UNGDOMSPASTOR: – Jeg har en ring med gode medarbeidere i hele Norge rundt meg. Skulle jeg trenge motivasjon, ideer eller bare en prat så det lett å ta kontakt, sier Malin Malmgren-Johannesen, ungdomspastor i Skien misjonskirke. Her sammen med Rebekka G. Bjelland som døpte seg. (Foto: Trond Filberg) 


Leter etter ungdomsarbeidere

I disse dager er det mer enn en håndfull menigheter i vårt nettverk som ønsker å ansette en medarbeider som kan jobbe i ungdomsarbeidet. I tillegg søker menigheter etter medarbeidere i barnearbeidet og til pastorstillinger.

stillingstorget til Misjonskirken Norge er det nå utlyst ledige stillinger som ungdomsarbeider eller ungdomspastor i Randesund misjonskirke, Froland misjonskirke, Frimisjonen Tromsø, Haugesund misjonskirke og Guds Menighet Vegårshei. Det er også menigheter som ønsker seg medarbeider i ungdomsarbeider i kombinasjon med ansvar i barnearbeidet. Dette er Misjonskirken Notodden og Misjonskirken Kråkstad, mens Fornebu misjonskirke søker barnearbeider.

I tillegg kommer menigheter som nå søker etter eller er i ansettelsesprosesser med å få ny pastor. Det er blant annet Kristiansand Misjonskirke Salem, Farsund misjonskirke, Flekkerøy misjonskirke, Skien misjonskirke, Misjonskirken Kråkstad og Haugesund nordre misjonskirke.

Ser ungdom ta steg i tro 

– Jeg anbefaler virkelig å jobbe med ungdom. Det er ikke noen fasit på hvordan en ungdomsarbeider bør være. Jeg er 33 år, gift og har to barn, men elsker hverdagen med ungdommene i kirka. Det å være en trygg voksen i deres liv er en ære, sier Malin Malmgren-Johannesen (bildet). Hun er ungdomspastor i Skien misjonskirke.

– Jeg er så heldig og privilegert som får jobbe med ungdom i Skien misjonskirke. Det er helt amazing å få se ungdom blomstre og ta nye steg i tro, men også få være tett på i livet deres generelt. Det å være ungdomspastor i en misjonskirke gir følelsen av samhold og at jeg ikke står alene i arbeidet. Jeg har en ring med gode medarbeidere i hele Norge rundt meg. Skulle jeg trenge motivasjon, ideer eller bare en prat så det lett å ta kontakt, sier Malin og setter stor pris på alle ressursene fra Misjonskirken UNG.

-Leirer, medarbeidertreff og taleverksted er ressurser som er gode både for ungdommene og lederne. UNG har også gode nettsider som er lett finne fram med mange gode ressurser.

Da Malin startet sist høst som ungdomspastor i Skien, var det viktig for henne å ha noen som heiet på henne.

– Jeg er ganske fersk i dette gamet, selv om jeg har jobbet med ungdommer i andre kirker. Det som var viktig for meg i prosessen med å starte i stillingen var å ha noen rundt meg som bekreftet min erfaring og mine kvaliteter. Det var også viktig å få kjennskap til ungdomsarbeidet og historien slik at jeg visste mer hva jeg kom til og hvordan vi kunne bygge videre, forklarer Malin og anbefaler andre å være ungdomsarbeider i en misjonskirke.

Les om UNGs lederskole som ble arrangert i oktober i fjor på Ansgarskolen >>

Gir unge faglige muligheter

Misjonskirken UNG har i lengre tid hatt stort fokus i sitt strategiske arbeide på lederutvikling og trening. De har hatt egne lederskoler og treningsarenaer, oppfølgingsrutiner og nettverkssamlinger for menighetsansatte innen barne- og ungdomsarbeidet.

Ansgar høyskole og Ansgar bibelskole er en utdanningsinstitusjon som eies av Misjonskirken Norge. Mange ansatte i våre misjonsmenigheter, har vært elever eller studenter ved Ansgarskolen i Kristiansand. Våren 2022 har høyskolen 325 studenter, og sist høst var det 338 studenter. På bibelskolen er det 59 elever i inneværende skoleår.

Ledelsen ved Ansgarskolen oppfordrer misjonskirkene til å sende aktuelle elever og studenter til skolens varierte og aktuelle studietilbud. Med tanke på langsiktig planlegging for rekruttering er skolen viktig for å ha gode søkere til menighetenes arbeid. Undersøkelser gjort blant elevene og studentene viser at mange av dem deltar aktivt i menighetene etter opphold på Ansgarskolen, enten som frivillige medarbeidere eller som ansatte.

Samarbeid for gode tjenesteveier

Nasjonal avdeling i Misjonskirken Norge har tidligere gjennomført yrkesveiledning i programmet «Basecamp». Det var for unge og nye menighetsarbeidere i menighetene som skal være til hjelp i overgangen fra studier til en praktisk arbeidshverdag. Nå arbeider ledelsen ved Ansgarskolen og Misjonskirken Norge sentralt sammen for å legge enda bedre til rette for naturlige veier fra studieliv til aktiv tjeneste i menighetene.

Torben M. Joswig underviste om kall og tjeneste på UNG Lederskole i 2021 på Ansgarskolen. (Foto: Trond Filberg)

– Vi ser at det å fostre fram nye pastorer er en kontinuerlig utfordring, sier Torben M. Joswig. Han er leder nasjonal avdeling i Misjonskirken Norge og har i staben sin de tre menighetsrådgiverne som gjennom hele året er regelmessig i kontakt med misjonskirkenes ansatte og styreledere.

Forventninger og kall

– Det å ansette en pastor er en krevende prosess fordi det gjerne er mange og høye forventinger. Menighetene setter opp lange lister med kriterier, og søkere går igjennom en kallsprosess, vurderer egen utrusting, livssituasjon og mobilitet, forklarer Torben.

De fleste misjonskirkene opplever at det å rekruttere en ny pastor er mer omfattende og krever mer enn å lage gode utlysningstekster og markedsføre stillingen.

– Menighetene er lite opptatt av hvor mange som søker. De er mer opptatt av hvem som søker, sier Torben som opplever generelt at personer er noe mindre klare for å flytte fysisk med sine familier. De fleste blir også generelt lengre i tjeneste i en menighet. Han har også registrert en økene etterspørsel etter hovedpastorer til menighetene, og han tror utfordringen trolig vil øke i årene som kommer.

Spør om råd i prosessene

– Lederskapet i menigheter spør oss om råd for ansettelsesprosesser og tips om navn på mulige kandidater. Vi ønsker å skape en god helhet slik at veien til tjeneste og livet i tjeneste blir godt ivaretatt, og våre menighetsrådgivere bistår gjerne i ansettelsesprosesser, sier Torben. Han tror det er en fordel for menigheter som er i rekrutteringsprosesser, å ha god kontakt med staben sentralt for å få hjelp.

Misjonskirken Norge har et eget stillingstorg på nettsiden der misjonskirkene gjerne legger ut sine utlysninger av ledige stillinger. Her kan man også se hva andre menigheter legger vekt på når de søker nye medarbeidere. For øvrig er Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF) og Personalorganisasjonen i Misjonskirken Norge viktige arenaer for ansattes arbeidsvilkår og kollegiale fellesskap.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X