HJELPESENDING FRA NARVIK: Sammen med frivillige, bedrifter og organisasjoner i byen har Narvik misjonskirke de siste dagene pakket en semitrailer med utstyr. Snart er den på vei til vår søsterkirke i Polen, som vil videreformidle til misjonskirker som ligger tett på grensa til Ukraina og tar imot flyktninger.


Fantastisk engasjement for Ukraina

Torsdag 24. februar 2022 våknet vi opp til de sjokkerende nyhetene om at Russland hadde invadert Ukraina. Freden i Europa ble for alvor brutt, og nyhetsbildene av mennesker på flukt fra krig rystet oss alle. Engasjementet for å hjelpe har vært enormt.

-Det kommer hundrevis av kvinner og barn over grensa til Polen. Det er behov for transport, mat, klær og hygieneartikler. Hver time kommer det e-post med spørsmål om hjelp. Alle våre menigheter er involvert, kan dere hjelpe oss å møte behovene?

Slik lød e-posten fra Cezary Komisarz, tidligere kirkeleder i Polen, søndag 27. februar.

Misjonskirken Norge har søsterkirker i Ukraina og nabolandene Polen og Romania. Det gikk ikke lang tid før de meldte om store behov i menighetenes arbeid for å ivareta mennesker, som plutselig befant seg i en svært vanskelig situasjon. Menighetene henvendte seg til vårt internasjonale fellesskap av søsterkirker, IFFEC, og responsen har vært enorm!

Stort engasjement i Narvik

«Nå som krigen ruller innover Ukrainsk territorium, blir de sivile menneskelige lidelsene og traumene stadig større. Disse vokser i takt med behovet for hjelp. Og hjelpen må komme raskt! Kroppen min vrir seg i smerte over å se dette».

Slik innledet privatpersonen Ole Saltvik en melding på sin Facebook-side mandag 28. februar. Han har flere års erfaring fra Flyktninghjelpen og har jobbet med nødhjelp til flyktninger i blant annet Bosnia og Kosovo. Da det brøt ut krig i Ukraina ønsket Saltvik å bruke sin erfaring til å gjøre noe praktisk og tok derfor initiativ til en innsamlingsaksjon i Narvik.

Facebook-posten satte i gang mange tanker hos pastor i Narvik misjonskirke, Ingrid Lindberg. -Jeg leste det og ble liggende å tenke på det den natta, forteller hun. Dagen etter tok hun kontakt med Saltvik for å høre om de kunne bidra med noe.

Knapt to døgn etter initiativet ble publisert er underetasjen i Narvik misjonskirke full av pappesker, sko, klær, hygieneartikler og barneleker. -Det har skapt veldig mye engasjement i menigheten, forklarer Ingrid. Frivillige har levert varer det er behov for og mange har blitt igjen i timevis etterpå for å hjelpe med sortering og pakking. Bedrifter i byen har og engasjert seg og bidrar med paller med bleier og hermetikk. I samarbeid med Saltvik og frivillige fra byen sender de snart av gårde en fullstappet semitrailer til vår søsterkirke i Polen.

Narvik misjonskirke kastet seg rundt for å bidra i innsamlingsaksjonen til Ukrainske flyktninger. Lokalene har de siste dagene vært fulle av pappesker, klær og utstyr.

Mange frivillige fra Narvik misjonskirke, både barn og voksne, har bidratt med henting, pakking og sortering. Begge foto: Ingrid Lindberg.

Hjelpesending til polske misjonskirker

-Uten dem hadde vi ikke fått til dette på så kort varsel, sier initiativtaker Ole Saltvik om dugnadsgjengen fra Narvik misjonskirke.

-Ole bor i nabolaget, men jeg kjente han ikke før vi begynte å samarbeide om denne hjelpesendingen, forteller pastor Ingrid. Nå har de stått på i dagevis sammen for å koordinere innsamling til ukrainske flyktninger.

Ingrid tok kontakt med leder for Internasjonal avdeling, Jon-Arne Hoppestad, for å høre om noen av Misjonskirken Norges kontakter i Polen hadde behov for og kunne motta hjelpesendingen. Det var det, og dermed ble det avtalt at semitraileren kjører til Polen, der vår søsterkirke i landet fordeler utstyret til misjonskirker tett på grensa til Ukraina.

-Vi har parallelt en økonomisk innsamling for å dekke transportutgiftene, forteller Ingrid. Overskuddet går til Misjonskirken Norges innsamlingsaksjon.

Innsamlingsaksjon til søsterkirker

Jon-Arne Hoppestad sitter i misjonskomiteen til IFFEC. Siden krigen brøt ut har det vært flere møter for å skaffe oversikt over behovene i nettverket og snakke sammen om hvordan vi som kirker kan bidra best mulig i situasjonen. Misjonskomiteen til IFFEC jobber nå for å koordinere innsatsen fra søsterkirker over hele Europa, som ønsker å bidra både økonomisk og praktisk.

-Flere av menighetene i våre europeiske søsterkirker er involvert. De kjører privatbiler til grenseovergangene og hjelper med å transportere ukrainske flyktninger som har stått timevis i kø, til trygge oppholdssteder. De rigger soveplasser i menighetene, lager mat og samler inn og fordeler klær og annet nødvendig utstyr til mennesker på flukt, forteller Jon-Arne.

Pastorer i Misjonskirken Norge var tidlige ute med å ta kontakt for å høre om det var noe menighetene kunne bidra med. Misjonskirken Norge har valgt å opprette en innsamlingsaksjon for å støtte arbeidet til våre søsterkirker i Ukraina og nabolandene Polen og Romania. 

Mange misjonskirker og privatpersoner har bidratt allerede. Oslo misjonskirke Betlehem har i disse dager sin årlige innsamling, Aksjon hjertevarme. Årets formål er menighetsplanting i Polen, og halvparten av midlene går nå til nødhjelp til ukrainske flyktninger. Internasjonalt råd vedtok mandag 7. mars å bevilge 200 000 kroner til innsamlingen. All støtten som kommer inn videreformidles via IFFEC til der behovene er størst og første utsending skjer onsdag 9. mars.

-Behovene kommer fortsatt til å være store i lang tid fremover, så vi er svært takknemlige for alt engasjementet misjonskirkene viser. La oss fortsette å stå sammen i bønn for situasjonen og bidra med det vi kan, avslutter Jon-Arne Hoppestad.

Viktig info

Misjonskirken Norge heier på alt engasjementet som nå rører seg og alle bidrag til innsamlingsaksjonen. Det er et stort ønske om å gjøre noe. Vi må be dere om å ikke ta direktekontakt med ledere i våre europeiske søsterkirker. Spørsmål om behov og hvordan menigheter og enkeltpersoner kan engasjere seg rettes til leder for Internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge, Jon-Arne Hoppestad.

Menigheter over hele Europa er involvert og innsatsen må koordineres for å svare på behov og være til hjelp og ikke belastning.

Misjonskirken Norge er en av oppdragsgiverne til Kirkens Nødhjelp. KN er en profesjonell aktør med lang erfaring innen nødhjelpsarbeid. De er i full gang med å dele ut akutt nødhjelp til befolkningen i Ukraina.
Les mer om arbeidet de står i og støtt nødhjelpsinnsamlingen her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X