Ny krisepakke for frivilligheten

Lotteri- og stiftelsestilsynet melder om at en ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Krisepakken gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020, og søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Informasjon og søknad ligger her på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider (link).

Søknadsfristen er 15. september. 

Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

Tilbake til hovedsiden for menighetsadministrasjon – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X