NYE KIRKELOKALER: Stort øyeblikk sist søndag da den røde snora ble klippet ved innvielsen av nye kirkelokaler i Stavanger. Ylva Worsøe Berg (8) og Knut Nordahl Larsen fikk æren av å klippe snora som ble holdt av generalsekretær Siri Iversen og styreleder Brian Swan. Hovedpastor Sten Sørensen ledet innvielsen. (Foto: Johannes W. Berg) 


Nye kirkelokaler innviet i Stavanger

Sist helg var stor stas med åpningsfest og gudstjeneste i nye kirkelokaler til Misjonskirken Stavanger. Nybygget blir lagt merke til i byen, for å si det forsiktig.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

– Jeg er sikker på at de nye lokalene vil bety en stor vitamininnsprøytning i menigheten og vil fungere som en god ramme for vårt arbeid. Allerede er det flere som har sagt at de vil begynne å gå i kirken igjen når vi nå har flyttet tilbake til sentrum og inn i nye, trivelige lokaler, forteller Brian Swan. Han er styreleder i Misjonskirken Stavanger.

Styreleder Brian Swan og ungdomspastor Bjørnar Thorbjørnsen ønsket velkommen til åpningsfesten i K8. (Foto: Trond Filberg)

Styreleder Brian Swan og ungdomspastor Bjørnar Thorbjørnsen ønsket velkommen til åpningsfesten i K8. (Foto: Trond Filberg)

– De nye lokalene gir gode muligheter for allsidig bruk. Her er rom til store og små grupper, unge og gamle, rom til refleksjon og forbønn, rom til styremøter, ungdomsmøter, barnekirke, kreative grupper og mye mer, forteller Brian begeistret.

En kilde til livskraft

Misjonskirken Stavanger vil i det nye bygget i Knud Holms gate 8, eie hele tredje etasje og konferansesalen i underetasjen. Sistnevnte har fått navnet «Vella», som opprinnelig kan beskrives noe som er «fremsprudlende» og «fremstrømmende», et opphav til livskraft, «en kilde av strømmende lys, lyd og lukter».

Passende var det at bibelteksten i åpningsgudstjenesten i Vella var hentet fra hendelsen der Jesus møtte den samaritanske kvinnen, der Jesus sa: «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv» (Johannes ev. 4, 14).

Begeistrede kirkemedlemmer

– Vår bønn er at menigheten nå vil vokse, at flere må komme til tro gjennom menigheten, og at mange vil få næring for sin tro og et nærmere forhold til Jesus, sier Brian som var med å takke frivillige for innsatsen og var med på selve innvielseshandlingen da snora ble klippet. Det skjedde under gudstjenesten søndag 28. januar.

– Alle vi har snakket med i menigheten er begeistret for bygget og fasilitetene vi har fått, sier Brian. Han synes det var spesielt gledelig da de på lørdag kveld kunne dekke til 180 mennesker til fest.

– Det som gjorde sterkest inntrykk på meg var å se rundt i salen mens alle sang «Navnet Jesus, – det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd». Vi er så takknemlige for at vi har fått kanskje ett av Norges mest moderne kirkebygg, og et bygg som vil bli brukt nesten hver dag gjennom hele året, forklarer styrelederen.

Filmen viser noen glimt fra åpningshelgen til Misjonskirken Stavanger. Sang av Bjørnar Thorbjørnsen og Ingrid Kjosavik. (Filmen er produsert og utgitt av Misjonskirken Norge, 2024) – se filmen i full skjermbredde >>

Først på plass i nybygget

Både åpningsfesten lørdag kveld og gudstjenesten på søndag ble holdt med midlertidig brukstillatelse i de nye lokalene. Misjonskirken Stavanger er nemlig de første som nå har tatt i bruk sine lokaler.

Etter mange år med midlertidige lokaler, flytteprosesser og oppfølging av byggeprosjektet, kunne Misjonskirken Stavanger flytte tilbake til sentrum. Det var derfor et stort høydepunkt da Ylva Worsøe Berg og Knut Nordahl Larsen fikk æren av å klippe den røde snora under gudstjenesten, ledsaget av pastor Sten Sørensen som ledet forsamlingen i skriftlesning og bønn.

Fra venstre: Stein Bjørkholt, Siri Iversen og Sten Sørensen. (Foto: Trond Filberg)

Det ble to rikholdige festdager med mange innslag. Generalsekretær Siri Iversen holdt festtalen lørdag og hadde en hilsen under gudstjenesten, der hun overrakte salveflasker til ansatte og styret i menigheten. Hovedtaler i den første gudstjenesten i nybygget, var menighetsrådgiver Stein Bjørkholt, som talte ut fra den nevnte bibelteksten om Jesus og den samaritanske kvinnen. Han holdt fram at perspektivet om hva det vil si å være en menighet i sentrum.

– En sentrumsmenighet er å være samlet rundt Jesus Kristus og søke Ham som er kilden til alt liv. Gud er på leit etter folk, og jeg tror at mange er trøtte av å gå etter andre kilder, talte Stein.

Gode hilsninger og herlig sang

Underveis i åpningshelgen var det videohilsninger fra KrF-leder Olaug Bollestad og Rødt-politiker fra Rogaland, Mimír Kristjánsson. Fra påtroppende pastorpar, Elisabeth og Torfinn Thorsen, var det en solfylt videohilsen fra Kenya.

Til stede med hilsninger var varaordfører Henrik Halleland, konsernsjef Alfred Ydstebø og daglig leder Andreas Poulsson i Base Property, hovedpastor i Misjonskirken Bryne, Thomas Aas Pedersen, hovedpastor Tormod Røyland i Karismakirken og Arnfinn Clementsen på vegne av pastorfellesskapet i byen. Sten Sørensen intervjuet tre tidligere pastorer i Misjonskirken Stavanger, Dag E. Kristoffersen, Thore Tellefsen og Frode Øvergaard.

Godt ledet av et dyktig band, var det fellessang og musikalske perler framført med sangerne Kjersti Knudsen, Børge Tjessem, Ingfrid Straumstøyl Råheim, Ingrid og Karl-Dag Kjosavik, samt besøk av Voffsi og humoristiske perler fra Uppstad og Waade.

Uten hjelm til tredje etasje

Mange av deltagerne i gudstjenesten, fikk for første gang uten hjelm på hodet, ta trappene opp i tredje etasje for å se hvordan lokalene til menigheten har blitt. Her var stoler og bord, barnerom og bønnerom allerede klare til bruk. Flere mente at menigheten har fått til en veldig god avtale, og at de nye lokalene nå vil være bedre egnet enn i det gamle kirkebygget.

Kommende søndag inviterer Misjonskirken Stavanger til Alle Sammen-gudstjeneste med barnevelsignelse og nattverd i sine nye lokaler. I den nærmeste tiden vil en rekke leietakere flytte inn. I slutten av mai kommer dessuten delegater fra hele Norge for å være med på generalforsamlingen i Misjonskirken Norge som skal arrangeres i Stavangers nye sentrumslanterne.

Hovedpastor Sten Sørensen ledet både åpningsfesten lørdag kveld og gudstjenesten sist søndag, der bildet er tatt. (Foto: Trond Filberg)

Tidslinje for byggeprosessen

 • 2016 startet samarbeidet mellom Misjonskirken Stavanger og Base Property om planer for et nytt bygg. Det utlyses en arkitektkonkurranse som vinnes av Schmidt Hammer Lassen Architects med «Breiavatnet Lanterna».
 • 2018 etablerte Misjonskirken en arbeidsgruppe for sine egne fremtidige lokaler i bygget, og de engasjerte arkitekt Jan O. Jensen.
 • August 2020 Etter mange runder med saksbehandlinger i kommunen og andre myndigheter, vedtok kommunestyret den endelige planen for byggeprosjektet.
 • April 2021 Kommunen ga rivetillatelse for det gamle kirkebygget til Misjonskirken.
 • August 2021 var det gamle kirkebygget revet, og Misjonskirken flyttet til midlertidige lokaler på Forus, syd for sentrum.
 • Oktober 2021 ble grunnarbeidet til nytt bygg startet. Byggegropa ble 14 meter dyp.
 • Mars 2022 ble grunnsteinen lagt ned til det nye bygget K8 i Knud Holms gate 8 >>
 • Januar 2024 Misjonskirken overtok sine nye lokaler i K8, nøkkelferdige og tinglyst som eier på totalt 1600 kvadratmeter.

Bilde av høyhuset K8 i Stavanger.

K8 i januar 2024 (Foto: Trond Filberg)

Om høyhuset K8, Knud Holms gate 8, Stavanger

 • Bygget ligger midt i sentrum ved Breiavatnet, tett på togstasjonen, bussholdeplasser og flere hoteller. Det består totalt av 21 etasjer, der tre etasjer er under bakkenivå, to halvetasjer og 16 ordinære etasjer er over bakkenivå. Base Property er byggherre, og Skanska er byggentreprenør.
 • Bygget har høy standard på bærekraft og miljø, helse og trivsel. Det er benyttet sertifiseringsverktøy som BREEAM Excellent og WELL.
 • Bygget har takterrasse, personalkantine, kafé ved gateplan. Restauranten Seid er i øverste etasje. Det er egen sykkelgarasje under bakkenivå med plass til 390 sykler. Fem heiser har intelligent styring for maksimal utnyttelse.
 • Tredje etasje som eies av Misjonskirken Stavanger, har 778 kvadratmeter BTA. Menigheten eier også konferanseetasjen, og de har en avtale med utleiefirmaet Mango om bruken i helgene, mens konferanselokalene Vella leies ut til interesserte.
 • K8 har muligheter for om lag 600 arbeidsplasser. Andre leietakere er blant annet Helse Vest, DNB, Deloitte og advokatfirmaet Thommesen.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X