PRAXIS: Ansgar høyskole og Misjonskirken Norge har lansert et helt nytt studietilbud for å utruste både nåværende og kommende pastorer og ansatte i misjonskirkene. Fra venstre: Lars Råmunddal, Martin Jakobsen, Stein Bjørkholt og Torben M. Joswig. (Foto: Lasse Eid) 


Nytt kurstilbud for pastorer

Et helt nytt kurstilbud som heter «praXis» starter opp høsten 2023. Dette er spesielt tilrettelagt for personer som er i tjeneste som pastor eller annet menighetsarbeid.

Kurstilbudet består av de tre hovedemnene «Spiritualitet og åndelig medvandring» (2023), «Misjonal kirke i praksis» (2024) og «Pastoral ledelse» (2025). Det vil være samlinger på skolen for undervisningen, og datoene er allerede klarlagt. Selv om kursene er en del av masterstudiene, er det også fullt mulig å ta kursene som personlig fordypning og kompetanseheving, uten at de inngår som del av en mastergrad. Man trenger dermed ikke å avlegge poenggivende eksamen.

Lang og fruktbar menighetstjeneste

– En av våre målsettinger i Misjonskirken Norge er at vi vil sende ut flere medarbeidere. For å lykkes med det er både rekruttering og oppfølging viktig. Tilbudet vi gir gjennom praXis handler om oppfølging, og skal bidra til at pastorer og medarbeidere kan ha en langvarig og fruktbar tjeneste, sier Stein Bjørkholt. Han er kontaktperson for interesserte i det nye tilbudet. Han kjenner også misjonskirkenes pastorer i sin stilling i Misjonskirken Norge.

Stein Bjørkholt

– Som menighetsrådgiver har jeg jevnlig kontakt med mange av våre medarbeidere, så jeg er godt kjent med hvor krevende det kan være å stå i tjeneste år etter år. Jeg tror at undervisningen og læringsfellesskapet som vi inviterer til skal sette den enkelte bedre i stand til å møte de utfordringene tjenesten byr på. Og for dem som har vært i tjeneste en stund vil kursene kunne gi et kjærkomment avbrekk fra hverdagen, og muligens hjelp til å komme videre hvis en opplever at en har stoppet litt opp, forklarer Stein.

Studiekoordinator for master på Ansgar høyskole, Lars Råmunddal, opplever at det lenge har vært et ønske, også blant studentene, om kurs som er knyttet tettere opp mot det praktiske i forhold til det å jobbe i menighet. Gjennom disse tre nye praktiskteologiske emnekursene får høyskolen nå mulighet til å tilby nettopp dette.

Martin Jakobsen er førsteamanuensis i teologi og tidligere studiekoordinator for masterprogrammet. Han er en av dem som har vært med å utvikle de tre emnene til masternivå. Motivasjonen er å lage en utdanning som faktisk hjelper og beriker pastortjenesten og pastorhverdagen. Det mener han de nå har fått til.

Gir fornyelse i pastortjenesten

– Jeg synes det spennende å tenke på at disse kursene vil gi noen av våre gode medarbeidere en grunnleggende fornyelse i tjenesten. Det er jeg ganske sikker på, sier Stein. Han tror at gjennom relevant undervisning, samtaler og erfaringsdeling vil den enkelte deltager og gruppa som helhet, oppleve at refleksjonsnivået øker og at en settes bedre i stand til å leve med kallet og de oppgavene som følger med det.

– Jeg tror også at kursene vil gi stort læringsutbytte, både for Ansgarskolen og oss i Misjonskirken Norge. Den nærhet som dette gir til mennesker som står i tjeneste, og deres opplevelser, erfaringer og refleksjoner, vil hjelpe oss til å treffe enda bedre med utdanningen av pastorer og medarbeidere i framtiden, mener Stein.

Aktuelle kurs for alle nåværende pastorer

– Den store forskjellen på det å studere på egenhånd, og det å bli med i et læringsfellesskap, slik som praXis, er samtalene og delingen som finner sted i gruppen. Vi er overbevist om at den praksisrettede læringen som best tjener våre pastorer og medarbeidere, er den som finner sted når vi eksponeres for hverandre og hverandres tanker, idéer og erfaringer. Vi tror også at mye god læring skjer når vi kommer i berøring med andre miljøer enn dem vi til vanlig omgås. Derfor er en studietur en viktig bestanddel i hvert av kursene, forteller Stein.

praXis-kursene er i aller høyeste grad aktuelle for alle pastorer i misjonskirkene!

Han mener kursene er i aller høyeste grad er aktuelle for alle pastorer i misjonskirkene, enten det er hovedpastor, medpastor eller annen pastoral tjeneste det er snakk om. Kursene er like aktuelle for menighetsplantere, evangelister og andre som arbeider med å utbre Guds rike.

– Dypest sett handler praXis om å utruste mennesker med ulike tjenestegaver til å være det de er kalt til å være, og gjøre det de er kalt til å gjøre. Derfor har også Misjonskirken Norge sin strategi «Tro Sende Plante», vært en av drivkreftene bak arbeidet med disse kursene.

Ta kontakt for å bli med!

De første deltagerne har allerede meldt seg på. Totalt er det cirka 15 plasser på hvert kurs. De som har fullført tidligere kurs vil prioriteres ved opptak til neste kurs. Endelig påmeldingsfrist for høsten kurs er 15. september. Det første kurset som avholdes setter søkelys på Spiritualitet og åndelig medvandring. Det gjennomføres i løpet av skoleåret 2023-2024.

Interesserte kan søke om formelt opptak på skolen masterprogram «Ledelse og menighetsutvikling», eller kontakte Stein direkte. Han har selv opplevd verdien av videreutdanning.

– Jeg har erfart hvor viktig det var å komme tilbake til «skolebenken» etter flere år i aktiv tjeneste. Uten videreutdanningen jeg tok er jeg usikker på om jeg fortsatt hadde vært i tjeneste i dag. Det har betydd enormt mye, både personlig og i tjenesten. Jeg vil derfor på det sterkeste anbefale erfarne pastorer å hive seg på, også dem som måtte ha en mastergrad fra før! Det viktigste i disse kursene er ikke nødvendigvis studiepoeng og pensumet vi går igjennom, men prosessen vil får være del av. Det er noe jeg ønsker at alle våre medarbeidere å få oppleve, oppfordrer Stein Bjørkholt.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X