SEMINARHOLDER:  – Elevene blir lurt hvis de godtar de feilene som står i lærebøkene om kirken og om kristen tro, mener forfatter Bjørn Are Davidsen som er seminarholder om temaet på årets Liv & Vekst sommerfestival. Foto: Stein Gudvangen, KPK.


Feil om kristen tro i lærebøker

– Vi kan ikke være bekjent av hvordan kirken og den kristne tro framstilles i norske lærebøker, mener forfatter Bjørn Are Davidsen. Han holder seminar om dette temaet på Liv & Vekst sommerfestival.

Bjørn Are Davidsen er på markedet med utgivelsen «Lurt av læreboka», og han mener bøkene norske skoleelever trekker med seg i skolesekken, bare unntaksvis holder mål.

– Hva vil du si er tilstanden i feltet, og kan vi være bekjent av hvordan det står til?

– Nei, vi kan ikke være bekjent av dette. På tross av noen bøker som er bedre enn andre, så er framstillingen av kirke og kristendom i beste fall ganske misvisende og i verste fall helt feil. Det er selvsagt ikke mulig å få alt hundre prosent riktig, og ting kan diskuteres, men på dette feltet er det en såpass grov formørking av middelalderen, og en så feilaktig framstilling av kristen tro og av kirken at nivået er uakseptabelt dårlig. Dessuten er kristnes rolle i nyere tid nærmest glemt, sier Davidsen til Kristelig Pressekontor.

Lett å misforstå

Bjørn Are Davidsen er ansvarlig for brorparten av bokens innhold. Der vurderer han hvordan lærebøker fremstiller kirke og kristen tro i ulike deler av historien – og ikke minst: Hvilket inntrykk får elevene gjennom nåtidens og fortidens lærebøker?

For øvrig bidrar gjesteskribentene Ole Petter Erlandsen og Torgeir Landro med hvert sitt kapittel. Erlandsen gjennomgår faktorer og tenkesett som kan ha påvirket lærebøkene, mens Landro trekker leseren inn i en øvelse i kritisk tenkning blant annet rundt «den svartmalte middelalderen».

Finner faktoider

Det er ikke første gang Davidsen behandler myter og forvrengninger i bokform. Det har han også gjort i «Da kvinnen fikk sjel» (1998) og «Da jorden ble flat» (2010). «Lurt av læreboken?» med undertittelen «Feil og forvirring om kristen tro i læremidlene», er skrevet i samme tradisjon.

Davidsen tar blant annet for seg såkalte faktoider, populære oppfatninger som tilsynelatende er faktabaserte, men ikke er det.

– Noen steder er det bare snakk om trykkfeil, mens påstanden om at man i middelalderen mente at jorden var flat, eller at kirken presset denne tanken på folk, er en typisk faktoid, sier Davidsen og legger til at det dessverre finnes mange slike. Han mener at lærebokforfattere og -forlag legger lista altfor lavt når det gjelder det feltet han har gransket.

Det etterlatte inntrykk

Davidsen jobber delvis for tankesmien Skaperkraft og delvis for Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Boka gir han ut på Veritas forlag, som Laget var med å starte. Bakgrunnen var blant annet bekymringsmeldinger om kristne studenter og skoleungdom som stadig opplevde feil og svartmaling av kirke og kristendom i lærebøkene.

– Hver for seg er ikke én og én feil så farlige, men når det er så mange av dem, kan de gi en slitasje og sårhet blant kristen ungdom, sier Davidsen.

– Litt kort sagt at vi har flere myter i bakhodet enn vi innbiller oss. Det er vanskelig å avsløre feil på områder hvor vi tror at vi vet hvordan tingene henger sammen. Alt ser annerledes ut når vi leser primærkilder. Kristen tro er langt bedre enn ryktet de har fått i lærebøkene.

Av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor

Foto av Davidsen

Foto web-banner for festivalen

Forfatter Bjørn Are Davidsen – Storseminar onsdag 10. juli 2019 kl. 15.00 i Undervisningsbygget.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X