Levende misjonskirker

Med latter og energi tråkker småbarnsfamilier fra nabolaget inn den åpne døra. Frivillige er allerede i sving på kjøkkenet for å forberede dagens kirkekaffe. Sangerne er ferdig med lydsjekk, mens lederne i barnekirken rigger til i rommet ved siden av kirkesalen. Pastoren hilser på to eldre menn som har vært medlemmer i menigheten i mange år. 

Det er søndag og mange av våre 90 misjonskirker i byer, bygder og tettsteder i Norge, samler folk til gudstjeneste. Hver uke deltar det i gjennomsnitt nærmere 6 000 mennesker i våre misjonskirkers gudstjenester. Ellers i uka er over 3 000 med i ei smågruppe i hjemmene og nærmere 4 000 engasjert i frivillige arbeid. Rundt 7000 barn og ungdom deltar i en lokal aktivitetsgruppe.

Mknu.no er felles hjemmesiden for to organisasjoner:

Begge organisasjonene er engasjert i en rekke prosjekter og vår historie som kirkesamfunn strekker seg tilbake til 1884.

Trossamfunnet Misjonskirken Norge er oppført som en selvstendig enhet i offentlige statistikker om kirker og religiøse grupper og teller 11.000 medlemmer og 75 menigheter (per 31.12.2016). Les mer om medlemskap i trossamfunnet Misjonskirken Norge her.