Levende misjonskirker

Med latter og energi tråkker flere småbarnsfamilier fra nabolaget inn den åpne døra. Frivillige er allerede i sving på kjøkkenet for å forberede dagens gudstjeneste. Sangerne er ferdig med lydsjekk, mens lederne i barnekirken rigger til i rommet ved siden av kirkesalen. Pastoren hilser på to eldre menn som har vært med i mange år. Hun er ny i byen, men har allerede blitt kjent med menigheten.

Det er søndag slik mange av våre 90 misjonskirker samles et sted i landet. Hver søndag er det i gjennomsnitt nærmere 6 000 mennesker tilstede i en av våre gudstjenester. Ellers i uka er over 3 000 med i ei smågruppe i hjemmene eller en av nærmere 4 000 frivillige engasjerte. Rundt 7000 barn og ungdom deltar i en lokal aktivitetsgruppe som for eksempel i speideren eller tweens.

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn med om lag 90 menigheter.

Misjonskirken UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon med om lag 180 lokale grupper.

Vi er engasjert i spennende prosjekter i Norge og internasjonalt.

Vår historie strekker seg tilbake til 1884 i Norge.

«Barn og unge for Kristus og menigheten»
Misjonskirken UNGs visjon

«Guds barns enhet og menneskers frelse»
Misjonskirken Norges visjon