Null hull!

Colgate hadde for en del år siden en null hull kampanje. Kanskje burde vi også hatt en slik kampanje i Misjonskirken Norge?

Landsstyret til Misjonskirken UNG har gjennomført en ringerunde til en del av menighetene våre. Grunnen var et ønske om å kjenne behovene i den lokale misjonskirke bedre.

Noen ting har blitt tydelig. De to første skal jeg ikke bruke spalteplass på nå. Det er et stort behov for nettverk for ledere og ressursbank/-deling. Det er det gode bevegelser på.

Den tredje viktige lærdommen fra ringerunden er at det er betydelige hull i tilbudene til barn og unge i landets misjonskirker. Colgate hadde for en del år siden en null hull kampanje. Kanskje burde vi også hatt en slik kampanje i Misjonskirken Norge? Jeg kjenner denne utfordringen røsker i hjerterota. Der det er betydelige hull i menighetens disippelgjøring av barn og unge, så er det ikke bare døende for en spirende tro hos den unge, men også i lengden døende for menigheten. Om den lokale misjonskirke ikke evner å gjøre disipler av den oppvoksende generasjonen, så eldes menigheten et år av gangen. Det er veien til en sikker menighetsdød.

Jeg vil oppmuntre menighetens ledere til å diskutere følgende:

  • Har vi hull i disippelgjøringen av barn og unge, der unge mennesker faller ut?
  • Er våre tilbud reelt disippelgjørende eller er det mer eller mindre kun aktivitet?
  • Bruker vi nok ressurser på å sørge for en solid disippelgjøring av barn og unge?
  • Får hjemmene den nødvendige utrustningen til å ta sin del av oppdraget i disippelgjøringen av barn og unge?
  • Ser vi menigheter i vårt land som har hull i tilbudet som vi kan være med å inspirere og utruste til å tette hullene? Kan vi finne en vennskapsmenighet som trenger vår hjelp?
  • Har lederskap og pastor en nød at barn og unge skal bli solide Jesusetterfølgere? Eller er det outsourcet til barne- og ungdomsarbeider?

Jeg tror at motoren i mye av veksten de siste årene har vært et sterkt fokus på barn og unge og deres hjem. La oss jobbe for null hull!

Svein Aksel G. Nakkestad

Daglig leder Misjonskirken UNG
X