VEKSTAKADEMIET: Amy Anderson fra The Unstuck Group i USA underviste om hvordan menigheten kan komme seg videre når den har kjørt seg fast og ikke vokser lenger.


Fornyer ledere og menigheter

Hvilke prioriteringer skal og bør vi gjøre som ledere og menigheter, var hovedspørsmålene ved Vekstakademiet som Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet arrangerte i juni. Tilbakemeldingene fra deltagere viser at dette var verdifulle dager i fellesskap.

Etter Vekstakademiet spurte vi pastorene Gordon Kleppe fra Herøya, Odd Arild Berge fra Grimstad, Geir Johannessen i Salem Kristiansand og Eilif Tveit fra Lyngdal om deres inntrykk fra dagene på Ansgarskolen. I tillegg fikk vi en kommentar fra informasjonsleder Roger Dahl i Baptistsamfunnet.

Vekstakademiet varierte timeplanen med felles undervisning, bibeltimer og kveldsmøter for inspirasjon. Mye av tiden var dessuten satt av til samtaler om det deltagerne nettopp hadde hørt. Noen menigheter var representert med flere deltagere, og de satt da sammen. Andre som kom alene, ble satt sammen i grupper med andre i samme situasjon.

BILDET: Geir, Johannes og Ellen Merete fra Salem misjonsmenighet i Kristiansand jobbet med utfordringene etter en undervisningsbolk, godt veiledet av menighetsrådgiver Kjell Birkeland.

Kreativt og målrettet
– At vi har anledning til å prosessere det vi har hørt i undervisning er alltid nyttig. Slik også nå. Vi opplevde det meningsfylt å jobbe med problemstillingene som ble reist, og vil ta det med oss også i andre fora, sier Geir Johannessen som er hovedpastor i Salem misjonsmenighet i Kristiansand. Sammen med Johannes Øverland og Ellen Merete Drønen jobbet han med utfordringene, veiledet av menighetsrådgiver Kjell Birkeland.
– Vi holder jo på med Menighetsskolen nå, og tematikk og samtaler gikk rett inn i denne prosessen, sier Geir.

Eilif Tveit som er pastor i Misjonskirken Lyngdal, synes samtaleopplegget etter undervisningen var en kreativ og målrettet måte å jobbe med tematikken.
– Resultatet stod selvfølgelig i forhold til den begrensede tida vi hadde på så store områder, men det var virkningsfullt å være i denne dynamikken sammen med andre deltagere, sier Eilif.

Inspirert til videre arbeid
Odd Arild Berge som er pastor i Grimstad misjonskirke, satte også pris på samtalene.
– Vi fikk tatt tak i undervisningen med en gang, bearbeidet den og fått illustrert tankene våre. Jeg ble veldig inspirert i det videre arbeidet, ikke minst med å nå nye mennesker med evangeliet, og å jobbe mer målrettet for å nå oppdraget og visjonen vår, sier Odd Arild som gjerne skulle hatt med seg flere fra stab og ledere i menigheten.
– Jeg merker at når vidt forskjellige mennesker samtaler og deler «liv» vedrørende troen på Jesus og ledelse av hans menighet, berøres vi ofte av felles utfordringer og gleder. Vi belyser ofte «sannheter» fra flere sider. Det er utviklende og til velsignelse, mener Gordon Kleppe som er pastor i Herøya misjonskirke.

Relevant undervisning
Undervisningen ble gitt av Amy Andersen, Mikael Hallenius, Truls Åkerlund og Lars Råmunddal. Amy (bildet øverst på siden) er ansatt i The Unstuck Church Group. De jobber med rundt 300 menigheter på størrelser mindre enn 200 medlemmer og til mange titalls tusen medlemmer. Hun har også mange års erfaring som leder i Eaglebrook Church i Minneapolis, Minnesota.

Mikael Hallenius og hans kone Agneta, har plantet to menigheter og er nå pastorer for menigheten Mötesplatsen i Örebro. Nylig ga han ut boken «Det överflödande hjärtet – om evangelisation». Truls Åkerlund er leder for menighetsplantingen SALT Skien og ansatt ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, mens Lars Råmunddal er ansatt ved Ansgar Teologiske Høgskole.

Bildet over: Underviste på Vekstakademiet, fra venstre: Mikael Hallenius, Truls Åkerlund og Lars Råmunddal.

Lederens åndelige liv
– Undervisningen var veldig god og relevant! Alle foreleserne er dyktige, og det var konkret og matnyttig. De to siste leksjonene med Amy var veldig bra syns jeg, sier Odd Arild.
– Undervisningen var relevant og utfordrende både på personlig plan, for lederskapet og menighet, sier Gordon ærlig. Han ble igjen påminnet om hvor viktig det er at lederens indre liv må være i balanse i forhold til alle områder og personer en omgås med.
– Ordet «backstage» sa noe om hvordan jeg administrerer livet utenfor rampelyset som pastor og gav mye til ettertanke og videre fordypning. Fokus på å nå mennesker utenfor kirken var sterkt belyst og bekrefter mye av det vi holder på med i Herøya Misjonskirke i dag, forteller Gordon.
– Det var mye kjent stoff siden vi har arbeidet med dette i andre fora også. Likevel vil jeg si undervisningen til Michael Hallenius var topp, gav inspirasjon og nye tanker, kommenterer Eilif.

Bildet over: I «situasjonsrommet» fikk deltagerne fra baptist- og misjonsmenighetene jobbe sammen i grupper om spørsmål og tema knyttet til undervisningen som var gitt. Roald Zeiffert, daglig leder i UNGbaptist, var sammen med påtroppende menighetsrådgiver, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, for å veilede gruppene i dette rommet.

Enhet i praksis
– Det var flott å være sammen med baptistene. Innspill fra et annet kirkesamfunn som har mye likt som oss, lærer oss å se på det vi holder på med fra nye sider, sier Gordon Kleppe som opplever at det er mange av de samme utfordringene i våre to kirkesamfunn.
– Det ble en flott opplevelse å se «Guds barns enhet» i praksis, sier Gordon.
– Det var fint å være med baptistene. Flott å høre litt fra deres ståsted også i panelsamtalene. De gav også veldig uttrykk for takknemlighet over å få være med, og de var veldig positive, sier Odd Arild.
– Baptistsamfunnet og Misjonskirken Norge står veldig nær hverandre. Teologisk er det små forskjeller, og de menighetsmessige og misjonale utfordringene er de samme. Det var inspirerende å ha en slik fellessamling, mener Geir som gjerne ser at det blir gjentatt.
– Det var både spennende og lærerikt å være sammen med ledere fra to kirkesamfunn og ulike menighetskulturer. Jeg satte stor pris på dette fellesskapets gode samtaler på tvers av kirkesamfunnene, sier Roger Dahl som er informasjonsleder i Baptistsamfunnet. Han synes det var mange ting som var relevant og utfordrende.
– Spesielt viktig synes jeg hans understreking av det åndelige livet og kallet som bærer, var viktig for meg nå, utdyper Roger Dahl som også er vanlig medlem i Drammen Baptistmenighet.

Om lag 70 deltagere fra baptist- og misjonsmenighetene deltok på årets Vekstakademi som foregikk på 17.-20. juni Ansgarskolen.

Les også artikkelen «Sammen for Guds rike» fra Vekstakademiet, med kommentarer fra generalsekretærene Terje Aadne og Øyvind Haraldseid.

Tekst og foto: Trond Filberg, misjonsnytt.no

Leder- og menighetsutvikling er et arbeid som ikke kan stoppe opp, men som alle må ta tak i. Nasjonal avdeling gir menighetene verktøy og hjelp for å vite hvordan man kan gå fram.

Vekstakademiet, Menighetsskolen og menighetsrådgivere er noen av de konkrete ressursene som styrker våre menigheter. Satsingen Vekst 2020 innebærer støtte til sunn utvikling av våre menigheter.

Les mer om nasjonal satsing og våre prosessverktøy her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X