PROSJEKTNR: 3104

Trosopplæring og ledertrening i Kongo

I vårt misjonsarbeid er ledertrening noe av det viktigste vi kan gjøre. Jesu misjonsbefaling var egentlig en disippelbefaling. Skal vi gjøre disipler, må de trenes og læres opp.

Utviklingen i Kongo gjør at mange kommer til tro. Det pågår en kontinuerlig vekkelse over store deler av landet. Da oppstår alltid den samme utfordringen; et stort lederbehov. Ledere tar det alltid tid å trene. Først må troen grunnfestes i den enkelte, så må de med lederegenskaper finnes og utfordres til disippeltrening og tjeneste.

Vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke (EEC), har arbeidet med et opplæringsprogram for å grunnfeste kristne i sin Jesus-tro, samt å utvikle ledere på alle plan. Vi tror dette er veldig viktig. Det handler både om å lage kursmateriell som kan brukes og gjøres tilgjengelig for alle, og det handler om å utvikle og trene nye ledere. Dette trengs det stor visdom og økonomiske midler til.

Vi har sammen med kirken gått i gang med å utvikle dette og begynt  i noen større byer, der det finnes flere menigheter som kan benytte seg av slik type opplæring og ledertrening.