Foto av druer - frukt

BØNNEUKEN 2021: «For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt». (Joh. 15,8).  Dette er tema for bønneuken for kristen enhet, 18.-25. januar. (Foto: Illustrasjonsfoto, MKN-lisens)


Å være ett i en tid med støy og uro

Ord for oppbyggelse og tro. Bønneuken 2021.

«For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt». (Joh. 15,8).  Vi kan ikke bære frukt av oss selv. Vi kan ikke bære frukt løsrevet fra vintreet. Det er sevjen, Jesu liv som flyter gjennom oss, som skaper frukten. Når vi blir i Jesu kjærlighet, blir en gren på vintreet, kan hans liv flyte gjennom oss.

Når vi lytter til Jesus, flyter hans liv gjennom oss. Jesu innbyr oss til å la hans ord bli i oss (Joh. 15,7), og da vil alt vi ber om bli gjort for oss. Ved hans ord bærer vi frukt. Som individer, som fellesskap, som hele menigheten ønsker vi å bli ett med Kristus slik at vi kan adlyde hans bud om å elske hverandre slik Han har elsket oss (Joh. 15,12).

Å bli i Jesus Kristus er en indre holdning som etter hvert blir rotfestet i oss. Den trenger plass for å vokse. Den kan bli kvalt av alt strevet for livets nødvendigheter, og den blir truet av forstyrrelser, bråk, aktiviteter og alle utfordringene livet byr på.

Midt i alle begivenhetene i Europa i 1938 skrev Mor Geneviève, den første moren i klosterkommuniteten i Grandchamp, ordene som er aktuelle i dag:

Vi lever i en tid som er både vanskelig og fantastisk. Det er en farlig tid hvor ikke noe styrker sjelen, hvor raske og hule menneskelige prestasjoner ser ut til å feie vekk individet … Og jeg tror at vår sivilisasjon kommer til å dø i denne kollektive galskapen av støy og fart der intet individ kan tenke … Vi kristne, som kjenner den felles verdien av åndelig liv, har et enormt ansvar og må innse det. Vi må stå sammen og hjelpe hverandre til å skape krefter som fremmer mildhet og fredelige tilfluktsteder, levende sentre hvor stillhet blant mennesker åpner opp for kreativiteten i Guds ord. Det er et spørsmål om liv og død.

Bibel og bønn

Les bibeltekstene

Salme 103; Velsign Herren, min sjel!

Johannes ev. 15, 1-17; Bli i meg, så blir jeg i dere.

1. Johannes brev 4, 7-12; Har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

Les bibeltekstene i Nettbibelen – klikk her.

Foto: mann ber

Bønn

Herre, du er vinbonden, du sørger for oss med din kjærlighet.

Du kaller oss til å se hvor vakkert det er når hver gren er ett med vintreet, skjønnheten i hvert enkelt menneske. Likevel blir vi stadig redde når vi ser forskjellene mellom oss og andre.

Vi trekker oss tilbake i oss selv. Tilliten til deg svikter i oss.

Motsetninger og fiendskap vokser mellom oss.Kom du og rett hjertet vårt inn mot deg på nytt. Gi oss å leve i din tilgivelse slik at vi kan være sammen og prise ditt navn.

Gud, du som er Herre i vingården, du kaller oss til å bli i din kjærlighet i alt vi sier og gjør. Når du rører oss med din godhet, gi oss da å kunne speile din kjærlighet i hjem og arbeid. Hjelp oss å bygge broer over motsetninger og spenninger.

Herre, vær oss nådige, led oss nærmere deg.

Amen.


Teksten, bibelvers og bønn er hentet fra ressursmaterialet for bønneuken 2021, og tilrettelagt i artikkelen av Trond Filberg.

Klosterkommuniteten i Grandchamp

I dag, tirsdag 19. januar, ber kvinnene i Grandchamp denne bønnen:

Holy Spirit,
May we receive in our hearts the presence of Christ,
and cherish it as a secret of love.
Nourish our prayer,
enlighten our reading of Scripture,
act through us,
so that the fruits of your gifts can patiently grow in us.

Følg de åtte bønnedagene (18.-25. januar) i Grandchamp – klikk her. 

Bønneuken for kristen enhet

Budskapet i årets felleskirkelige bønneuke for kristen enhet ble forberedt av klosterkommuniteten i Grandchamp. Norges Kristne Råd står for å gjøre bønneuken tilgjengelig for alle trossamfunnene som er medlemmer. Temaet for 2021 er «Bli i min kjærlighet og dere skal bære rik frukt», fra bibelteksten i Johannes evangelium kapittel 15, vers 1-17.

Nettside for bønneuken 2021, bakgrunnsinformasjon – klikk her.

Materiell for gudstjenester – se dokument i ressursarkivet – mappe 5 – klikk her.

Hver kveld under Bønneuken for kristen enhet, sendes det økumeniske gudstjenester og bønnesamlinger på Facebook-siden til Norges Kristne Råd. Lenke til der sendingene vises – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X