Ønsker forslag til kandidater til valg

Valgkomiteen forbereder valgene på generalforsamlingen og eiermøtet og ber om forslag på kandidater innen 31. januar.

Valgkomiteen ønsker kandidater med et sterkt engasjement for vår visjon. Spesielt vil vi be menighetene foreslå kandidater i 20-30 årsalderen som kan utfordre oss som kirkesamfunn – slik at vi fremstår som relevante i møte med yngre generasjoner.

Generalforsamlingen skal i år velge:

  • Hovedstyrets leder for to år
  • tre medlemmer til Hovedstyret for fire år
  • to varamedlemmer til Hovedstyret for to år
  • Kontrollkomiteens leder for to år
  • to medlemmer til Kontrollkomiteen for to år
  • to medlemmer til Predikant og menighetsrådet for to år

Her er en oversikt over vår organisasjon og de ulike organene.

Ansgarskolens eiermøte skal velge:

  • Skolestyrets leder for to år
  • fire medlemmer til Skolestyret for to år
  • to varamedlemmer til Skolestyret for to år

Det velges et gjennomgående styre for Ansgarskolens selskaper. Ansgarskolen er organisert som et konsern, og Skolestyret utøver sitt ansvar i henhold til aksjeloven.

Oversikt over de sittende medlemmene i dagens styrer og komiteer finner dere her.

Forslagsrett har menighetene, Hovedstyret og Misjonskirken UNGs landsstyre, jf lovene § 4.4.

Forslag på navn, med begrunnelse, sendes valgkomiteens leder:

Ove Gundersen, ogupol55@hotmail.com, tlf. 911 95 050

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X