MISJONSKIRKENS DAG: – Jeg utlyser en bønne- og fastehelg i februar 2023 for hele Misjonskirken Norge, sier Siri Iversen i sin videotale for Misjonskirkens dag. (Foto: Skjermdump fra videotalen) 


Hvem er det vi lever for?

I sin tale for Misjonskirkens dag, utlyser generalsekretær Siri Iversen en helg for bønn og faste for hele kirkesamfunnet.

– En av de mange tingene jeg tror Gud vil vi skal gjøre i denne tiden, er å be og faste innfor Gud. Jeg ser for meg at vi alle den første helgen i februar neste år, ber og faster i Misjonskirken Norge, sier Siri i sin videotale til alle misjonskirkene.

Jeg lyser ut en helg for bønn og faste, der vi vil si: Kjære Gud, gjør med våre liv og med vårt kirkesamfunn, det du vil!

Generalsekretæren utfordrer misjonskirkene i hele landet til å invitere til samlinger, lokalt eller regionalt.

– Poenget er at alle samtidig er i bønn og faste, en kollektivt handling, sier Siri og viser til Det nye testamentet der det gjentagende ganger skrives «dere» og «sammen» om de første kristne.

Sammen om å bekjenne

– Dette er motstrøms til alt vi gjør som skal være effektivt. Isteden kommer vi sammen i bønn med bekjennelsen; uten deg, Gud, kan vi ingenting gjøre. I samtid kan vi be; Gud, hva vil du med våre liv, hva vil du med vårt kirkesamfunn – og hvordan kan vi være blant dem som gjør en forskjell og ser at mennesker kommer til tro, at mennesker blir sendt så flere fellesskap blir startet?

– Fasten handler om at vi setter av tid, også vår spisetid, for å søke «himmelsk mat», sier Siri og understreker både frivillighet og kreativitet. Hun tenker at dette kan se ulikt ut lokalt; for eksempel bibelsamtaler, felles turer i naturen eller ulike samlinger. For dem som ikke kan eller klarer faste, så inviteres alle til bønnene.

– Samtidig kan vi sette av konkrete tidspunkter der vi alle i hele landet gjør noe på likt. Blant annet at vi bryter fasten på søndag på et klokkeslett med nattverd, sammen, sier Siri Iversen. Hun tror bønnehelgen i februar og bønnene i denne tiden er en viktig del for å se hvordan målene i strategien «Tro Sende Plante» kan bli oppfylt. I talen oppfordrer hun alle til å lese den ene siden med strategiplanen som fins på nett og i siste utgave av Misjonsbladet.

Av Trond Filberg

Misjonskirkens dag

Søndag 30. oktober er datoen for Misjonskirkens dag. Denne dagen markeres for å sette søkelys på tilhørighet. Det vi gjør i hvert enkelt ledd, påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet gjennom våre historiske røtter og visjonen som vi arbeider etter.

Bibelteksten i talen til generalsekretær Siri Iversen:

«For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem.» (2. Korinterbrev 5, 14-15)

Lenke til å høre hele talen til Siri Iversen >>

Det er utlyst en bønne- og fastehelg i hele Misjonskirken Norge, lokalt og nasjonalt. Dette skjer 4.-5. februar 2023 (uke 5). Les mer >>

Mer om bønn på nettsiden «Vi ber» >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X