UNG-LEDERE: Markus Kvavik (bildet) som nå er pastor i Frimisjonen i Tromsø, underviste på Drive i 2018. Han har også stått i spissen for å utvikle taleressurser for ungdomsledere. (Foto: Trond Filberg)


Satser stort på lederutvikling

– Mitt største ønske for året er at det i alle menigheter blir en skokk med Jesus-begeistrede unge ledere, sier daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad. UNG satser veldig tungt på lederutvikling i 2019.

– Med unge Jesus-begeistrede ledere vil mange mennesker komme til tro og engasjementet til de eldre i menighetene bli fornyet. Vi trenger engasjementet til de unge og visdommen til de eldre sammen, sier Svein Aksel (bildet) og ser fram til årets samlinger.

Først kommer UNG lederskole i starten av mars, og i november er den felleskirkelige konferansen «Gi Jesus videre», som UNG er med å leder. I tillegg kommer speiderkorpsets ledertrening på leiren Breiflabben og Kombikurset på høsten. På Landsmøtet i 2018 vedtok UNG dessuten en ny strategiplan for 2019-22, der lederutvikling har en sentral plass.

Vil hjelpe menighetene

– Skal vi nå målene i Vekst 2020-sastingen og andre satsninger, må UNG gi et kraftig bidrag til utvikling av unge ledere. Misjonskirkene skal vokse etter år 2020, og de trenger ledere som kan gå foran og vise vei. Både i etablerte menigheter og i kirkeplantinger trengs Jesus-begeistrede, misjonale og kompetente ledere, understreker Svein Aksel.

Han håper Misjonskirken UNG kan være med å sørve menighetene så de kan lykkes. Det er det som er hjertet bak den store satsningen på ledertrening.

Ressurser er tilgjengelig

Når det gjelder «Gi Jesus Videre», vil det være en helt unik lederkonferanse. Det er første gang meg bekjent, at vi samler hele frikirkeligheten om det å lykkes med å gjøre disipler av barn og ungdom. De menigheter som sender både barneledere, ungdomsledere, lederskap, pastor og annen stab på dette, vil få verktøy og kompetanse til å lykkes med disippelgjøringen, sier han.

UNG gjør også mye eget på ressurssiden som kanskje ikke alltid er så synlig. For ungdom så har Markus Kvavik ledet utviklingen av flotte taleserieressurser, og Mats Sveindal har laget oppstartspakke for ungdomsledere. Dette er nå tilgjengelig og tatt i bruk av menighetene.

Linda Andernach Johannesen som er Levende tro-konsulent, veileder menighetene om det UNG tilbyr av ressurser for trosformidling til barn og unge. Hun coacher gjerne menigheter i det å jobbe med en plan for disippelgjøringen. Dessuten er barne- og familieforkynner Viggo Klausen på reiser i hele landet, og hans ressurser for tweens er hyppig brukt i menighetene.

Lederen lokalt er viktigst

På UNG Lederskole i mars vil det bli gitt grunnkursing av unge ledere i menighetene.
– Til nå har fokuset vært mest på å få utviklet grunnmuren til det å være leder. Disse unge lederne er så heldige som får en sånn grunnmur så tidlig, sier Svein Aksel og understreker at lokale ledere er det viktigste for UNGs sentrale medarbeidere.

– Det som er nytt på Lederskolen i år er at det blir flere seminarer som bygger videre på «grunnmuren». Det blir blant annet et eget spor for lovsang og musikk, sier han og viser til debatten på Landsmøtet der det ble etterlyst mer på dette området.

– Nytt av året er også at stabslederkurset til Misjonskirken Speiderkorps og lederkonferansen Drive blir en del av UNG Lederskole, sier UNG-lederen.

Pasjon for Jesus

Svein Aksel håper at satsingene på ledere vil føre til barne- og ungdomsarbeid som er mindre preget av aktivitet og mer preget av pasjon for Jesus.

– Å utvikle disipler i alle fasene av barn og unges oppvekst er så viktig. For hver fase i livet har unike muligheter til å følge etter Jesus. Jeg håper derfor at alle menighetene våre skal ha som mål for sine barn og unge at de skal sendes ut med misjonsbefalingen i ryggmargen, sier Svein Aksel og ser fram til å møte mange fra menighetene på lederskolen som holdes på Ansgarskolen i mars.

Av Trond Filberg

Gi en gave til UNGs
leir- og lederarbeide!

UNG Lederskole 1.-3. mars 2019, Ansgarskolen

PÅMELDINGEN ER ÅPEN I CHECKIN

Fant du ikke det du søkte etter på nettsiden vår?

Se tips og aktuelle snarveier på mknu.no/nettsiden.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X