VEKSTAKADEMIET: Generalsekretærene Terje Aadne (t.h.) i Baptistsamfunnet og Øyvind Haraldseid i Misjonskirken Norge, er glad for at de kan stå sammen om å utruste lederne i menighetene.


Sammen for Guds rike

Søndag ettermiddag startet Vekstakademiet som har overskriften «For Hans hus». Det samler menighetsledere for å jobbe med tydelighet og prioriteringer i sine menigheter. 

Over 80 personer deltar, og de representerer 24 menigheter og representerer dermed flere tusen menighetsmedlemmer. Deltagerne ble ønsket varmt velkommen søndag kveld av Bente Sandtorp og Torben M. Joswig (bildet under).

Bente er pastor i nyplantingen Baptistkirken Home i Oslo og høyskolelektor ved Høyskolen for ledelse og teologi. Torben er leder nasjonal avdeling i Misjonskirken Norge og står i spissen for satsingen på menighetsplanting i Norge.

Inspirasjon og faglig fordypning står på programmet. Dessuten vil fellesskapet være en anledning for på knytte nye kontakter. Samlingen som foregår på Ansgarskolen i Kristiansand, varer fram til lunsjtid på onsdag.

Samarbeider på flere områder
For første gang har Baptistsamfunnet og Misjonskirken Norge invitert sine menighetsledere, UNG-ledere og menighetsplantere til et felles lederforum som kalles Vekstakademiet.
– Vi ligner hverandre som kirkesamfunn, både åndelig og kulturelt, og det er spennende å hente inspirasjon hos hverandre, sier Terje Aadne som er generalsekretær i Baptistsamfunnet.

– På flere områder arbeider vi allerede sammen, for eksempel med menighetsplantinger og innen barne- og ungdomsarbeidet. At vi også som ledere er sammen gir en positiv synergi i våre kirkesamfunn, sier Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

For å avkrefte eventuelle mistanker, bekrefter begge at dette samarbeidet ikke har noen baktanker om å slå sammen samfunnene.
– Samarbeidet gjør oss begge bedre, og vi ønsker å utbre Guds rike, sier Terje. Øyvind nikker enig og legger til at samarbeidet handler om å utveksle erfaringer og velsigne hverandre.

Vilde Ydse og Naomi Curwen stod for velkomst og registrering av deltagerne som kom til Vekstakademiet.

Gud er god uansett
– Gud elsker deg ikke for at du skal gjøre en jobb for Hans hus. Gud elsker deg uavhengig av din tjeneste. Dessverre ser jeg at mange kristne ledere strever med å skille oppdraget fra livet med Gud, og noen klarer ikke å slippe tak i tjenesten når omstendighetene krever dette, talte Mikael Hallenius (46) fra Örebro.

Han har en omfattende mentortjeneste for pastorer og kristne ledere, og delte erfaringer om hvordan vi kan bryte det som binder oss fra å være frie i tjeneste og liv. Mikael la vekt på at kristne ledere må prioritere å ha Guds nærvær i eget liv. Han tok også opp hvordan menighetsledere kan møte mennesker som trenger hjelp og samtidig bevare sitt eget hjerte.

Mikael er til daglig pastor sammen med sin kone, Agneta, i den baptistiske frikirken «Mötesplatsen», som er tilsluttet Evangeliska Frikyrkan. Han underviser dessuten ved masterprogrammet «Master i ledelse og menighetsutvikling» ved Ansgar Teologiske Høgskole, samt er lektor i «Kyrko- och missionsstudier» ved Akademi för Lederskap och Teologi.

Denne uka kom Mikaels andre bok med tittelen «Det överflödande hjärtet – om evangelisation» ved Markus Förlag. For to år siden skrev han boka «Spår av den osynlige – om andelig klarsyn».

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X