UNG LANDSMØTE: Rebecca Hamnes Johansen (midt i bildet) stiller til valg i Landsstyret. Her er hun sammen med andre ungdommer på Camp Stagedive i 2016. (Foto: Trond Filberg).


UNG mister mange eldre tenåringer

Barne- og ungdomsarbeidet er i vekst selv om tallene de siste årene har en tilbakegang. På UNGs ledersamlinger opplever de å se en vekst av antall unge ledere. Samtidig er det stor lekkasje av UNG-medlemmer i menighetene når de blir 16 år.

Om en uke, fredag 13. juli, holder Misjonskirken UNG sitt Landsmøte i Stavern. Da legges det fram UNGs toårsmelding som viser at medlemstallet som i 2015 var på 6 884 medlemmer, er redusert til 6 411 medlemmer i 2016, mens det i 2017 var 6 237 medlemmer.

Flere grunner til færre medlemmer
Bakgrunn for noe av medlemsnedgangen er at en større menighet og enkelte store grupper ikke har rapportert inn sine tall, og at det reelle antallet er høyere.

Daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel Nakkestad, beskriver samtidig at årsakene til dette som sammensatte.

– I 2014 var UNG offensive med å starte nye grupper. Det førte til mange nye grupper, som viste seg i ettertid å ikke være så stabile. Dette førte til en del ekstra grupper og medlemmer i 2014 og 2015. Foreløpig har vi funnet at det er om lag 80 grupper i barne- og ungdomsarbeidet lokalt i våre menigheter som ikke er meldt inn i UNG. Det betyr at vi har en jobb å gjøre sentralt med å få ned terskelen for å starte opp ei UNG-gruppe.

– Vi har gjort noen tiltak. Landsstyret har på få år økt oppstartsstøtta fra 5000 kroner til 10 000 kroner. I år senket vi medlemskontingenten i UNG til 50 kroner per medlem, forklarer Svein Aksel som forklarer at de også vil undersøke medlemsnedgangen nøyere til høsten, når alle arrangementene er unnagjort.

Av UNGs rundt 180 registrerte lokale grupper utgjør 34 prosent arbeid blant barn, 32 prosent arbeid blant ungdom, 18 prosent er kor og sanggrupper, 8 prosent er konfirmantgrupper og 8 prosent er speidergrupper i Misjonskirken Speiderkorps. Antall speidere ble i 2017 notert til 698 tellende medlemmer, noe som utgjør om lag 11 prosent av alle UNGs tellende medlemmer.

Presiserer lovtekstene
På Landsmøtet fremmer Landsstyret forslag om lovendringer som klargjør forskjellen på UNG-medlem i ei gruppe lokalt og tellende medlemmer i UNG som man kan søke støtte for. Det stilles blant annet krav til kontingentbetaling, aldersgrensa på 26 år og personopplysninger.

Det fremmes også forslag om å endre lovteksten til hvordan Landsstyret skal være sammensatt. Dette har bakgrunn i at departementet stiller krav for å få grunnstøtten. Da må minst halvparten av styremedlemmene være under 27 år, og det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn. Nå lovfester UNG dette.

Lekkasje etter konfirmasjon
I barne- og ungdomsarbeidet i våre menigheter er det en betydelig lekkasje. Veksten av barn og unge er jevnt økende til og med konfirmantarbeidet, men så skjer det noe. Åtte av ti ungdommer som var med i 14 års-alderen, er ute av arbeidet når de har fylt 16 år. Etter dette faller kurvene raskt.
– Vi lekker som ei sil etter konfirmanttiden, så vi trenger å endre måten vi jobber på som menigheter. Om vi bare kunne beholdt dem som allerede er i barne- og ungdomsarbeidet til de blir voksne, så ville det alene mer enn doblet medlemstallet i Misjonskirken Norge på ti år, sier Svein Aksel og tenker på satsingsmålene i Vekst 2020.

Svein Aksel referer til en fersk oppgave blant frikirkene der UNG kommer klart dårligere ut enn andre frikirker. Det var Roald Zeiffert som i mai i år leverte en masteroppgave ved Ansgar Teologiske Høgskole. Oppgaven har tittelen «Easy come – easy go, om frafall og tilvekst i det organiserte barne- og ungdomsarbeidet i norske frimenigheter».

Konfirmantene ved Herøya Misjonskirke, våren 2018.

To gode forbilder
Konfirmanter utgjør om lag åtte prosent av UNGs grupper, og i 2016 var det 416 konfirmanter registrert hos UNG. Randesund misjonskirke og Herøya misjonskirke utgjorde alene nesten halvparten av alle disse konfirmantene. Bare 15 av misjonsmenighetene registrerte sitt konfirmantarbeid i 2016.
– De to menighetene har lykkes med å bli folkekirke på sitt lokale sted. Lokalbefolkningen får høy tillit til kirken. Da er det vidåpne muligheter for å invitere unge til konfirmasjon, sier Svein Aksel som mener mange av våre misjonskirker har store muligheter til å nå lokalbefolkningen.
– Den viktige her er likevel å lage et opplegg videre etter konfirmasjonstiden, slik at det ikke blir et stort vakuum etterpå. Dessverre forsvinner de fleste av dem som har vært konfirmanter ut av våre medlemslister innen de begynner på videregående skole.

Nye ledere kommer!
– Det er en fantastisk flott stamme med nye, unge ledere på vei opp og fram. De siste tre årene har vi hatt mellom 85-100 ledere i alderen 16-20 år på vår UNG Lederskole, og på speidernes Kombikurs var det god økning i fjor. Disse unge lederne er mer og mer klar til å ta ansvar, sier UNGs daglige leder som håper disse vil sette sitt preg på menighetene framover.

Landsmøtet til UNG skal det velges nytt Landsstyret. Styreleder Johnny Omdal takker av, og ny kandidat til ledervervet er André Tjersland (25) som er pastor i Misjonskirken Askim.

– Jeg kjenner Misjonskirken Ung gjennom flere år fra ungdomsarbeidet i Grimstad, på leir med Stagedive og nå som pastor i Askim. Jeg har sittet i Landsstyret de siste to årene og kjenner dermed også godt til arbeidet sentralt, sier André (bildet) i valgpresentasjonen.
Han brenner for å se unge mennesker komme til tro på Jesus Kristus og ønsker særlig å se flere unge mennesker som vil ta evangeliet videre til hele verden. Han vil derfor arbeide for at UNG får et enda sterkere internasjonalt engasjement.

Øvrige kandidater til Landsstyret er Regine Trondsdatter Bjørnstad, Rebecca Hamnes Johansen, Ingrid Annette Aas Pedersen, Stine S. Risanger, Marcus T. Vindenes, Isak O. Voie, Johannes Øverland og Therese Aas.

I Strategiplanen 2019-2022 for Misjonskirken UNG foreslås det en sterk satsing på ledere. Planen er inndelt i fire søyler med beskrivelser og konkrete målsetninger for  modne ledere, misjonale ledere, kompetente ledere og utrustende ledere i nettverk.

I en tid med enorme samfunnsmessige endringer, kreves det mer av ledere enn kanskje noen gang tidligere, både i misjonskirkene og i samfunnet ellers. Altfor mange gode tiltak i misjonskirkene våre ser ikke dagens lys på grunn av mangel på ledere. Samtidig mangler det pastorer i flere menigheter, og flere steder i landet trenger kirkeplantere, heter det i innledningen til UNGs strategiplan for årene som kommer.

Av Trond Filberg


Vekst 2020-statistikken – film om utviklingen.

Din gave støtter satsingen på
barne- og ungdomsarbeidet.

Gi en gave nå – bli fast støttespiller.

Misjonskirken UNG har Landsmøte fredag 13. juli 2018 kl. 13.00. Dette skjer i Stavernhallens nybygg.

Landsmøtets nettside med dagsorden og sakspapirer.

Misjonskirken UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Speiderkorps er en del av UNG. Landsmøtet i UNG arrangeres hvert andre år.


© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X