizals unge.

Selv i et år med mye usikkerhet, har misjonskirkene og enkelt-givere i Norge vist en enorm raushet overfor våre søsterkirker. Menigheter, skoler og prosjekter i Colombia har vært hardt rammet av restriksjoner knyttet til Covid-19. Ut fra nødhjelps innsamlingen før sommeren kunne Misjonskirken Norge være med å behjelpe situasjonen. Også her var givergleden stor.

Stor giverglede

For året 2020 mottok Misjonskirken Norge sentralt rett i underkant av 12 millioner kroner i ordinære gaver. Tilsvarende beløp i 2019 var 10,6 millioner kroner.

– Vi har samlet sett ikke opplevd nedgang i gaveinntekter i pandemiåret 2020, selv om det nok kan forekomme lokale variasjoner, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid. Hans hovedinntrykk er at menighetsmedlemmene har sluttet opp om gaver til sine menigheter, og at menighetene på samme måte har støttet fellesarbeidet for misjon og nasjonalt arbeid.

– Per dags dato har vi ikke eksakte tall for gaver i våre menigheter, men for kirkesamfunnet som helhet er det innberettet skattefrie gaver for i underkant av 84 millioner kroner, om lag samme som året før, sier Haraldseid. Misjonskirken Norge budsjetterer ikke med testamentariske gaver, og i 2020 var det ingen slike gaver sentralt. I 2019 utgjorde testamentariske gaver 7,1 millioner kroner.

Av Rachel Elisabeth Olsen og Trond Filberg

Bli en fast giver!

Det unike ved Takk & Pris er at 20 prosent av gaven alltid går til utadrettet arbeid i din menighet!

Du får jevnlige nyhetsbrev med oppdateringer fra vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Da kan du følge med på hva du bidrar med i fellesarbeidet. Gaven din brukes der det trengs mest!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X