PROSJEKTNR: 3107

Pastorutdanning i Ngouedi

Vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke, opplever at mange kommer til tro. Det pågår en kontinuerlig vekkelse over store deler av Kongo. Da oppstår alltid den samme utfordringen; et stort lederbehov.

I vår søsterkirke er evangelist og pastor to ulike roller innen menighetsarbeid. En pastor er en menighetsleder med minst tre års grunnutdanning i teologi og deretter to års praksis før ordinasjon. Evangelistene har mindre utdanning enn pastorene og har fungert som predikanter og ledere for mindre utpost-menigheter. Nå er vår søsterkirke i gang med å videreutdanne alle deres evangelister til pastorer.

De starter med rundt 110 evangelister som har minst ti års arbeidserfaring. Etter ett år på bibelskole med pastorale fag i Ngouedi, blir de ordinert til pastor og fungerer som ledere for ulike menigheter i vår søsterkirke. Denne gruppen deles inn i kull på 35 av gangen, som bor og studerer på Ngouedi. Misjonskirken Norge støtter denne satsingen på pastorutdanning ut skoleåret 20/21. Ngouedi er et naturvakkert sted helt sør i landet, men bo- og undervisningsforholdene for elevene er svært dårlige. Vår støtte går til utbygging og forbedring av biblioteket, forbedring av klasserom, tiltak for å bedre levekårene for evangelistene under utdanning og ellers til drift av bibelskolen.