SOMMERLEIRER: – Vi planlegger Liv & Vekst i full skala, forteller festivalsjef Anna Aas Brændeland. (Foto:  Trond Filberg) 


Planlegger flere sommerleirer

Flere komiteer planlegger og forbereder årets arrangementer i sommermånedene juni, juli og august. I år ønsker vi velkommen til sommerleirer i Stavern, Evenskjer, Vegårtun, Nissedal og Ansgarskolen.

– I år planlegger vi Liv & Vekst sommerfestival i full skala! Vi har allerede på plass mange spennende talere og masse bra opplegg for barn og unge, forteller Anna Aas Brændeland som er festivalsjef 2022. Hun vikarierer for Tor Marius Langås som for tiden har fødselspermisjon. Anna er allerede godt i gang sammen med festivalkomitéen for å få alle detaljer på plass til festivalen.

Onsdag 13. juli klokken 10 åpner bommen for at deltagerne kan komme inn på festivalområdet for registrering, rigge seg til på camping eller få rom på internatene. Festivalen varer helt til søndag middag. Festivalen er dermed en dag kortere enn i 2019, men en dag lengre enn i 2021. I år vil det også være to Stagedive-leirer for ungdommene. Across for de eldste ungdommene har egen leir i juni.

I Stavern bidrar flere misjonskirker i oppleggene for barn, tweens og ungdom. Det blir både Alle sammen-møter og storsamlinger på kveldene i Stavernhallen.  Det blir bibeltimer torsdag, fredag og lørdag, og det blir vandregudstjeneste på torsdagen. Seminarer, misjonsløp og sceneinnslag i Hagekroa står også på programmet for årets festival. Påmeldingen åpner 23. mars.

Velkommen i nord!

Festivalsjef i nord, Sunniva Hamnes Eid.

Liv & Vekst i nord som skjer i pinsen, er godt i gang med planleggingen.  Komiteen og festivalsjef Sunniva Hamnes Eid er snart klare med hele programmet. Arrangementet skjer 3.-6. juni på Folkehøgskolen Nord-Norge. Den ligger på Evenskjer, mellom Harstad og Narvik. Stagedive Nord vil være en del av tilbudet på stedet, samt at det blir eget opplegg for tweens og barna.

«Kom og se!»

Både i Stavern og på Evenskjer vil hovedtemaet være «Kom og se!». Det tar utgangspunkt i bibelteksten der Jesus inviterer disiplene til å være med ham, for å se hvor han bodde og hva han gjorde. Jesus inviterer fortsatt mennesker til å følge ham. Vi kan selv også invitere  mennesker til å komme tettere på, så de kan se Jesus, i og gjennom oss. Vi kan fortelle om hva vi selv har sett og opplevd. Vi kan lede på veien mot Jesus. Sommerens Liv & Vekst i Stavern og på Evenskjer er en invitasjon: «Kom og se!». Kom tettere på og se hva Jesus gjør og ønsker å gjøre i våre liv i dag.

Vegårtun leirsted inviterer til to uker med bibelcamping til sommeren. (Foto: Vegårtun)

Også i år samarbeider vi for at flest mulig skal få oppleve en flott sommerleir. Så foruten Liv & Vekst inviterer Misjonskirken UNG og speiderkorpset, Vegårtun leirsted og campingen i Nissedal til leirer. Vegårtun bibelcamping vil foregå både i uke 29 og 30. Vegårtun har helt nyoppusset møtesal med ny scene, og ute er det tilrettelagt for mange aktiviteter. De åpner sin påmelding til bibelcamping allerede lørdag 5. februar i Checkin. Nissedal bibelcamping skjer 2.-10. juli og inviterer til bibeltimer og møter, barnemøter og tweens-samlinger, bading og padling i Nisser.

Ungdomsleiren Across vil foregå fra søndag 26. juni til onsdag 29. juni på Ansgarskolen i Kristiansand. Det er rett i etterkant av konferansen The Send som er lørdag 25. juni på Fornebu. Stagedive foregår både i nord og Stavern. I tillegg planlegger Misjonskirken Speiderkorps å få med speiderne på Falkeleir på Vegårshei fra 30. juli til 6. august.

Av Trond Filberg

Nettsider om leirene

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X