NY MISJONSKIRKE: – Dette er en gledens dag, sa Anne Hansli. Hun overrakte blomster på stiftelsesmøtet til Terje Vik (t.v.), Oddmund Vagle og Morten Mersland som er med i nyvalgte lederskapet for Varhaug misjonskirke. (Foto: Trond Filberg) 


Varhaug misjonskirke er stiftet

Det var kirkehistorie da over tretti oppmøtte meldte seg inn og godkjente opprettelsen av Varhaug misjonskirke som selvstendig menighet på Jæren.

Siden den første samlingen i januar 2018 i hjemmet til Anette og Oddmund Vagle, har det vært satt ned flere merkesteiner underveis for å nå målet om ny menighet. Onsdag kveld, 19. oktober, kunne de offisielt markere Varhaug misjonskirke som stiftet.

Det var 32 navn som ble opplest som medlemmer stiftelsesdagen. Sist søndag var det over hundre personer til stede på gudstjenesten, uten at det var noe spesielt det var invitert til. Barneflokken er allerede voksende. Samlingene holder de på Varhaug skule.

Utfyllende fellesskap

– Jeg tror vi har et miljø som har en litt annerledes stil enn i bedehuset og Den norske kirke, og vi utfyller hverandre her i bygda. Dermed når vi til sammen ut til flere mennesker med Jesus her på Varhaug, sier Fredrik Mersland til Misjonsbladet. Han er medarbeider i barnekirken til den nystartede menigheten.

Fredrik som er fra Lyngdal, flyttet hit da han giftet seg med ei jente fra Varhaug. Han synes det var helt naturlig å være med i dette fellesskapet, og tenker det er viktig å ha en menighet der han kan kanalisere sitt engasjement som kristen.

Vi vil hverandre vel

– Vi er en gjeng som vil det samme og vil hverandre godt. Jeg opplever at vi har jobbet mye med å snakke om hvorfor vi gjør dette, og ikke bare setter i gang en virksomhet, sier Bente Scheie til Misjonsbladet. Hun har vært med i startteamet fra begynnelsen i 2018. I dag er hun lovsangsleder.

– Jeg ser at folk som kommer til vårt fellesskap synes det er godt å være i lag og at de opplever å få med seg noe fra Gud de kan ha med seg inn hverdagen, sier Bente.

Terje Vik ble valgt til leder for det nye lederskapet i Varhaug misjonskirke (Foto: Trond Filberg)

Oddmund Vagle ble valgt til å skrive protokoll for stiftelsesmøtet. (Foto. Trond Filberg)

Et engasjert lederskap

På stiftelsesmøte ga Oddmund Vagle en oppsummering av utviklingen de siste fire årene. De har gudstjenester hver fjortende dag, flere cellegrupper, et diakonalt engasjement lokalt, sosiale samlinger og flere tilbud for barna.

– Vi ønsker at mennesker på Varhaug skal bli kjent med Jesus. sa Oddmund som ble valgt inn i lederskapet. Terje Vik ble valgt til lederskapet leder, og med seg har de Morten Mersland, Marthe Aarsland, Ann Janette Risa, Jarand Scheie og Øyvind Vagle.

Stiftelsesmøtet som ble ledet av Terje Vik, godkjente vedtektene for menigheten og vedtok å melde Varhaug misjonskirke inn i Misjonskirken Norge. Det ble også valgt revisor og valgkomite. Det kjentes historisk når disse offisielle sakene ble vedtatt, og samtidig preges fellesskapet av lave skuldre og godt vennskap.

Etter hilsninger og andaktsord fra Thomas Aas Pedersen, pastor i Misjonskirken Bryne, og menighetsrådgiver Stein Bjørkholt i Misjonskirken Norge, ble det bedt for det valgte lederskapet og den nystartede menigheten. Til slutt ble det servert varm mat til alle.

Søndag 30. oktober er det festgudstjeneste for stiftelsen. Da deltar blant annet generalsekretær Siri Iversen.

Over tretti personer var tilstede i personalrommet på Varhaug skule, under stiftelsesmøtet. Det ble ledet av Terje Vik. (Foto: Trond Filberg)

En gledens dag

– Det er fantastisk å være med på at en ny menighet starter opp. Det er en glede å være delaktig, sier Anne Hansli som var til stede under stiftelsesmøtet. Hun er rådgiver for menighetsplanting i Misjonskirken Norge og har fulgt utviklingen på Varhaug.

– Vi må huske at alle misjonskirkene en eller annen gang er startet. Vi jobber derfor i vår egen tradisjon, så dette er ikke noe nytt, minner Anne oss om. De aller første misjonskirkene, Skien misjonskirke og Frimisjonen Tromsø er fortsatt livskraftige menigheter. De ble stiftet allerede i 1856. Misjonskirken Norge hadde ved årsskiftet 84 misjonskirker i kirkesamfunnet.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X