Pastorutdanning på Ngouedi

Vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke, opplever at mange kommer til tro i Kongo. Det pågår en kontinuerlig vekkelse over store deler av landet. Da oppstår det et stort lederbehov, og vår søsterkirke satser derfor på ledertrening gjennom bibelskolen på Ngouedi.

Ngouedi er et naturvakkert sted helt sør i landet, men bo- og undervisningsforholdene for elevene er svært dårlige. Vår støtte går til utbygging og forbedring av biblioteket, til forbedring av klasserom, til tiltak for å bedre levekårene for pastorene under utdanning og ellers til drift av bibelskolen.