KALL TIL TJENESTE: På generalforsamlingen i Misjonskirken Norge ble 14 unge pastorer ordinert for tjeneste i kirkesamfunnet. Nå ser vi på hvordan vi kan gi et helhetlig tilbud fra kall og utdanning til å kunne tjene i menighetene i mange år. (Foto: Trond Filberg)


Fra kall til livslang tjeneste

Hvordan kan vi legge til rette så flere blir pastorer, men også at flere står i en livslang tjeneste? Stein Bjørkholt jobber med å kartlegge dette.

Hvordan ser hele løpet ut fra en person går med et kall, har en tjeneste i en menighet, går bibelskole, prøver seg som medarbeider i en menighet, studerer teologi, starter i en pastorstilling og fortsetter i tjenesten i mange år? Hele dette løpet kan benevnes som «tjenestetrappa» eller «tjenesteveien». Rekkefølgen og alle fasene er ikke nødvendigvis alltid i denne rekkefølgen eller ser slik ut. Hovedpoenget er å forsøke å se sammenhengen og hvilke tiltak som kan være viktige.

Stein Bjørkholt (Foto: Misjonsbladet)

– Jeg prøver å tydeliggjøre hvordan tjenestetrappa kan se ut, sier Stein Bjørkholt. Han er menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge og arbeider nå med en handlingsplan om akkurat dette.

Vi vil sende ut flere medarbeidere. For å tilrettelegge for livslang tjeneste i menighet og misjon, vil vi utarbeide en helhetlig plan som tydeliggjør stegene fra kall til tjeneste. (Utdrag fra Strategiplanen «Tro Sende Plante») >>

– Hvordan kan vi oppdage personer med kall og hvordan kan oppfølging skje på ulike trinn i livet og tjenesten, sier Stein som både kartlegger hva vi allerede har, men han sjekker også ut om det er noen punkter langs hele tjenesteveien som vi trenger å se mer på.

– Vår rolle sentralt er å være en ressurs og en tilrettelegger i vårt kirkesamfunn, slik at veien fra rekruttering til den livslange tjenesten kan være så god som mulig, sier Stein og understreker at dette skjer i samarbeid med andre viktige aktører. Det er Misjonskirken UNG, Ansgarskolen, menigheter og Pastor- og medarbeiderforeningen.

Vekt på oppfølging

En av tiltakene som nå skjer, er at menighetsrådgiverne har utviklet og gjennomfører tjenestesamtaler med pastorene i misjonskirkene.

– I løpet av en toårs-syklus er det et mål at menighetsrådgiverne har tjenestesamtale med alle pastorene. Dette er en samtale som er noe formalisert, og det er verken en medarbeider- eller sjelesorgsamtale. I stedet snakker vi om tjenesten, hvordan det ser ut i dag og veien videre. Vi ønsker med dette å hjelpe den enkelte til en lang og fruktbar tjeneste.

Men dette er ikke de eneste samtalene menighetsrådgiverne har med pastorene. Det skjer både ved besøk og i saker som skjer lokalt og nasjonalt. Andre tiltak i tjenestetrappa er ordinasjonssamtalene, pastorgrupper og å være til stede på arenaer der unge mennesker kan gå med et kall om tjeneste. Det være seg UNGs leirer og arrangementer og på Ansgarskolen for å møte elever og studenter. De har også vært i samtaler med skolen for å styrke relevant kompetanse og bevisstheten om mulighetene for pastortjenesten.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X