Trosopplæring i Kongo

Det pågår en kontinuerlig vekkelse over store deler av Kongo. Vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke (EEC), opplever at mange mennesker kommer til tro i deres menigheter. Det er usikkert hvor mange som tilhører EEC i dag, men et sted mellom 300 000 og 400 000 mennesker!

For vår søsterkirke er det viktig å ikke bare vokse i antall, men at de nye blir disippelgjort og grunnfestet i troen. I lang tid har de satset på trosopplæring og ledertrening. Det handler både om å lage kursmateriell som kan brukes og gjøres tilgjengelig for alle, og det handler om å trene nye ledere. Menighetsarbeid er i stor grad avhengig av frivillige medarbeidere, og det er viktig at de frivillige blir utrustet til tjeneste. Kongos Evangeliske Kirke har derfor utviklet et nytt bibelkurs for frivillige medarbeidere. I 2019 startet de opp med undervisning for frivillige i menighetene i hovedstaden Brazzaville. Med støtte fra Misjonskirken Norge håper de å kunne tilby bibelundervisning til flere grupper av frivillige fremover.