Evangelisering i Kongo

På oppfordring fra vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke, har Misjonskirken Norge valgt å støtte et evangeliseringsarbeid blant Teke-folket i Kongo. Fire, lokale evangelister er ansatt til å jobbe med denne satsingen. I tillegg utruster kirken flere frivillige medarbeidere til å bidra i evangeliseringsarbeidet.

Teke er den nest største folkegruppen i Kongo og holder til i et område midt i landet. Det er ikke et unådd folkeslag, men vår søsterkirke ser behov for å fornye forkynnelsen i området. Noen gamle tradisjoner og religiøse praksiser blandes med evangeliet om Jesus, og vår søsterkirke ønsker å på nytt sette fokus på hva evangeliets budskap egentlig er og hvordan troen på Jesus ser ut i hverdagen. De fire, omreisende evangelistene er fulltidsansatt og tilbringer noen uker på hvert sted for å bidra med forkynnelse. Frivillige medarbeidere blir utrustet til å undervise de som er nye i troen.

I flere år har vi også støttet et evangeliseringsarbeid blant urfolk langs Kongofloden nord-øst i landet. Det er et uveisomt område og deler av støtten har gått til båtmotorer og annet utstyr som trengs for å komme seg fram. Dette arbeidet for å dele evangeliet og plante nye menigheter blant urfolket fortsetter, i tillegg til satsing på evangelisering og menighetsplanting blant Teke-folket sentralt i landet.

Les mer om samarbeidsprosjektene i Kongo her.